Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλοδαπούς στο Ν. Χανίων. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων

Ελένη Ζερβουδάκη, Εκπαιδευτικός

Η Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες άρχισε να υποδέχεται ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών εργαζομένων με τις οικογένειές τους. Στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτισμών, καθώς και της διαπολιτισμικότητας και διγλωσσίας των διαφορετικών ομάδων και της αρχής της αποδοχής της ετερότητας, δημιουργήθηκε η ανάγκη για διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Ελένη Ζερβουδάκη, Εκπαιδευτικός

Η Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες άρχισε να υποδέχεται ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών εργαζομένων με τις οικογένειές τους. Στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτισμών, καθώς και της διαπολιτισμικότητας και διγλωσσίας των διαφορετικών ομάδων και της αρχής της αποδοχής της ετερότητας, δημιουργήθηκε η ανάγκη για διαπολιτισμική εκπαίδευση.