Πρόγραμμα «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον … μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» ως δυνατότητα Κριτικής/Συμμετοχικής Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL» Χριστοφία Μπουντρογιάννη, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL»

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού Προγράμματος ‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Περιβάλλον μια Αειφόρος Σχέση Ζωής’ του Project “INFOIL” του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.infoil.tuc.gr/1337.html) και με αφορμή την ανάλυση του επιμορφωτικού σεναρίου της για τις μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επεξεργαστούν ως ενεργά υποκείμενα ένα κριτικό-συμμετοχικό επιμορφωτικό σενάριο με απώτερο στόχο την κριτική συνειδητοποίηση και την ευθύνη της ανάληψης Πρωτοβουλίας για διεξαγωγή της διδασκαλίας Project. Σκοπός της επιμόρφωσης η άσκηση στη «συνευθύνη»-«συν-απόφαση»-«αυτομόρφωση» των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια της Διδασκαλίας Project και με ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο της αποτίμησης -τόσο της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας, όσο και του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος- μέσω του αναστοχασμού των επιμορφούμενων, προφορικού-«εν θερμώ» και γραπτού-«εξ αποστάσεως».

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL» Χριστοφία Μπουντρογιάννη, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL»

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού Προγράμματος ‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Περιβάλλον μια Αειφόρος Σχέση Ζωής’ του Project “INFOIL” του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.infoil.tuc.gr/1337.html) και με αφορμή την ανάλυση του επιμορφωτικού σεναρίου της για τις μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επεξεργαστούν ως ενεργά υποκείμενα ένα κριτικό-συμμετοχικό επιμορφωτικό σενάριο με απώτερο στόχο την κριτική συνειδητοποίηση και την ευθύνη της ανάληψης Πρωτοβουλίας για διεξαγωγή της διδασκαλίας Project. Σκοπός της επιμόρφωσης η άσκηση στη «συνευθύνη»-«συν-απόφαση»-«αυτομόρφωση» των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια της Διδασκαλίας Project και με ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο της αποτίμησης -τόσο της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας, όσο και του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος- μέσω του αναστοχασμού των επιμορφούμενων, προφορικού-«εν θερμώ» και γραπτού-«εξ αποστάσεως».