Της Σύνταξης – Editorial

Το τεύχος που μελετάτε, το τρίτο, φιλοξενεί επτά εκπαιδευτικά θέματα. Το πρώτο του Κ. Κυριάκη αφορά σε ένα θεωρητικό κείμενο που σκιαγραφεί την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως κοινωνική και επανορθωτική πολιτική στο πλαίσιο της Δια βίου Μάθησης. Δηλαδή ως πολιτική κοινωνικής ένταξης ή απασχόλησης. Το δεύτερο κείμενο της Π. Καλογιαννάκη ενημερώνει σχετικά με το Διεθνές Συμπόσιο Συγκριτικής Εκπαίδευσης...

Το τεύχος που μελετάτε, το τρίτο, φιλοξενεί επτά εκπαιδευτικά θέματα. Το πρώτο του Κ. Κυριάκη αφορά σε ένα θεωρητικό κείμενο που σκιαγραφεί την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως κοινωνική και επανορθωτική πολιτική στο πλαίσιο της Δια βίου Μάθησης. Δηλαδή ως πολιτική κοινωνικής ένταξης ή απασχόλησης. Το δεύτερο κείμενο της Π. Καλογιαννάκη ενημερώνει σχετικά με το Διεθνές Συμπόσιο Συγκριτικής Εκπαίδευσης...

H Eκπαίδευση Eνηλίκων ως κοινωνική και επανορθωτική πολιτική στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης

Κωνσταντίνος Κυριάκης: Ιστορικός των ιδεών στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (MSc)

Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να καταδείξει ότι οι μεταβολές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΚ.Ε.), ως απότοκο των ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών αλλαγών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του πεδίου σε μια εκπαιδευτική «τεχνολογία» (Μουζέλης, 1992), δηλαδή την ‘εργαλειακή’ χρησιμοποίηση της ΕΚ.Ε. ως μέσο παραγωγής και αναπαραγωγής του κυρίαρχου διπολικού συστήματος γνώσης-εξουσίας (Κυριάκης, 2009).

Κωνσταντίνος Κυριάκης: Ιστορικός των ιδεών στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (MSc)

Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να καταδείξει ότι οι μεταβολές στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΚ.Ε.), ως απότοκο των ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών αλλαγών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του πεδίου σε μια εκπαιδευτική «τεχνολογία» (Μουζέλης, 1992), δηλαδή την ‘εργαλειακή’ χρησιμοποίηση της ΕΚ.Ε. ως μέσο παραγωγής και αναπαραγωγής του κυρίαρχου διπολικού συστήματος γνώσης-εξουσίας (Κυριάκης, 2009).

Διεθνές Συμπόσιο: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο Κόσμο. Νέες Τάσεις και Ζητήματα

Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., το Διδασκαλείο ‘Μαρία Αμαριώτου’, ο Σύλλογος Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργάνωσαν τον περασμένο Οκτώβριο (1-3/10/2010) Διεθνές Συμπόσιο στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου στο Ρέθυμνο με θέμα: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο Κόσμο: Νέες Τάσεις και Ζητήματα.

Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., το Διδασκαλείο ‘Μαρία Αμαριώτου’, ο Σύλλογος Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργάνωσαν τον περασμένο Οκτώβριο (1-3/10/2010) Διεθνές Συμπόσιο στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου στο Ρέθυμνο με θέμα: Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο Κόσμο: Νέες Τάσεις και Ζητήματα.

Μια πρόταση εφαρμογής του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα

Χαρά Ανδρεάδου (MSc), Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Επιμορφώτρια ΤΠΕ-Β΄ Επίπεδο

H εφαρμογή του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εμπλέκει τον «ψηφιακό γραμματισμό» με τη σχολική πραγματικότητα και καθημερινότητα. Η προσέγγιση που προτείνεται αναδεικνύει ως κύριο χαρακτηριστικό την επιδίωξη συνεργατικότητας και αναστοχασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και ανάπτυξη παιδαγωγικού διδακτικού υλικού, το οποίο θα αξιοποιεί την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων του υπολογιστή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου.

Χαρά Ανδρεάδου (MSc), Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Επιμορφώτρια ΤΠΕ-Β΄ Επίπεδο

H εφαρμογή του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εμπλέκει τον «ψηφιακό γραμματισμό» με τη σχολική πραγματικότητα και καθημερινότητα. Η προσέγγιση που προτείνεται αναδεικνύει ως κύριο χαρακτηριστικό την επιδίωξη συνεργατικότητας και αναστοχασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και ανάπτυξη παιδαγωγικού διδακτικού υλικού, το οποίο θα αξιοποιεί την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων του υπολογιστή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου.

Αγόρευση Λάζαρου (Λάκη) Κουρετζή σε επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την 24η Νοεμβρίου 2010, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λάκης Κουρετζής.

Την 24η Νοεμβρίου 2010, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λάκης Κουρετζής.

“Θεατρικό Παιχνίδι” η Διά βίου Μάθηση

Λάκης Κουρετζής, Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης, Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο της Διά βίου Μάθησης είναι το Θεατρικό Παιχνίδι. Αναφέρει σχετικές έρευνες που έγιναν πρόσφατα, οι οποίες αποδεικνύουν πως οι στόχοι των προγραμμάτων Διά βίου Μάθησης αφορούν στη βελτίωση των ατόμων σε επίπεδο "γενικών γνώσεων" (γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων) και στην "προσωπική τους ευχαρίστηση".

Λάκης Κουρετζής, Παιδαγωγός-Σκηνοθέτης, Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο της Διά βίου Μάθησης είναι το Θεατρικό Παιχνίδι. Αναφέρει σχετικές έρευνες που έγιναν πρόσφατα, οι οποίες αποδεικνύουν πως οι στόχοι των προγραμμάτων Διά βίου Μάθησης αφορούν στη βελτίωση των ατόμων σε επίπεδο "γενικών γνώσεων" (γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων) και στην "προσωπική τους ευχαρίστηση".

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και η εκπαιδευτική ομάδα

Άννα Τσίγκου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (Msc)

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση της διεργασίας μιας εκπαιδευτικής ομάδας κατά τη διάρκεια βιωματικού εργαστηρίου, που ο έγινε στα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτή, όπως παρουσιάζεται από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια περιγράφεται η διεργασία μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ομάδας, μέσα από τις καταγραφές τόσο της εκπαιδεύτριας πριν και μετά το εργαστήρι, όσο και των εκπαιδευομένων.

Άννα Τσίγκου, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (Msc)

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση της διεργασίας μιας εκπαιδευτικής ομάδας κατά τη διάρκεια βιωματικού εργαστηρίου, που ο έγινε στα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτή, όπως παρουσιάζεται από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια περιγράφεται η διεργασία μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ομάδας, μέσα από τις καταγραφές τόσο της εκπαιδεύτριας πριν και μετά το εργαστήρι, όσο και των εκπαιδευομένων.

Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλοδαπούς στο Ν. Χανίων. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων

Ελένη Ζερβουδάκη, Εκπαιδευτικός

Η Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες άρχισε να υποδέχεται ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών εργαζομένων με τις οικογένειές τους. Στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτισμών, καθώς και της διαπολιτισμικότητας και διγλωσσίας των διαφορετικών ομάδων και της αρχής της αποδοχής της ετερότητας, δημιουργήθηκε η ανάγκη για διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Ελένη Ζερβουδάκη, Εκπαιδευτικός

Η Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες άρχισε να υποδέχεται ένα σημαντικό αριθμό αλλοδαπών εργαζομένων με τις οικογένειές τους. Στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτισμών, καθώς και της διαπολιτισμικότητας και διγλωσσίας των διαφορετικών ομάδων και της αρχής της αποδοχής της ετερότητας, δημιουργήθηκε η ανάγκη για διαπολιτισμική εκπαίδευση.