Βασική Κατάρτιση και Εισαγωγική Επιμόρφωση-Για μια Αισθητική Παιδεία

Τσολάκης Χρίστος, Kαθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

‘Αισθητική Παιδεία …’ γιατί άραγε; Υπάρχει περίπτωση η εκπαίδευση των παιδιών και η επιμόρφωση των ενηλίκων να είναι αντί-αισθητική; Το δίπολο αυτό της αισθητικής-αντιαισθητικής αγωγής αναδεικνύει ο μεγάλος παιδαγωγός κ. Χρίστος Τσολάκης έχοντας αφιερώσει το σύνολο της ζωής του και της παιδαγωγικής του διαδρομής προς την κατεύθυνση της αναγκαιότητας ανάδειξης του πρώτου σκέλους στην ελληνική εκπαίδευση.

Τσολάκης Χρίστος, Kαθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

‘Αισθητική Παιδεία …’ γιατί άραγε; Υπάρχει περίπτωση η εκπαίδευση των παιδιών και η επιμόρφωση των ενηλίκων να είναι αντί-αισθητική; Το δίπολο αυτό της αισθητικής-αντιαισθητικής αγωγής αναδεικνύει ο μεγάλος παιδαγωγός κ. Χρίστος Τσολάκης έχοντας αφιερώσει το σύνολο της ζωής του και της παιδαγωγικής του διαδρομής προς την κατεύθυνση της αναγκαιότητας ανάδειξης του πρώτου σκέλους στην ελληνική εκπαίδευση.