Όταν η σχολική μονάδα γίνεται ομάδα – Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας

Δρ. Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης

Στόχος αυτού του σύντομου άρθρου είναι να προσεγγίσει την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ως θεμελιώδες στοιχείο της σχολικής εκπαίδευσης. Αρχίζω με την παροχή των βασικών ορισμών των όρων, όπως την οργάνωση του σχολείου και τη σχολική εκπαίδευση, στη συνέχεια, με βάση σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα παρουσιάσω τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο συμβάλλει στην εκμάθηση και ευημερία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Δρ. Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης

Στόχος αυτού του σύντομου άρθρου είναι να προσεγγίσει την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ως θεμελιώδες στοιχείο της σχολικής εκπαίδευσης. Αρχίζω με την παροχή των βασικών ορισμών των όρων, όπως την οργάνωση του σχολείου και τη σχολική εκπαίδευση, στη συνέχεια, με βάση σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα παρουσιάσω τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο συμβάλλει στην εκμάθηση και ευημερία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.