«Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής». Η φιλοσοφία και οι αρχές του Προγράμματος

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL»

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Περιβάλλον μια Αειφόρος Σχέση Ζωής …’ ενώ φαινομενικά είναι ένα πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου στην πραγματικότητα αποτελεί παράλληλα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού Προγράμματος, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με τίτλο Project “INFOIL” (http://www.infoil.tuc.gr/1337.html). Έτσι το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα και ως ένα κριτικό-συμμετοχικό επιμορφωτικό σενάριο που τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ευθύνης τους για κριτική συνειδητοποίηση και ανάληψη Πρωτοβουλίας διεξαγωγής της διδασκαλίας με τρόπο τέτοιο ώστε να καλλιεργούνται η «συνευθύνη» και η «συν-απόφαση» ως δυνατότητες των ενεργών και σκεπτόμενων μαθητών-εν δυνάμει ενηλίκων του τόπου (Tερεζάκη, 2012).

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL»

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Περιβάλλον μια Αειφόρος Σχέση Ζωής …’ ενώ φαινομενικά είναι ένα πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου στην πραγματικότητα αποτελεί παράλληλα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού Προγράμματος, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με τίτλο Project “INFOIL” (http://www.infoil.tuc.gr/1337.html). Έτσι το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα και ως ένα κριτικό-συμμετοχικό επιμορφωτικό σενάριο που τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ευθύνης τους για κριτική συνειδητοποίηση και ανάληψη Πρωτοβουλίας διεξαγωγής της διδασκαλίας με τρόπο τέτοιο ώστε να καλλιεργούνται η «συνευθύνη» και η «συν-απόφαση» ως δυνατότητες των ενεργών και σκεπτόμενων μαθητών-εν δυνάμει ενηλίκων του τόπου (Tερεζάκη, 2012).

Δημοκρατική-Συμμετοχική & Κριτική Λήψη Απόφασης στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό – “Project 100”

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Eκπαιδευτικός-Συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

Η εμπειρία «επιμορφώτριας επιμορφωτών» και μέλους της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικού επιμορφωτικού προγράμματος (ΜΠΕ, ΥΠΔΒΜΘ-ΠΙ, 2011) τώρα επεκτείνεται, καθώς η βιωμένη πρακτική αναπροσαρμόζεται στο επίπεδο της «μάχης στην πρώτη γραμμή» εντός του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μετασχηματίζεται σε ‘Οργανισμό’-Κοινότητα Μάθησης και Πρακτικής μέσω των συμμετοχικών συζητήσεων στις συσκέψεις των εργαζόμενων. Οι ‘ενεργοί εκπαιδευτικοί’, καθώς ενδυναμώνονται κι αποκτούν φωνή σε ζητήματα καθημερινής οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας, ανακτούν σταδιακά το προσωπικό τους ενδιαφέρον και βρίσκουν νόημα στην εργασία. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα παραπάνω έχουν η Εμπειρική Εκπαίδευση, η Δυναμική της Ομάδας, η Ανακαλυπτική Μάθηση και η Σύγχρονη εκπαιδευτική Ηγεσία. Το Στρατηγικό Σχέδιο των 100 πρώτων ημερών (Project ‘100’) Οργάνωσης και Διοίκησης της σχολικής μονάδας ξεδιπλώνεται βήμα βήμα μέσα από μία μελέτη περίπτωσης …

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Eκπαιδευτικός-Συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

Η εμπειρία «επιμορφώτριας επιμορφωτών» και μέλους της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικού επιμορφωτικού προγράμματος (ΜΠΕ, ΥΠΔΒΜΘ-ΠΙ, 2011) τώρα επεκτείνεται, καθώς η βιωμένη πρακτική αναπροσαρμόζεται στο επίπεδο της «μάχης στην πρώτη γραμμή» εντός του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μετασχηματίζεται σε ‘Οργανισμό’-Κοινότητα Μάθησης και Πρακτικής μέσω των συμμετοχικών συζητήσεων στις συσκέψεις των εργαζόμενων. Οι ‘ενεργοί εκπαιδευτικοί’, καθώς ενδυναμώνονται κι αποκτούν φωνή σε ζητήματα καθημερινής οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας, ανακτούν σταδιακά το προσωπικό τους ενδιαφέρον και βρίσκουν νόημα στην εργασία. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα παραπάνω έχουν η Εμπειρική Εκπαίδευση, η Δυναμική της Ομάδας, η Ανακαλυπτική Μάθηση και η Σύγχρονη εκπαιδευτική Ηγεσία. Το Στρατηγικό Σχέδιο των 100 πρώτων ημερών (Project ‘100’) Οργάνωσης και Διοίκησης της σχολικής μονάδας ξεδιπλώνεται βήμα βήμα μέσα από μία μελέτη περίπτωσης …

Αποτιμώντας εκπαιδευτικές μεθόδους που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής του Project σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Κρήτης από τη θεωρία στην πράξη

Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός (MSc) - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας στο ΕΑΠ

Υιοθετώντας το Ποιοτικό παράδειγμα κι από τη Μελέτη της Περίπτωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης, μέσω των αναλύσεων του περιεχομένου συνεντεύξεων των εμπλεκόμενων, εκπαιδευόμενων κι εκπαιδευτών και τη συγκριτική αποτίμησή τους, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εισβάλλει στα «άδυτα» της εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου, εστιάζει στην κατανόηση της εκπαιδευτικής πρακτικής στο πλαίσιο της εκπόνησης σχεδίων εργασίας (projects) μέσα κι έξω από τη σχολική τάξη, συμβάλλοντας, έστω και στο ελάχιστο, στη διαπίστωση και συνειδητοποίηση των σημείων εκείνων όπου Θεωρία και Πράξη συγκλίνουν ή αποκλίνουν μεταξύ τους.

Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός (MSc) - Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Υποψήφια Διδάκτορας στο ΕΑΠ

Υιοθετώντας το Ποιοτικό παράδειγμα κι από τη Μελέτη της Περίπτωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης, μέσω των αναλύσεων του περιεχομένου συνεντεύξεων των εμπλεκόμενων, εκπαιδευόμενων κι εκπαιδευτών και τη συγκριτική αποτίμησή τους, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εισβάλλει στα «άδυτα» της εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου, εστιάζει στην κατανόηση της εκπαιδευτικής πρακτικής στο πλαίσιο της εκπόνησης σχεδίων εργασίας (projects) μέσα κι έξω από τη σχολική τάξη, συμβάλλοντας, έστω και στο ελάχιστο, στη διαπίστωση και συνειδητοποίηση των σημείων εκείνων όπου Θεωρία και Πράξη συγκλίνουν ή αποκλίνουν μεταξύ τους.

Πρόγραμμα “ΕΣΤΙΑ σε ΔΡΑΣΗ”: Μια κοινότητα μάθησης, πρακτικής και μετασχηματισμού στην Κρήτη

Χρύσα Γ. Τερεζάκη & Συνεργάτες Χρύσα Γ. Τερεζάκη : Εκπαιδευτικός (MSc), Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ) – Συντονίστρια του Προγράμματος «Εστία σε Δράση» Αναστάσιος Eμβαλωτής : Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συντονιστής της επιστημονικής ομάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» Κυριάκος Βασιλομανωλάκης : Καθηγητής Αγγλικής (MSc) στις Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, Μέλος Προγράμματος «Εστία σε Δράση» Άννα Τσίγκου : Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (MSc), Μέλος της συντονιστικής Ομάδας του Προγράμματος «Εστία σε Δράση»

Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά στην περίπτωση μιας «κοινότητας μάθησης και πρακτικής». Μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου στοιχείων της «ερευνητικής βιογραφίας», επιχειρείται το να αποτυπωθεί μια εκπαιδευτική μελέτη περίπτωσης - στρατηγικό σχέδιο δράσης, όπως καταγράφηκε στα ημερολόγια εμπειρίας των εμπλεκομένων μελών.

Χρύσα Γ. Τερεζάκη & Συνεργάτες Χρύσα Γ. Τερεζάκη : Εκπαιδευτικός (MSc), Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ) – Συντονίστρια του Προγράμματος «Εστία σε Δράση» Αναστάσιος Eμβαλωτής : Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συντονιστής της επιστημονικής ομάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» Κυριάκος Βασιλομανωλάκης : Καθηγητής Αγγλικής (MSc) στις Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, Μέλος Προγράμματος «Εστία σε Δράση» Άννα Τσίγκου : Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (MSc), Μέλος της συντονιστικής Ομάδας του Προγράμματος «Εστία σε Δράση»

Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά στην περίπτωση μιας «κοινότητας μάθησης και πρακτικής». Μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου στοιχείων της «ερευνητικής βιογραφίας», επιχειρείται το να αποτυπωθεί μια εκπαιδευτική μελέτη περίπτωσης - στρατηγικό σχέδιο δράσης, όπως καταγράφηκε στα ημερολόγια εμπειρίας των εμπλεκομένων μελών.

Είναι άραγε η τέχνη απαραίτητη στην εκπαίδευση των εμψυχωτών/θεραπευτών ενηλίκων;

Χρύσα Γ. Τερεζάκη: Εκπαιδευτικός (MSc)-Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου της Ημέρας-Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ) (xterezaki@yahoo.gr) Μπορούν τα άτομα να συναντηθούν στο πλαίσιο ενός και μόνο λογοτεχνικού κομματιού; Μπορούν μέσα από παιχνίδια ελεύθερων συνειρμών, σαν τα παιδιά, και οι ενήλικες να λειτουργήσουν; Το παραπάνω τόλμημα απαιτεί προσεκτικά και σταθερά βήματα πρωτίστως από τον/την εμψυχωτή/τρια, τον/την «συνεργατικό/ή μανθάνοντα». Γι’ αυτό κι ο λόγος, πρώτα για τη δική του/της την Εκπαίδευση.

Χρύσα Γ. Τερεζάκη: Εκπαιδευτικός (MSc)-Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου της Ημέρας-Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ) (xterezaki@yahoo.gr) Μπορούν τα άτομα να συναντηθούν στο πλαίσιο ενός και μόνο λογοτεχνικού κομματιού; Μπορούν μέσα από παιχνίδια ελεύθερων συνειρμών, σαν τα παιδιά, και οι ενήλικες να λειτουργήσουν; Το παραπάνω τόλμημα απαιτεί προσεκτικά και σταθερά βήματα πρωτίστως από τον/την εμψυχωτή/τρια, τον/την «συνεργατικό/ή μανθάνοντα». Γι’ αυτό κι ο λόγος, πρώτα για τη δική του/της την Εκπαίδευση.

Για μια Δημιουργική και Συνεκτική Μαθησιακή Κοινότητα. EΔΕΕ.Κ: Μια πρόταση για τη ΔιαΣύνδεση των εκπαιδευτικών/πολιτισμικών Εμψυχωτών

Χρύσα Τερεζάκη: Συντονίστρια του ΕΔΕΕ.Κ, Εκπαιδευτικός (MSc) - Οικονομολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας στο ΕΑΠ

Το 2004 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του εθνικού Πολιτισμικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ στην πόλη-στόχο, τα Χανιά. Περισσότεροι από 300 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στη φιλοσοφία και στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εισαχθεί η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Χρύσα Τερεζάκη: Συντονίστρια του ΕΔΕΕ.Κ, Εκπαιδευτικός (MSc) - Οικονομολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας στο ΕΑΠ

Το 2004 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του εθνικού Πολιτισμικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ στην πόλη-στόχο, τα Χανιά. Περισσότεροι από 300 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στη φιλοσοφία και στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εισαχθεί η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην καθημερινή διδακτική πράξη.