Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ”

Ρούλα Κουμεντακάκου, Διευθύντρια του 2ου 9/Θ Δημοτικού σχολείου Ατσιπόπουλου

2η Αναστοχαστική Γραπτή Εργασία – Ρέθυμνο, Μάιος 2014 Τελειώνοντας τον α' κύκλο εμπειρίας στο Πρόγραμμα “Εναλλακτικά προγράμματα εκπαιδευτικής ηγεσίας” αυτό που θα κρατήσω κυρίως είναι η λειτουργία της ομάδας μας ως Ομάδα Αυτομόρφωσης, στην οποία ο ένας μαθαίνει απ' τον άλλο και “τρέφεται” από τις ιδέες του άλλου.

Ρούλα Κουμεντακάκου, Διευθύντρια του 2ου 9/Θ Δημοτικού σχολείου Ατσιπόπουλου

2η Αναστοχαστική Γραπτή Εργασία – Ρέθυμνο, Μάιος 2014 Τελειώνοντας τον α' κύκλο εμπειρίας στο Πρόγραμμα “Εναλλακτικά προγράμματα εκπαιδευτικής ηγεσίας” αυτό που θα κρατήσω κυρίως είναι η λειτουργία της ομάδας μας ως Ομάδα Αυτομόρφωσης, στην οποία ο ένας μαθαίνει απ' τον άλλο και “τρέφεται” από τις ιδέες του άλλου.