Εκπαιδευτικές Βιογραφίες: Πέτρος Πασιαρδής

Πέτρος Πασιαρδής, καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 1992 έως το 2006 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, από όπου αποχώρησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης για να εργαστεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πέτρος Πασιαρδής, καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 1992 έως το 2006 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, από όπου αποχώρησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης για να εργαστεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.