ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ»: 110+ ΧΩΡΕΣ ΜΕ 140+ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Δρ. Δημήτριος Κουτάντος

Η εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική σειρά «Το Ταξίδι» παρουσιάζει τα ανεξάρτητα ταξίδια μου σε 110+ χώρες σε Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη. Είναι μια βιωματική καταγραφή από τη διαμονή μου για δέκα έτη στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Βραζιλία και συνολικά τα ταξίδια είκοσι ετών. Αφορά στην Οικολογία, στον Πολιτισμό και στην Εκπαίδευση στον κόσμο με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών και ενσωματωμένα ντοκιμαντέρ. Τα πολλαπλά εκπαιδευτικά μέσα (modes) κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνιστούν μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση.

Δρ. Δημήτριος Κουτάντος

Η εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική σειρά «Το Ταξίδι» παρουσιάζει τα ανεξάρτητα ταξίδια μου σε 110+ χώρες σε Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη. Είναι μια βιωματική καταγραφή από τη διαμονή μου για δέκα έτη στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Βραζιλία και συνολικά τα ταξίδια είκοσι ετών. Αφορά στην Οικολογία, στον Πολιτισμό και στην Εκπαίδευση στον κόσμο με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών και ενσωματωμένα ντοκιμαντέρ. Τα πολλαπλά εκπαιδευτικά μέσα (modes) κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνιστούν μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση.

Η Σειρά Το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο

Δρ. Δημήτρης Κουτάντος

Μετά από πολλά χρόνια εκπαιδευτικών εμπειριών, σπουδών, έρευνας, εργασίας στο εξωτερικό και ταξιδιών σε 100 και πλέον χώρες στην Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη, παρουσιάζουμε αφιλοκερδώς στο ελληνικό κοινό την "Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο". Η Σειρά είναι μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία συνδυάζει πολλαπλά μέσα και σημειωτικούς τρόπους (modes) μάθησης [...] Οι συνεντευξιαζόμενοι μοιράζονται μαζί μας τα βιώματά τους, τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους, τις προσδοκίες τους για ένα κόσμο ειρηνικότερο.

Δρ. Δημήτρης Κουτάντος

Μετά από πολλά χρόνια εκπαιδευτικών εμπειριών, σπουδών, έρευνας, εργασίας στο εξωτερικό και ταξιδιών σε 100 και πλέον χώρες στην Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη, παρουσιάζουμε αφιλοκερδώς στο ελληνικό κοινό την "Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο". Η Σειρά είναι μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία συνδυάζει πολλαπλά μέσα και σημειωτικούς τρόπους (modes) μάθησης [...] Οι συνεντευξιαζόμενοι μοιράζονται μαζί μας τα βιώματά τους, τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους, τις προσδοκίες τους για ένα κόσμο ειρηνικότερο.