Μια πρόταση εφαρμογής του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα

Χαρά Ανδρεάδου (MSc), Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Επιμορφώτρια ΤΠΕ-Β΄ Επίπεδο

H εφαρμογή του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εμπλέκει τον «ψηφιακό γραμματισμό» με τη σχολική πραγματικότητα και καθημερινότητα. Η προσέγγιση που προτείνεται αναδεικνύει ως κύριο χαρακτηριστικό την επιδίωξη συνεργατικότητας και αναστοχασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και ανάπτυξη παιδαγωγικού διδακτικού υλικού, το οποίο θα αξιοποιεί την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων του υπολογιστή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου.

Χαρά Ανδρεάδου (MSc), Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Επιμορφώτρια ΤΠΕ-Β΄ Επίπεδο

H εφαρμογή του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εμπλέκει τον «ψηφιακό γραμματισμό» με τη σχολική πραγματικότητα και καθημερινότητα. Η προσέγγιση που προτείνεται αναδεικνύει ως κύριο χαρακτηριστικό την επιδίωξη συνεργατικότητας και αναστοχασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και ανάπτυξη παιδαγωγικού διδακτικού υλικού, το οποίο θα αξιοποιεί την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων του υπολογιστή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου.

Εναρκτήρια Συνάντηση: το Α ίσως και το Ω …από τη θεωρία στην πράξη

Ανδρεάδου, X., Καππιδάκη, N., Μαρκουλάκη, Ρ., Μιχαήλ, M., Τερεζάκη, X.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ «Α» ΚΑΙ ΤΟ «Ω»: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ. ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΗΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δημιουργικότητα και καινοτομία χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εναρκτήρια διαβάστε τη συνέχεια