Της Σύνταξης – Editorial

To δεύτερο τεύχος του περιοδικού αφορά σε πέντε βασικά κείμενα. Το πρώτο των Παυλάκη–Σωπασή χαρτογραφεί τις δομές της ενήλικης εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Κρήτης. Το δεύτερο, [...]

To δεύτερο τεύχος του περιοδικού αφορά σε πέντε βασικά κείμενα. Το πρώτο των Παυλάκη–Σωπασή χαρτογραφεί τις δομές της ενήλικης εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Κρήτης. Το δεύτερο, [...]

Δομές και φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Περιφέρεια Κρήτης: Συνοπτική καταγραφή και προοπτικές

Μάνος Παυλάκης (Eκπ/τής Ενηλίκων-MA/Πρόεδρος Youthnet Hellas) - Ειρήνη Σωπασή (Eκπ/τρια Ενηλίκων-MSc/Περιφερειακή Υπεύθυνη του Προγράμματος Εκπ/σης των Εκπαιδευτών στην Κρήτη) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξελισσόμενο πεδίο του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας με σημαντικές προεκτάσεις και προοπτικές. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις δυνατότητες εκπαίδευσης, που προσφέρονται σε ενήλικες, στο σύνολο μιας περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, αποπειράται μια γενική καταγραφή και παρουσίαση των βασικών δομών και φορέων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Μάνος Παυλάκης (Eκπ/τής Ενηλίκων-MA/Πρόεδρος Youthnet Hellas) - Ειρήνη Σωπασή (Eκπ/τρια Ενηλίκων-MSc/Περιφερειακή Υπεύθυνη του Προγράμματος Εκπ/σης των Εκπαιδευτών στην Κρήτη) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξελισσόμενο πεδίο του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας με σημαντικές προεκτάσεις και προοπτικές. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις δυνατότητες εκπαίδευσης, που προσφέρονται σε ενήλικες, στο σύνολο μιας περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, αποπειράται μια γενική καταγραφή και παρουσίαση των βασικών δομών και φορέων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Η ερασιτεχνική μέθοδος της επαγγελματικής κατάρτισης

Αντώνιος Π. Μανιάτης: Δικηγόρος-Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων www.dikaio.gr, maniatis@dikaio.gr Η επαγγελματική κατάρτιση αποσκοπεί στην τόνωση του επαγγελματισμού των καταρτιζομένων. Μπορεί να αποκτήσει μία ιδιαίτερη μέθοδο που συνίσταται στην καλλιέργεια της έφεσής τους για το ίδιο το επάγγελμα το οποίο διδάσκονται αλλά και στη χρήση των καλών τεχνών. Ο διττός αυτός ερασιτεχνισμός, επαγγελματικός και καλλιτεχνικός, συνδυάζεται με τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την πολυμορφική, στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αντώνιος Π. Μανιάτης: Δικηγόρος-Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων www.dikaio.gr, maniatis@dikaio.gr Η επαγγελματική κατάρτιση αποσκοπεί στην τόνωση του επαγγελματισμού των καταρτιζομένων. Μπορεί να αποκτήσει μία ιδιαίτερη μέθοδο που συνίσταται στην καλλιέργεια της έφεσής τους για το ίδιο το επάγγελμα το οποίο διδάσκονται αλλά και στη χρήση των καλών τεχνών. Ο διττός αυτός ερασιτεχνισμός, επαγγελματικός και καλλιτεχνικός, συνδυάζεται με τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την πολυμορφική, στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Εκ- ‘παίδευση’ σήμερα

Αντώνης Λιοδάκης: Ψυχίατρος-Διευθυντής του Κ.Ψ.Υ Ρεθύμνου “Όταν αυτός που λέει την αλήθεια είναι ένα παιδί, επέρχεται η δυσάρεστη σύγκρουση ανάμεσα στον ανήλικο και την υποκρισία του.”

Αντώνης Λιοδάκης: Ψυχίατρος-Διευθυντής του Κ.Ψ.Υ Ρεθύμνου “Όταν αυτός που λέει την αλήθεια είναι ένα παιδί, επέρχεται η δυσάρεστη σύγκρουση ανάμεσα στον ανήλικο και την υποκρισία του.”

Είναι άραγε η τέχνη απαραίτητη στην εκπαίδευση των εμψυχωτών/θεραπευτών ενηλίκων;

Χρύσα Γ. Τερεζάκη: Εκπαιδευτικός (MSc)-Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου της Ημέρας-Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ) (xterezaki@yahoo.gr) Μπορούν τα άτομα να συναντηθούν στο πλαίσιο ενός και μόνο λογοτεχνικού κομματιού; Μπορούν μέσα από παιχνίδια ελεύθερων συνειρμών, σαν τα παιδιά, και οι ενήλικες να λειτουργήσουν; Το παραπάνω τόλμημα απαιτεί προσεκτικά και σταθερά βήματα πρωτίστως από τον/την εμψυχωτή/τρια, τον/την «συνεργατικό/ή μανθάνοντα». Γι’ αυτό κι ο λόγος, πρώτα για τη δική του/της την Εκπαίδευση.

Χρύσα Γ. Τερεζάκη: Εκπαιδευτικός (MSc)-Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου της Ημέρας-Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ) (xterezaki@yahoo.gr) Μπορούν τα άτομα να συναντηθούν στο πλαίσιο ενός και μόνο λογοτεχνικού κομματιού; Μπορούν μέσα από παιχνίδια ελεύθερων συνειρμών, σαν τα παιδιά, και οι ενήλικες να λειτουργήσουν; Το παραπάνω τόλμημα απαιτεί προσεκτικά και σταθερά βήματα πρωτίστως από τον/την εμψυχωτή/τρια, τον/την «συνεργατικό/ή μανθάνοντα». Γι’ αυτό κι ο λόγος, πρώτα για τη δική του/της την Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός-Πολύτεχνο Βιωματικό Εργαστήριο (Team Teaching)

«Καθένας μοναχός πορεύεται μα και μαζί με άλλους-Αντικατοπτρισμοί» [Γιαννουλάκη Τ., (Εκπαιδευτικός), Ξαρλή Π., (Ψυχολόγος-Σχολική Σύμβουλος, Α/θμιας, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας), Παπαδάκη Α., (Κλινική Ψυχολόγος Κ.Ψ.Υ.Χ, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ), Στεφοπούλου Χ., (Εκπαιδευτικός), Τερεζάκη Χ.,(Εκπαιδευτικός (ΜSc)-Εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας, Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ)] Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό υπό τη διττή έννοια του σχεδιασμού διδακτικής ενότητας και του σχεδίου εργασίας (project). Σκοπό του απετέλεσε η παρουσίαση έργου σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατηγορία εκπαιδευτών ενηλίκων, των χώρων της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης στην κοινότητα.

«Καθένας μοναχός πορεύεται μα και μαζί με άλλους-Αντικατοπτρισμοί» [Γιαννουλάκη Τ., (Εκπαιδευτικός), Ξαρλή Π., (Ψυχολόγος-Σχολική Σύμβουλος, Α/θμιας, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας), Παπαδάκη Α., (Κλινική Ψυχολόγος Κ.Ψ.Υ.Χ, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ), Στεφοπούλου Χ., (Εκπαιδευτικός), Τερεζάκη Χ.,(Εκπαιδευτικός (ΜSc)-Εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΕΚΕΠΙΣ, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου Ημέρας, Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ)] Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό υπό τη διττή έννοια του σχεδιασμού διδακτικής ενότητας και του σχεδίου εργασίας (project). Σκοπό του απετέλεσε η παρουσίαση έργου σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατηγορία εκπαιδευτών ενηλίκων, των χώρων της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης στην κοινότητα.