Σπάζοντας τη σιωπή: Η χρήση του προβολικού σχεδίου στην ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Μιχαήλ Μαρία, εκπαιδευτικός (Msc)

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι η κακοποίηση της εμπιστοσύνης, της δύναμης και της εξουσίας των ενηλίκων, η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων στην ενήλικη ζωή. Η εμφάνιση των ψυχαναλυτικών εννοιών της “προβολής” και του “ασυνειδήτου” οδήγησε στη δημιουργία προβολικών σχεδιαστικών μέσων για την ανίχνευση της απόρρητης σεξουαλικής κακοποίησης. Βασικός στόχος του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει και στη συνέχεια να περιγράψει αφενός τον τρόπο που το παιδικό σχέδιο αξιοποιήθηκε από τους ερευνητές και θεραπευτές για την ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αφετέρου να παρουσιάσει τις αδυναμίες και τις ανησυχίες από την εφαρμογή τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτέλεσαν το Προβολικό Σχέδιο της Ανθρώπινης Φιγούρας (Human Figure Drawing) και το Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας (Kinetic Family).

Μιχαήλ Μαρία, εκπαιδευτικός (Msc)

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι η κακοποίηση της εμπιστοσύνης, της δύναμης και της εξουσίας των ενηλίκων, η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων στην ενήλικη ζωή. Η εμφάνιση των ψυχαναλυτικών εννοιών της “προβολής” και του “ασυνειδήτου” οδήγησε στη δημιουργία προβολικών σχεδιαστικών μέσων για την ανίχνευση της απόρρητης σεξουαλικής κακοποίησης. Βασικός στόχος του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει και στη συνέχεια να περιγράψει αφενός τον τρόπο που το παιδικό σχέδιο αξιοποιήθηκε από τους ερευνητές και θεραπευτές για την ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αφετέρου να παρουσιάσει τις αδυναμίες και τις ανησυχίες από την εφαρμογή τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτέλεσαν το Προβολικό Σχέδιο της Ανθρώπινης Φιγούρας (Human Figure Drawing) και το Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας (Kinetic Family).

Ποιος νοιάζεται για μας τους γονείς; Η επανασχεδίαση της σχέσης σχολείου-οικογένειας

Μιχαήλ Μαρία και Στεφοπούλου Χαρά, Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Κοντού Βέρα (εθελόντριες εκπαιδευτικοί)

Το βιωματικό εργαστήριο «Γονείς- Παιδί -Σχολικό Περιβάλλον»-Γέφυρες επικοινωνίας αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών ενοτήτων (τρίπτυχο) για γονείς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από εθελόντριες εκπαιδεύτριες ενηλίκων /εκπαιδευτικούς μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Δράσης του ΕΔΕΕΚ (Κοινότητα) με τη συνεργασία του 1ου δημοτικού σχολείου Κουνουπιδιανών, [...]

Μιχαήλ Μαρία και Στεφοπούλου Χαρά, Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Κοντού Βέρα (εθελόντριες εκπαιδευτικοί)

Το βιωματικό εργαστήριο «Γονείς- Παιδί -Σχολικό Περιβάλλον»-Γέφυρες επικοινωνίας αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών ενοτήτων (τρίπτυχο) για γονείς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από εθελόντριες εκπαιδεύτριες ενηλίκων /εκπαιδευτικούς μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Δράσης του ΕΔΕΕΚ (Κοινότητα) με τη συνεργασία του 1ου δημοτικού σχολείου Κουνουπιδιανών, [...]

Κατανοώντας τις «αυθεντικές» φωνές των αφηγητών

Μαρία Μιχαήλ, εκπαιδευτικός, εθελόντρια συνεντεύκτρια του ερευνητικού προγράμματος Προφορικής Ιστορίας στον Ν. Χανίων

Η εργασιακή ζωή του ενηλίκου ακολουθεί τον αποκαλούμενο ‘επαγγελματικό κύκλο’. Κατά τη διάρκεια του κύκλου το άτομο, στο πλαίσιο ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, προσπαθεί να συγκροτήσει τον επαγγελματικό του εαυτό. Το παρόν άρθρο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην κατανόηση του επαγγελματικού εαυτού των εργαζομένων μέσα από την αφήγηση της ζωής τους.

Μαρία Μιχαήλ, εκπαιδευτικός, εθελόντρια συνεντεύκτρια του ερευνητικού προγράμματος Προφορικής Ιστορίας στον Ν. Χανίων

Η εργασιακή ζωή του ενηλίκου ακολουθεί τον αποκαλούμενο ‘επαγγελματικό κύκλο’. Κατά τη διάρκεια του κύκλου το άτομο, στο πλαίσιο ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, προσπαθεί να συγκροτήσει τον επαγγελματικό του εαυτό. Το παρόν άρθρο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην κατανόηση του επαγγελματικού εαυτού των εργαζομένων μέσα από την αφήγηση της ζωής τους.