Το Εκπαιδευτικό Υποσύστημα στην Κοινωνία της Γνώσης και η Δία Βίου Μάθηση

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Σκοπός μου είναι να εξετάσω τους παγκόσμιους τελεστές (παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης), οι οποίοι παράγουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο αλλαγής του παραγωγικού συστήματος. Κάθε αλλαγή στο παραγωγικό σύστημα επιφέρει αντίστοιχες αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα. Επομένως, σε αυτή τη γραμμή θεωρώ τη Διά Βίου Μάθηση ως έννοια νοηματικά ‘καθηλωμένη’ (Laclau & Mouffe, 2001: 113) και πάντως λειτουργική προϋπόθεση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού μοντέλου της μεταβιομηχανικής εποχής. Το κείμενο δομείται σε τρεις ενότητες: στην πρώτη και στη δεύτερη εξετάζονται οι παράγοντες/τελεστές της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της γνώσης αντίστοιχα, ενώ στην τρίτη καταδεικνύεται ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα διαμεσολαβούνται από τις αλλαγές στις πολιτικές της αγοράς.

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Σκοπός μου είναι να εξετάσω τους παγκόσμιους τελεστές (παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης), οι οποίοι παράγουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο αλλαγής του παραγωγικού συστήματος. Κάθε αλλαγή στο παραγωγικό σύστημα επιφέρει αντίστοιχες αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα. Επομένως, σε αυτή τη γραμμή θεωρώ τη Διά Βίου Μάθηση ως έννοια νοηματικά ‘καθηλωμένη’ (Laclau & Mouffe, 2001: 113) και πάντως λειτουργική προϋπόθεση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού μοντέλου της μεταβιομηχανικής εποχής. Το κείμενο δομείται σε τρεις ενότητες: στην πρώτη και στη δεύτερη εξετάζονται οι παράγοντες/τελεστές της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της γνώσης αντίστοιχα, ενώ στην τρίτη καταδεικνύεται ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα διαμεσολαβούνται από τις αλλαγές στις πολιτικές της αγοράς.

Home Education: η μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Τα τελευταία χρόνια και ως απότοκο των οβίδειων μεταμορφώσεων στα πεδία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών έχουν αναδυθεί διάφορες εναλλακτικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και προοπτικές. Φαίνεται ότι στην πρωτοπορία των εξελίξεων βρίσκεται το home education, το οποίο έχει τις ρίζες του σε μια σειρά κινημάτων της Αμερικής, ήδη από τη δεκαετία του 1960. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζω το home education ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνολογία, δηλαδή ως εναλλακτική διεργασία επίτευξης διδακτικών στόχων. Στη συνέχεια, αναλύω το home education ως μια μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας μετακυλίεται η ευθύνη της εκπαιδευτικής διεργασίας από το κράτος στο άτομο ή αλλιώς το πέρασμα από την εκπαίδευση, με τη μορφή του σχολικού θεσμού, στη μάθηση, με τη μορφή των διάχυτων ευκαιριών μάθησης. Τέλος, επιχειρώ να απαντήσω σε δυο ερωτήματα που αφορούν στη γονεϊκή επιλογή (έχουν οι γονείς δικαίωμα να επιλέγουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και γιατί επιλέγουν την εκπαίδευση από ή στο σπίτι). Συνοψίζοντας, συμπεραίνω ότι ο δισταγμός της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής ανάμεσα στον σχολικό θεσμό και σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές οφείλεται σε έναν ευρύτερο μετεωρισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών ανάμεσα στις νεωτερικές και στις μετανεωτερικές αφηγήσεις.

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Τα τελευταία χρόνια και ως απότοκο των οβίδειων μεταμορφώσεων στα πεδία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών έχουν αναδυθεί διάφορες εναλλακτικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και προοπτικές. Φαίνεται ότι στην πρωτοπορία των εξελίξεων βρίσκεται το home education, το οποίο έχει τις ρίζες του σε μια σειρά κινημάτων της Αμερικής, ήδη από τη δεκαετία του 1960. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζω το home education ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνολογία, δηλαδή ως εναλλακτική διεργασία επίτευξης διδακτικών στόχων. Στη συνέχεια, αναλύω το home education ως μια μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας μετακυλίεται η ευθύνη της εκπαιδευτικής διεργασίας από το κράτος στο άτομο ή αλλιώς το πέρασμα από την εκπαίδευση, με τη μορφή του σχολικού θεσμού, στη μάθηση, με τη μορφή των διάχυτων ευκαιριών μάθησης. Τέλος, επιχειρώ να απαντήσω σε δυο ερωτήματα που αφορούν στη γονεϊκή επιλογή (έχουν οι γονείς δικαίωμα να επιλέγουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και γιατί επιλέγουν την εκπαίδευση από ή στο σπίτι). Συνοψίζοντας, συμπεραίνω ότι ο δισταγμός της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής ανάμεσα στον σχολικό θεσμό και σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές οφείλεται σε έναν ευρύτερο μετεωρισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών ανάμεσα στις νεωτερικές και στις μετανεωτερικές αφηγήσεις.

Εκπαιδευτικές Βιογραφίες: Χρίστος Παπαδάκης, ζωγράφος

Κυριάκης Κωνσταντίνος

Αν θα έπρεπε κάπως να συνοψίσω την αναδρομική έκθεση του Χρίστου Παπαδάκη «33 χρόνια- 12 πρόσωπα» θα έλεγα ότι πρόκειται για μια έκθεση «αναφορά στον κυρ-Γιάννη».

Κυριάκης Κωνσταντίνος

Αν θα έπρεπε κάπως να συνοψίσω την αναδρομική έκθεση του Χρίστου Παπαδάκη «33 χρόνια- 12 πρόσωπα» θα έλεγα ότι πρόκειται για μια έκθεση «αναφορά στον κυρ-Γιάννη».

Πώς δει επιστημονικήν εργασίαν συγγράφειν

Κυριάκης Κωνσταντίνος

Η συγγραφή μιας επιστημονικής–φοιτητικής εργασίας για το ΕΑΠ οφείλει να υπακούει σε ορισμένα αιτήματα του επιστημονικώς γράφειν...

Κυριάκης Κωνσταντίνος

Η συγγραφή μιας επιστημονικής–φοιτητικής εργασίας για το ΕΑΠ οφείλει να υπακούει σε ορισμένα αιτήματα του επιστημονικώς γράφειν...

Διγλωσσία και Εκπαιδευτικός Θεσμός

Κυριάκης Κωνσταντίνος (MEd)

Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται στη βάση ότι οι ομιλητές της ίδιας εθνικής γλώσσας δεν μιλούν την ‘ίδια’ εθνική γλώσσα: χρησιμοποιούν ποικιλίες της ίδιας γλώσσας, διαφορετικές μορφές γλώσσας (Ferguson, 1959), οι οποίες εξαρτώνται από τη γεωγραφική περιοχή, την κοινωνική ομάδα, τις περιστάσεις επικοινωνίας κτό. Πρόκειται για μια λειτουργική κοινωνική πολυγλωσσία (Φραγκουδάκη, 2001), η οποία επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί διαφορετικό νόημα ανάλογα με τον ‘επικοινωνιακό στόχο’ (Σκούρτου, 2001: 191). Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει ότι η κατάκτηση της ‘πρότυπης’ (standard) ποικιλίας του εκπαιδευτικού θεσμού είναι εξωγενής και, επομένως, θα πρέπει η μάθησή της να γίνεται «προσθετικά», στη βάση της φυσικά, κατακτημένης γλωσσικής ποικιλίας.

Κυριάκης Κωνσταντίνος (MEd)

Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται στη βάση ότι οι ομιλητές της ίδιας εθνικής γλώσσας δεν μιλούν την ‘ίδια’ εθνική γλώσσα: χρησιμοποιούν ποικιλίες της ίδιας γλώσσας, διαφορετικές μορφές γλώσσας (Ferguson, 1959), οι οποίες εξαρτώνται από τη γεωγραφική περιοχή, την κοινωνική ομάδα, τις περιστάσεις επικοινωνίας κτό. Πρόκειται για μια λειτουργική κοινωνική πολυγλωσσία (Φραγκουδάκη, 2001), η οποία επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί διαφορετικό νόημα ανάλογα με τον ‘επικοινωνιακό στόχο’ (Σκούρτου, 2001: 191). Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει ότι η κατάκτηση της ‘πρότυπης’ (standard) ποικιλίας του εκπαιδευτικού θεσμού είναι εξωγενής και, επομένως, θα πρέπει η μάθησή της να γίνεται «προσθετικά», στη βάση της φυσικά, κατακτημένης γλωσσικής ποικιλίας.

H Eκπαίδευση Eνηλίκων ως κοινωνική και επανορθωτική πολιτική στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης

Κωνσταντίνος Κυριάκης: Ιστορικός των ιδεών στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (MSc)

Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να καταδείξει ότι οι μεταβολές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΚ.Ε.), ως απότοκο των ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών αλλαγών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του πεδίου σε μια εκπαιδευτική «τεχνολογία» (Μουζέλης, 1992), δηλαδή την ‘εργαλειακή’ χρησιμοποίηση της ΕΚ.Ε. ως μέσο παραγωγής και αναπαραγωγής του κυρίαρχου διπολικού συστήματος γνώσης-εξουσίας (Κυριάκης, 2009).

Κωνσταντίνος Κυριάκης: Ιστορικός των ιδεών στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (MSc)

Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να καταδείξει ότι οι μεταβολές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΚ.Ε.), ως απότοκο των ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών αλλαγών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του πεδίου σε μια εκπαιδευτική «τεχνολογία» (Μουζέλης, 1992), δηλαδή την ‘εργαλειακή’ χρησιμοποίηση της ΕΚ.Ε. ως μέσο παραγωγής και αναπαραγωγής του κυρίαρχου διπολικού συστήματος γνώσης-εξουσίας (Κυριάκης, 2009).

Το επιστημονικό περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-Διάσταση

Kωνσταντίνος Κυριάκης: Creative Director-Εκπαιδευτής Ενηλίκων (MSc), Συντονιστής της Συντακτικής Επιτροπής του Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση του νέου επιστημονικού περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-Διάσταση. Για να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός της παρουσίασης, η εισήγηση αναπτύσσεται σε δύο μέρη.

Kωνσταντίνος Κυριάκης: Creative Director-Εκπαιδευτής Ενηλίκων (MSc), Συντονιστής της Συντακτικής Επιτροπής του Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση του νέου επιστημονικού περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-Διάσταση. Για να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός της παρουσίασης, η εισήγηση αναπτύσσεται σε δύο μέρη.