Δομές και φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Περιφέρεια Κρήτης: Συνοπτική καταγραφή και προοπτικές

Μάνος Παυλάκης (Eκπ/τής Ενηλίκων-MA/Πρόεδρος Youthnet Hellas) - Ειρήνη Σωπασή (Eκπ/τρια Ενηλίκων-MSc/Περιφερειακή Υπεύθυνη του Προγράμματος Εκπ/σης των Εκπαιδευτών στην Κρήτη) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξελισσόμενο πεδίο του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας με σημαντικές προεκτάσεις και προοπτικές. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις δυνατότητες εκπαίδευσης, που προσφέρονται σε ενήλικες, στο σύνολο μιας περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, αποπειράται μια γενική καταγραφή και παρουσίαση των βασικών δομών και φορέων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Μάνος Παυλάκης (Eκπ/τής Ενηλίκων-MA/Πρόεδρος Youthnet Hellas) - Ειρήνη Σωπασή (Eκπ/τρια Ενηλίκων-MSc/Περιφερειακή Υπεύθυνη του Προγράμματος Εκπ/σης των Εκπαιδευτών στην Κρήτη) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξελισσόμενο πεδίο του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας με σημαντικές προεκτάσεις και προοπτικές. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις δυνατότητες εκπαίδευσης, που προσφέρονται σε ενήλικες, στο σύνολο μιας περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, αποπειράται μια γενική καταγραφή και παρουσίαση των βασικών δομών και φορέων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια της Κρήτης.