Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη μαθησιακή διαδικασία: Έννοιες και προβληματισμοί για το περιεχόμενό του

Ευγενία Θεοδότου (BA ECS, MA, MSc, PhDc), Programme Leader AMC-Education Department

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις πολυσύνθετες έννοιες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη διδασκαλία και μάθηση, σκιαγραφώντας τους προβληματισμούς που αναδύονται ως προς το πραγματικό του αντικείμενο και τη φύση του. Επικεντρώνεται στην ποικιλία των ορισμών του τονίζοντας τα κοινά τους σημεία αλλά και τις διαφοροποιήσεις τους και αναδεικνύει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ύπαρξη των διαφοροποιήσεων.

Ευγενία Θεοδότου (BA ECS, MA, MSc, PhDc), Programme Leader AMC-Education Department

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις πολυσύνθετες έννοιες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη διδασκαλία και μάθηση, σκιαγραφώντας τους προβληματισμούς που αναδύονται ως προς το πραγματικό του αντικείμενο και τη φύση του. Επικεντρώνεται στην ποικιλία των ορισμών του τονίζοντας τα κοινά τους σημεία αλλά και τις διαφοροποιήσεις τους και αναδεικνύει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ύπαρξη των διαφοροποιήσεων.