Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός-Πολύτεχνο Βιωματικό Εργαστήριο (Team Teaching)

«Καθένας μοναχός πορεύεται μα και μαζί με άλλους-Αντικατοπτρισμοί» [Γιαννουλάκη Τ., (Εκπαιδευτικός), Ξαρλή Π., (Ψυχολόγος-Σχολική Σύμβουλος, Α/θμιας, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας), Παπαδάκη Α., (Κλινική Ψυχολόγος Κ.Ψ.Υ.Χ, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ), Στεφοπούλου Χ., (Εκπαιδευτικός), Τερεζάκη Χ.,(Εκπαιδευτικός (ΜSc)-Εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας, Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ)] Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό υπό τη διττή έννοια του σχεδιασμού διδακτικής ενότητας και του σχεδίου εργασίας (project). Σκοπό του απετέλεσε η παρουσίαση έργου σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατηγορία εκπαιδευτών ενηλίκων, των χώρων της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης στην κοινότητα.

«Καθένας μοναχός πορεύεται μα και μαζί με άλλους-Αντικατοπτρισμοί» [Γιαννουλάκη Τ., (Εκπαιδευτικός), Ξαρλή Π., (Ψυχολόγος-Σχολική Σύμβουλος, Α/θμιας, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας), Παπαδάκη Α., (Κλινική Ψυχολόγος Κ.Ψ.Υ.Χ, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ), Στεφοπούλου Χ., (Εκπαιδευτικός), Τερεζάκη Χ.,(Εκπαιδευτικός (ΜSc)-Εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας, Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ)] Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό υπό τη διττή έννοια του σχεδιασμού διδακτικής ενότητας και του σχεδίου εργασίας (project). Σκοπό του απετέλεσε η παρουσίαση έργου σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατηγορία εκπαιδευτών ενηλίκων, των χώρων της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης στην κοινότητα.