Ετερογενείς ομάδες μάθησης και εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Δρ. Μαρτίνου Σωτηρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 70, 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

Στα πλαίσια των επιμορφωτικών μας δράσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 και τις οδηγίες του ΥΠΟΠΑΙΘ, προκειμένου να επιμορφώσουμε τους ενήλικες εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, έπειτα από διερεύνηση των επιμορφωτικών τους αναγκών, διοργανώσαμε επιμορφωτική ημερίδα και με προσκεκλημένο ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης τον κ. Κανάκη Ιωάννη, ειδικό στα θέματα ομαδοσυνεργατικής μάθησης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στην εργασία που ακολουθεί, περιγράφουμε την ημερίδα [...]

Δρ. Μαρτίνου Σωτηρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 70, 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

Στα πλαίσια των επιμορφωτικών μας δράσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 και τις οδηγίες του ΥΠΟΠΑΙΘ, προκειμένου να επιμορφώσουμε τους ενήλικες εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, έπειτα από διερεύνηση των επιμορφωτικών τους αναγκών, διοργανώσαμε επιμορφωτική ημερίδα και με προσκεκλημένο ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης τον κ. Κανάκη Ιωάννη, ειδικό στα θέματα ομαδοσυνεργατικής μάθησης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στην εργασία που ακολουθεί, περιγράφουμε την ημερίδα [...]