Πολιτιστική/Επιστημονική Πρωτοβουλία: “Γυναίκα Δημιουργός – Ιστορίες με …Δαντέλες”

Αγιασμενάκης, Γ., Τερεζάκη, Χ. σε συνεργασία με τις Ανδρεάδου, Χ., Μαρκουλάκη, Ρ.

Εάν ο Πολιτισμός μέσω της Εκπαίδευσης στην Κοινότητα, είναι πρωτίστως λόγος ύπαρξης, πνευματική τροφή, δημιουργία-έκφραση, φιλοσοφική αναζήτηση, τρόπος ανθρώπινης επικοινωνίας και ζωής κατά τη «Μάθηση σ’ ολόκληρο το βίο» -στο πλαίσιο άτυπων και τυπικών μορφών ενήλικης εκπαίδευσης- τότε ο λόγος που γίνεται στο παρόν άρθρο αφορά στις ίσες ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής κι ανάπτυξης στην κοινότητα, στην πολιτισμική δημοκρατία, και στους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και μάθησης, στο σεβασμό της μεμονωμένης Προσωπικότητας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Αγιασμενάκης, Γ., Τερεζάκη, Χ. σε συνεργασία με τις Ανδρεάδου, Χ., Μαρκουλάκη, Ρ.

Εάν ο Πολιτισμός μέσω της Εκπαίδευσης στην Κοινότητα, είναι πρωτίστως λόγος ύπαρξης, πνευματική τροφή, δημιουργία-έκφραση, φιλοσοφική αναζήτηση, τρόπος ανθρώπινης επικοινωνίας και ζωής κατά τη «Μάθηση σ’ ολόκληρο το βίο» -στο πλαίσιο άτυπων και τυπικών μορφών ενήλικης εκπαίδευσης- τότε ο λόγος που γίνεται στο παρόν άρθρο αφορά στις ίσες ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής κι ανάπτυξης στην κοινότητα, στην πολιτισμική δημοκρατία, και στους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και μάθησης, στο σεβασμό της μεμονωμένης Προσωπικότητας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.