Συμμετοχική Εκπαιδευτική Ηγεσία στην Διοίκηση Σχολικών Ομάδων

Κτιστάκης Αντώνης, Διευθυντής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης. Επιμορφούμενος στο Πρόγραμμα «Συμμετοχική Εκπαιδευτική Ηγεσία στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων»

Με την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος ενηλίκων, συγκεντρωθήκαμε, άτομα που ανήκαμε σε μια ομάδα εκπαιδευτικών, τους διευθυντές σχολικών μονάδων, με διαφορετικές ή όμοιες εμπειρίες, με πιστοποιημένες γνώσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά επίπεδα, προσδοκώντας κάτι στοχευμένο στα καθημερινά θέματα που συναντάμε στα σχολεία μας. Υπήρχε βέβαια η απορία με ποιο τρόπο θα δοθεί αυτή η νέα γνώση και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του καθενός μας.

Κτιστάκης Αντώνης, Διευθυντής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης. Επιμορφούμενος στο Πρόγραμμα «Συμμετοχική Εκπαιδευτική Ηγεσία στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων»

Με την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος ενηλίκων, συγκεντρωθήκαμε, άτομα που ανήκαμε σε μια ομάδα εκπαιδευτικών, τους διευθυντές σχολικών μονάδων, με διαφορετικές ή όμοιες εμπειρίες, με πιστοποιημένες γνώσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά επίπεδα, προσδοκώντας κάτι στοχευμένο στα καθημερινά θέματα που συναντάμε στα σχολεία μας. Υπήρχε βέβαια η απορία με ποιο τρόπο θα δοθεί αυτή η νέα γνώση και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του καθενός μας.