«Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ηγέτη: Μια πρωτοβουλία στο σχολείο μας. Δυο μάτια θλιμμένα παιδικά, σίγουρα κρύβουν μυστικά!!! Δάσκαλε μην τα αγνοείς, μάθε μονάχα πώς να τους φερθείς !!!»

Μαρία Κληματσάκη, Διευθύντρια 10ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, Επιμορφούμενη του Προγράμματος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η»

Οι προκλήσεις των ημερών απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο, ικανό να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις αλλαγές και να αντιμετωπίζει δημιουργικά την καινούργια γνώση . Ο ρόλος του διευθυντή στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθίσταται πλέον σημαντικός. [...]

Μαρία Κληματσάκη, Διευθύντρια 10ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, Επιμορφούμενη του Προγράμματος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η»

Οι προκλήσεις των ημερών απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο, ικανό να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις αλλαγές και να αντιμετωπίζει δημιουργικά την καινούργια γνώση . Ο ρόλος του διευθυντή στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθίσταται πλέον σημαντικός. [...]