Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και η εκπαιδευτική ομάδα

Άννα Τσίγκου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (Msc)

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση της διεργασίας μιας εκπαιδευτικής ομάδας κατά τη διάρκεια βιωματικού εργαστηρίου, που ο έγινε στα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτή, όπως παρουσιάζεται από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια περιγράφεται η διεργασία μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ομάδας, μέσα από τις καταγραφές τόσο της εκπαιδεύτριας πριν και μετά το εργαστήρι, όσο και των εκπαιδευομένων.

Άννα Τσίγκου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (Msc)

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση της διεργασίας μιας εκπαιδευτικής ομάδας κατά τη διάρκεια βιωματικού εργαστηρίου, που ο έγινε στα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτή, όπως παρουσιάζεται από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια περιγράφεται η διεργασία μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ομάδας, μέσα από τις καταγραφές τόσο της εκπαιδεύτριας πριν και μετά το εργαστήρι, όσο και των εκπαιδευομένων.