Της Σύνταξης – Editorial

Το 8 τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα εμφανίζεται ήδη στις οθόνες του υπολογιστή σας. Πρόκειται για κείμενα και άρθρα, τα οποία προέκυψαν, κυρίως, από δράσεις του Δικτύου μας (ΕΔΕΕΚ) και αυτό μας κάνει όλους περήφανους. Το τεύχος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά σε κάποιες δράσεις που έγιναν. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει στιγμές από το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ηγεσίας «Συμμετέχω – Είμαι ενεργός/-ή», το οποίο υλοποιείται από το δίκτυο μας σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς.

Το 8 τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα εμφανίζεται ήδη στις οθόνες του υπολογιστή σας. Πρόκειται για κείμενα και άρθρα, τα οποία προέκυψαν, κυρίως, από δράσεις του Δικτύου μας (ΕΔΕΕΚ) και αυτό μας κάνει όλους περήφανους. Το τεύχος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά σε κάποιες δράσεις που έγιναν. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει στιγμές από το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ηγεσίας «Συμμετέχω – Είμαι ενεργός/-ή», το οποίο υλοποιείται από το δίκτυο μας σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς.

Γυναίκες και εκπαίδευση (1828-1850): Διαπραγμάτευση των ορίων και υπέρβαση των φραγμών

Κατερίνα Δαλακούρα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το άρθρο αναφέρεται στις γυναίκες εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους την πρώτη περίοδο της γυναικείας εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στις γυναίκες εκπαιδευτικούς με καταγωγή από την Κρήτη που εμφανίζονται στο πεδίο της εκπαίδευσης από τη σύσταση των πρώτων οργανωμένων εκπαιδευτηρίων για τα κορίτσια (1828) έως το τέλος της δεκαετίας του 1840.

Κατερίνα Δαλακούρα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το άρθρο αναφέρεται στις γυναίκες εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους την πρώτη περίοδο της γυναικείας εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στις γυναίκες εκπαιδευτικούς με καταγωγή από την Κρήτη που εμφανίζονται στο πεδίο της εκπαίδευσης από τη σύσταση των πρώτων οργανωμένων εκπαιδευτηρίων για τα κορίτσια (1828) έως το τέλος της δεκαετίας του 1840.

Ο Αναστοχασμός στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Ένα παράδειγμα από το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.

Δρ. Δακοπούλου Αθανασία: Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια Α Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ΣΕΠ ΕΑΠ Δρ. Καλογρίδη Σοφία: Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια Α Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ΣΕΠ ΕΑΠ Δρ. Τερεζάκη Χρυσή: Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια Α Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού

Κεντρικός στόχος του βιωματικού εργαστηρίου που προτείνουμε είναι να παρουσιάσουμε μία πρακτική αναστοχασμού, η οποία υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (ΜΠΕ), ως μία καλή πρακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο προτεινόμενο εργαστήριο η πρόθεσή μας είναι να δείξουμε πώς ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για τη βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής και ως όχημα για την προώθηση της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Δρ. Δακοπούλου Αθανασία: Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια Α Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ΣΕΠ ΕΑΠ Δρ. Καλογρίδη Σοφία: Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια Α Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ΣΕΠ ΕΑΠ Δρ. Τερεζάκη Χρυσή: Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια Α Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού

Κεντρικός στόχος του βιωματικού εργαστηρίου που προτείνουμε είναι να παρουσιάσουμε μία πρακτική αναστοχασμού, η οποία υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (ΜΠΕ), ως μία καλή πρακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο προτεινόμενο εργαστήριο η πρόθεσή μας είναι να δείξουμε πώς ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για τη βελτίωση της διδακτικής τους πρακτικής και ως όχημα για την προώθηση της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΠΕΕ): Κριτική και δημιουργικότητα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο

Darlene E. Clover, Associate Professor in Leadership Studies at the University of Victoria

Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες πόλεμος, κοινωνική αναταραχή, φυσικές πηγές και παγκοσμιοποίηση και αναπτύσσει σύγχρονα ζητήματα περιβαλλοντικού ρατσισμού και σεξισμού. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΠΕΕ) διαμορφώνει τον κατάλληλο χώρο αφενός να εξεταστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που βιώνουν οι άνθρωποι παγκόσμια και αφετέρου να επικεντρωθούν στη δημοκρατία, την υπευθυνότητα, τη δημιουργικότητα και τη δράση.

Darlene E. Clover, Associate Professor in Leadership Studies at the University of Victoria

Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες πόλεμος, κοινωνική αναταραχή, φυσικές πηγές και παγκοσμιοποίηση και αναπτύσσει σύγχρονα ζητήματα περιβαλλοντικού ρατσισμού και σεξισμού. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΠΕΕ) διαμορφώνει τον κατάλληλο χώρο αφενός να εξεταστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που βιώνουν οι άνθρωποι παγκόσμια και αφετέρου να επικεντρωθούν στη δημοκρατία, την υπευθυνότητα, τη δημιουργικότητα και τη δράση.

Όταν η σχολική μονάδα γίνεται ομάδα – Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας

Δρ. Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης

Στόχος αυτού του σύντομου άρθρου είναι να προσεγγίσει την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ως θεμελιώδες στοιχείο της σχολικής εκπαίδευσης. Αρχίζω με την παροχή των βασικών ορισμών των όρων, όπως την οργάνωση του σχολείου και τη σχολική εκπαίδευση, στη συνέχεια, με βάση σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα παρουσιάσω τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο συμβάλλει στην εκμάθηση και ευημερία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Δρ. Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης

Στόχος αυτού του σύντομου άρθρου είναι να προσεγγίσει την έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ως θεμελιώδες στοιχείο της σχολικής εκπαίδευσης. Αρχίζω με την παροχή των βασικών ορισμών των όρων, όπως την οργάνωση του σχολείου και τη σχολική εκπαίδευση, στη συνέχεια, με βάση σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα παρουσιάσω τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο συμβάλλει στην εκμάθηση και ευημερία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ηγεσία, η πυξίδα του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται ένα θέμα από τα πλέον πολύπλοκα και συναρπαστικά στην οργανωσιακή συμπεριφορά και στη διοίκηση των οργανισμών, την Ηγεσία. Η δομή της ξεκινάει αρχικά με μια διευκρίνιση των όρων Ηγεσία και Διεύθυνση, προχωρά μετά στα διάφορα στυλ Διοίκησης και Ηγεσίας, στη συνέχεια καταγράφονται στοιχεία των σύγχρονων θεωριών Ηγεσίας, όπως της Κατανεμημένης, Συναλλακτικής και Μετασχηματιστικής. Μετά γίνεται μια στάση για αναστοχασμό στις Εφεδρείες των Διοικητικών στυλ για επιτυχημένη Ηγεσία και στο κατόπι ανατροφοδοτείται ο συνδυασμός των εφεδρικών στυλ ηγεσίας και των ρόλων που καλούνται να ασκήσουν οι ηγέτες για να είναι η “πυξίδα” του οργανισμού τους. Τέλος κλείνει με αναστοχασμούς στους διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς ηγέτες και στη σχέση ηγεσίας και ηθικής.

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται ένα θέμα από τα πλέον πολύπλοκα και συναρπαστικά στην οργανωσιακή συμπεριφορά και στη διοίκηση των οργανισμών, την Ηγεσία. Η δομή της ξεκινάει αρχικά με μια διευκρίνιση των όρων Ηγεσία και Διεύθυνση, προχωρά μετά στα διάφορα στυλ Διοίκησης και Ηγεσίας, στη συνέχεια καταγράφονται στοιχεία των σύγχρονων θεωριών Ηγεσίας, όπως της Κατανεμημένης, Συναλλακτικής και Μετασχηματιστικής. Μετά γίνεται μια στάση για αναστοχασμό στις Εφεδρείες των Διοικητικών στυλ για επιτυχημένη Ηγεσία και στο κατόπι ανατροφοδοτείται ο συνδυασμός των εφεδρικών στυλ ηγεσίας και των ρόλων που καλούνται να ασκήσουν οι ηγέτες για να είναι η “πυξίδα” του οργανισμού τους. Τέλος κλείνει με αναστοχασμούς στους διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς ηγέτες και στη σχέση ηγεσίας και ηθικής.

Tο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-EIMAI ΕΝΕΡΓΟΣ/Η» με δύο λόγια…

Τέθηκε σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2012 το πιλοτικό επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η». Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα ‘Συμμετοχικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας’ και παράλληλα τον πρώτο εμπειρικό κύκλο του ομώνυμου εκπαιδευτικού/ερευνητικού Προγράμματος δράσης (Kolb, 1984, Architer. Et al., 2001).

Τέθηκε σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2012 το πιλοτικό επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η». Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα ‘Συμμετοχικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας’ και παράλληλα τον πρώτο εμπειρικό κύκλο του ομώνυμου εκπαιδευτικού/ερευνητικού Προγράμματος δράσης (Kolb, 1984, Architer. Et al., 2001).

Εκπαιδευτικές Βιογραφίες: Πέτρος Πασιαρδής

Πέτρος Πασιαρδής, καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 1992 έως το 2006 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, από όπου αποχώρησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης για να εργαστεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πέτρος Πασιαρδής, καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 1992 έως το 2006 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, από όπου αποχώρησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης για να εργαστεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.