ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημήτρης Κ. Βεργίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Το πρωταρχικό ερώτημα που βρίσκεται διαρκώς μπροστά μας στις σημερινές συνθήκες είναι ποιος ή ποιοι θ’ αλλάξουν το ομιχλώδες τοπίο της εκπαίδευσης;
Ποιος ή ποιοι θα χτίσουν τα θεμέλια της νέας λαϊκής παιδείας για παιδιά, διαβάστε τη συνέχεια