Ο ρόλος της Επικοινωνίας μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου, στην ‘οικοδόμηση’ της Ενήλικης Μάθησης

Σοφία Τριανταφύλλου (MEd), Δ/ντρια ΣΔΕ Χανίων

Εφόσον σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων, η γνώση είναι το ζητούμενο, τότε κατά την διάρκεια της διαδικασίας, το εφαλτήριο προς αυτή, οφείλει να είναι και μία θετικής υφής επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Σε αυτόν τον άξονα κινείται το συγκεκριμένο άρθρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ευαγούς αλληλεπίδρασης στην οικοδόμηση της ενήλικης μάθησης.

Σοφία Τριανταφύλλου (MEd), Δ/ντρια ΣΔΕ Χανίων

Εφόσον σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων, η γνώση είναι το ζητούμενο, τότε κατά την διάρκεια της διαδικασίας, το εφαλτήριο προς αυτή, οφείλει να είναι και μία θετικής υφής επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Σε αυτόν τον άξονα κινείται το συγκεκριμένο άρθρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ευαγούς αλληλεπίδρασης στην οικοδόμηση της ενήλικης μάθησης.