Η ερασιτεχνική μέθοδος της επαγγελματικής κατάρτισης

Αντώνιος Π. Μανιάτης: Δικηγόρος-Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων www.dikaio.gr, maniatis@dikaio.gr Η επαγγελματική κατάρτιση αποσκοπεί στην τόνωση του επαγγελματισμού των καταρτιζομένων. Μπορεί να αποκτήσει μία ιδιαίτερη μέθοδο που συνίσταται στην καλλιέργεια της έφεσής τους για το ίδιο το επάγγελμα το οποίο διδάσκονται αλλά και στη χρήση των καλών τεχνών. Ο διττός αυτός ερασιτεχνισμός, επαγγελματικός και καλλιτεχνικός, συνδυάζεται με τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την πολυμορφική, στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αντώνιος Π. Μανιάτης: Δικηγόρος-Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων www.dikaio.gr, maniatis@dikaio.gr Η επαγγελματική κατάρτιση αποσκοπεί στην τόνωση του επαγγελματισμού των καταρτιζομένων. Μπορεί να αποκτήσει μία ιδιαίτερη μέθοδο που συνίσταται στην καλλιέργεια της έφεσής τους για το ίδιο το επάγγελμα το οποίο διδάσκονται αλλά και στη χρήση των καλών τεχνών. Ο διττός αυτός ερασιτεχνισμός, επαγγελματικός και καλλιτεχνικός, συνδυάζεται με τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την πολυμορφική, στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.