Η εξομολόγηση

Παπαδάκης Χρίστος, ζωγράφος

Γεννήθηκα στήν Πέτρα Λιβαδειᾶς, στά τέλη τοῦ χειμώνα τοῦ 1957. Ἔζησα δέκα πέντε χρόνια ἐκεῖ˙ κι ἀκόμα μές στούς βράχους της καί στά θυμάρια τριγυρίζω. Ἀλλά περισσότερο καθορίστηκα ἀπ’ τόν καταρράκτη, τό «γκρεμνάρι» ὄπως τό λέμε οἱ ντόπιοι. Δέν τόν ζωγράφισα ποτέ ἀτόφιο. Ὅμως… οἱ ζωγραφιές μου εἶναι βαφτισμένες στά νερά του.

Παπαδάκης Χρίστος, ζωγράφος

Γεννήθηκα στήν Πέτρα Λιβαδειᾶς, στά τέλη τοῦ χειμώνα τοῦ 1957. Ἔζησα δέκα πέντε χρόνια ἐκεῖ˙ κι ἀκόμα μές στούς βράχους της καί στά θυμάρια τριγυρίζω. Ἀλλά περισσότερο καθορίστηκα ἀπ’ τόν καταρράκτη, τό «γκρεμνάρι» ὄπως τό λέμε οἱ ντόπιοι. Δέν τόν ζωγράφισα ποτέ ἀτόφιο. Ὅμως… οἱ ζωγραφιές μου εἶναι βαφτισμένες στά νερά του.