Ενεργοί Πολίτες και “Μεγάλες Ιδέες” …Αναστοχαστικές Σκέψεις

Ομάδα Δράσης και Συγγραφής: Ανδρεάδου, Χ., Βατσάκη, Α., Κατσουλάκη, Μ., Μαρκουλάκη, Ρ., Ξανθουδάκη, Α., Τερεζάκη, Χ.

(Με αφορμή το βιωματικό σεμινάριο ενήλικης εκπαίδευσης του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος. Κ. Βενιζέλος)

Το άρθρο αναφέρεται αναστοχαστικά σε εργαστήριο εμπειρικής εκπαίδευσης-βιωματικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», σε μια προσπάθεια των εθελοντών του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης να βοηθήσουν στο ουσιαστικό «άνοιγμα της πόρτας του χώρου πολιτισμού» στην τοπική κοινότητα και στους απλούς πολίτες της. Στην πόλη του ο ‘ηγέτης’ της ‘Μεγάλης Ιδέας’ μπορεί ακόμη και σήμερα να εμπνέει τους ανθρώπους-ενεργούς πολίτες/εν δυνάμει ηγέτες να λύσουν τη σιωπή τους και να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Ομάδα Δράσης και Συγγραφής: Ανδρεάδου, Χ., Βατσάκη, Α., Κατσουλάκη, Μ., Μαρκουλάκη, Ρ., Ξανθουδάκη, Α., Τερεζάκη, Χ.

(Με αφορμή το βιωματικό σεμινάριο ενήλικης εκπαίδευσης του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος. Κ. Βενιζέλος)

Το άρθρο αναφέρεται αναστοχαστικά σε εργαστήριο εμπειρικής εκπαίδευσης-βιωματικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», σε μια προσπάθεια των εθελοντών του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης να βοηθήσουν στο ουσιαστικό «άνοιγμα της πόρτας του χώρου πολιτισμού» στην τοπική κοινότητα και στους απλούς πολίτες της. Στην πόλη του ο ‘ηγέτης’ της ‘Μεγάλης Ιδέας’ μπορεί ακόμη και σήμερα να εμπνέει τους ανθρώπους-ενεργούς πολίτες/εν δυνάμει ηγέτες να λύσουν τη σιωπή τους και να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.