Της Σύνταξης – Editorial

Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς, παραφράζοντας το ερώτημα του Χέλντερλιν, τι χρειάζεται ένα περιοδικό σε μικρόψυχους καιρούς; Δεν έχουμε πρόχειρη απάντηση σε αυτό, αν και συνεχίζοντας να ‘εκδίδουμε’ το περιοδικό μας/σας νομίζουμε ότι βλέπουμε τη θετική πλευρά του ερωτήματος, δηλαδή την αναγκαιότητα της συνέχισης του περιοδικού, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ‘κρίση’. Επειδή πρέπει να αποφασίσουμε να δουλέψουμε «όλοι μαζί […] Και στο εξής να μάθομε γνώση, αν θέλουμε να φκιάσομε χωριό να ζήσομε όλοι μαζί». Η κρίση μπορεί να πλήττει καθέναν ξεχωριστά, αλλά η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση όλων μας. Και ο καθένας συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Συνεπώς, πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της συνέχισης της έκδοσης του περιοδικού μας ως μια απάντηση της κοινότητάς μας απέναντι στην κρίση. Ναι, ακόμα και σε περιόδους κρίσης εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε πολιτισμό και εκπαίδευση. Τώρα, το 9ο τεύχος του περιοδικού είναι ένα πολυθεματικό τεύχος.

Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς, παραφράζοντας το ερώτημα του Χέλντερλιν, τι χρειάζεται ένα περιοδικό σε μικρόψυχους καιρούς; Δεν έχουμε πρόχειρη απάντηση σε αυτό, αν και συνεχίζοντας να ‘εκδίδουμε’ το περιοδικό μας/σας νομίζουμε ότι βλέπουμε τη θετική πλευρά του ερωτήματος, δηλαδή την αναγκαιότητα της συνέχισης του περιοδικού, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ‘κρίση’. Επειδή πρέπει να αποφασίσουμε να δουλέψουμε «όλοι μαζί […] Και στο εξής να μάθομε γνώση, αν θέλουμε να φκιάσομε χωριό να ζήσομε όλοι μαζί». Η κρίση μπορεί να πλήττει καθέναν ξεχωριστά, αλλά η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση όλων μας. Και ο καθένας συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Συνεπώς, πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της συνέχισης της έκδοσης του περιοδικού μας ως μια απάντηση της κοινότητάς μας απέναντι στην κρίση. Ναι, ακόμα και σε περιόδους κρίσης εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε πολιτισμό και εκπαίδευση. Τώρα, το 9ο τεύχος του περιοδικού είναι ένα πολυθεματικό τεύχος.

Εφαρμόζοντας τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση στο μάθημα της Ιστορίας: μια μελέτη περίπτωσης εφαρμογής στο πεδίο

Ν. Γ. Αθανασόπουλος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΠΝ (ΣΕΕΠΝ 5)

Το κείμενο που ακολουθεί, προέκυψε από την καταγραφή της θεωρητικής βάσης αλλά και της προσπάθειας πρακτικής εφαρμογής της μετασχηματιστικής διεργασίας στο μάθημα της Ιστορίας. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στη θεωρητική βάση που ανέπτυξε ο J. Mezirow με τις συμπληρώσεις και προεκτάσεις του P. Jarvis, καθώς και την ενσωμάτωση του μεθοδολογικού έργου του Α. Κόκκου και των συνεργατών του. Η παραπάνω σύνθετη πρακτική θεωρήθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας, αφού οι βασικές αρχές της προσέγγιζαν -κατά την άποψή μου- τη βασική θεωρητική θεμελίωση του ζητούμενου της Ιστορίας ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου.

Ν. Γ. Αθανασόπουλος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΠΝ (ΣΕΕΠΝ 5)

Το κείμενο που ακολουθεί, προέκυψε από την καταγραφή της θεωρητικής βάσης αλλά και της προσπάθειας πρακτικής εφαρμογής της μετασχηματιστικής διεργασίας στο μάθημα της Ιστορίας. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στη θεωρητική βάση που ανέπτυξε ο J. Mezirow με τις συμπληρώσεις και προεκτάσεις του P. Jarvis, καθώς και την ενσωμάτωση του μεθοδολογικού έργου του Α. Κόκκου και των συνεργατών του. Η παραπάνω σύνθετη πρακτική θεωρήθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας, αφού οι βασικές αρχές της προσέγγιζαν -κατά την άποψή μου- τη βασική θεωρητική θεμελίωση του ζητούμενου της Ιστορίας ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου.

Home Education: η μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Τα τελευταία χρόνια και ως απότοκο των οβίδειων μεταμορφώσεων στα πεδία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών έχουν αναδυθεί διάφορες εναλλακτικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και προοπτικές. Φαίνεται ότι στην πρωτοπορία των εξελίξεων βρίσκεται το home education, το οποίο έχει τις ρίζες του σε μια σειρά κινημάτων της Αμερικής, ήδη από τη δεκαετία του 1960. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζω το home education ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνολογία, δηλαδή ως εναλλακτική διεργασία επίτευξης διδακτικών στόχων. Στη συνέχεια, αναλύω το home education ως μια μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας μετακυλίεται η ευθύνη της εκπαιδευτικής διεργασίας από το κράτος στο άτομο ή αλλιώς το πέρασμα από την εκπαίδευση, με τη μορφή του σχολικού θεσμού, στη μάθηση, με τη μορφή των διάχυτων ευκαιριών μάθησης. Τέλος, επιχειρώ να απαντήσω σε δυο ερωτήματα που αφορούν στη γονεϊκή επιλογή (έχουν οι γονείς δικαίωμα να επιλέγουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και γιατί επιλέγουν την εκπαίδευση από ή στο σπίτι). Συνοψίζοντας, συμπεραίνω ότι ο δισταγμός της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής ανάμεσα στον σχολικό θεσμό και σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές οφείλεται σε έναν ευρύτερο μετεωρισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών ανάμεσα στις νεωτερικές και στις μετανεωτερικές αφηγήσεις.

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Τα τελευταία χρόνια και ως απότοκο των οβίδειων μεταμορφώσεων στα πεδία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών έχουν αναδυθεί διάφορες εναλλακτικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και προοπτικές. Φαίνεται ότι στην πρωτοπορία των εξελίξεων βρίσκεται το home education, το οποίο έχει τις ρίζες του σε μια σειρά κινημάτων της Αμερικής, ήδη από τη δεκαετία του 1960. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζω το home education ως εναλλακτική εκπαιδευτική τεχνολογία, δηλαδή ως εναλλακτική διεργασία επίτευξης διδακτικών στόχων. Στη συνέχεια, αναλύω το home education ως μια μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας μετακυλίεται η ευθύνη της εκπαιδευτικής διεργασίας από το κράτος στο άτομο ή αλλιώς το πέρασμα από την εκπαίδευση, με τη μορφή του σχολικού θεσμού, στη μάθηση, με τη μορφή των διάχυτων ευκαιριών μάθησης. Τέλος, επιχειρώ να απαντήσω σε δυο ερωτήματα που αφορούν στη γονεϊκή επιλογή (έχουν οι γονείς δικαίωμα να επιλέγουν την εκπαίδευση των παιδιών τους και γιατί επιλέγουν την εκπαίδευση από ή στο σπίτι). Συνοψίζοντας, συμπεραίνω ότι ο δισταγμός της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής ανάμεσα στον σχολικό θεσμό και σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές οφείλεται σε έναν ευρύτερο μετεωρισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών ανάμεσα στις νεωτερικές και στις μετανεωτερικές αφηγήσεις.

Προβληματισμός εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του Σεξισμού στο δημοτικό σχολείο. Teachers’ concerns about sexism management in elementary school.

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός Tsirantonaki Smaragdi, SchoolTeacher

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, η εκπαίδευση ως θεσμός, στόχος και μεθοδολογία εξέλιξης παίζει καίριο ρόλο αλλά σε ορισμένες συμπεριφορές έχει μείνει πίσω. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, ωστόσο οι παγιωμένοι ρόλοι του άντρα και της γυναίκας παραμένουν. Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές στο παιχνίδι των ρόλων των δύο φύλων ελάχιστα έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Τι φταίει; Μάλιστα, εισερχόμενη η γυναίκα στην αγορά εργασίας, οι σεξιστικές συμπεριφορές διογκώθηκαν. Άρχισε να ερευνάται η ευθύνη των στερεοτύπων για την έκφραση τέτοιων συμπεριφορών. Πού βρίσκεται η αρχή του νήματος; Όλα τα στερεότυπα οδηγούν σε άνισες και άδικες συμπεριφορές; Πώς μπορεί να γίνει διαχωρισμός; Πότε ξεκινά η παγίωση τους στο παιδί και πόσο το σχολικό περιβάλλον μπορεί να επέμβει για να ανατρέψει εσφαλμένες εντυπώσεις στα χαρακτηριστικά των δύο φύλων. [...]

In the era of globalization and constant technological developments, education as an institution, purpose and methodology development plays a key role, but in certain attitudes has left behind. Technological developments are running, but the entrenched roles of man and woman remain. The stereotypic behaviours in the game of gender roles have changed little in recent years. What's wrong? What is to blame for this? Indeed, entering the women in employment, sexist attitudes swelled and began to investigate the stereotypes that each man carries within him and whether stereotypes are responsible to the definition and expression of such behaviour. Where is the beginning of the yarn? Can survive without stereotypes? All stereotypes lead to unequal and discriminatory behaviours, and how could be distinguished; When the stabilization to the child begins and how the school can intervene to overturn an erroneous impression on the characteristics of both sexes. [...]

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός Tsirantonaki Smaragdi, SchoolTeacher

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, η εκπαίδευση ως θεσμός, στόχος και μεθοδολογία εξέλιξης παίζει καίριο ρόλο αλλά σε ορισμένες συμπεριφορές έχει μείνει πίσω. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, ωστόσο οι παγιωμένοι ρόλοι του άντρα και της γυναίκας παραμένουν. Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές στο παιχνίδι των ρόλων των δύο φύλων ελάχιστα έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Τι φταίει; Μάλιστα, εισερχόμενη η γυναίκα στην αγορά εργασίας, οι σεξιστικές συμπεριφορές διογκώθηκαν. Άρχισε να ερευνάται η ευθύνη των στερεοτύπων για την έκφραση τέτοιων συμπεριφορών. Πού βρίσκεται η αρχή του νήματος; Όλα τα στερεότυπα οδηγούν σε άνισες και άδικες συμπεριφορές; Πώς μπορεί να γίνει διαχωρισμός; Πότε ξεκινά η παγίωση τους στο παιδί και πόσο το σχολικό περιβάλλον μπορεί να επέμβει για να ανατρέψει εσφαλμένες εντυπώσεις στα χαρακτηριστικά των δύο φύλων. [...]

In the era of globalization and constant technological developments, education as an institution, purpose and methodology development plays a key role, but in certain attitudes has left behind. Technological developments are running, but the entrenched roles of man and woman remain. The stereotypic behaviours in the game of gender roles have changed little in recent years. What's wrong? What is to blame for this? Indeed, entering the women in employment, sexist attitudes swelled and began to investigate the stereotypes that each man carries within him and whether stereotypes are responsible to the definition and expression of such behaviour. Where is the beginning of the yarn? Can survive without stereotypes? All stereotypes lead to unequal and discriminatory behaviours, and how could be distinguished; When the stabilization to the child begins and how the school can intervene to overturn an erroneous impression on the characteristics of both sexes. [...]

A naturalistic observation of gender differences in polite behavior when alighting from a bus

Dafni Markoulaki-Leontidou

The current study took a sociocultural approach to examine the gender differences in politeness when getting off a bus. Previous research revealed that women smile more than men do in social settings. Further research provided evidence that women are more polite than men are. In this particular research communication methods were measured quantitatively for both men and women. The results showed that there was no statistically significant difference of politeness between men and women. In conclusion both men and women are similarly polite.

Dafni Markoulaki-Leontidou

The current study took a sociocultural approach to examine the gender differences in politeness when getting off a bus. Previous research revealed that women smile more than men do in social settings. Further research provided evidence that women are more polite than men are. In this particular research communication methods were measured quantitatively for both men and women. The results showed that there was no statistically significant difference of politeness between men and women. In conclusion both men and women are similarly polite.

Δημοκρατική-Συμμετοχική & Κριτική Λήψη Απόφασης στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό – “Project 100”

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Eκπαιδευτικός-Συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

Η εμπειρία «επιμορφώτριας επιμορφωτών» και μέλους της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικού επιμορφωτικού προγράμματος (ΜΠΕ, ΥΠΔΒΜΘ-ΠΙ, 2011) τώρα επεκτείνεται, καθώς η βιωμένη πρακτική αναπροσαρμόζεται στο επίπεδο της «μάχης στην πρώτη γραμμή» εντός του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μετασχηματίζεται σε ‘Οργανισμό’-Κοινότητα Μάθησης και Πρακτικής μέσω των συμμετοχικών συζητήσεων στις συσκέψεις των εργαζόμενων. Οι ‘ενεργοί εκπαιδευτικοί’, καθώς ενδυναμώνονται κι αποκτούν φωνή σε ζητήματα καθημερινής οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας, ανακτούν σταδιακά το προσωπικό τους ενδιαφέρον και βρίσκουν νόημα στην εργασία. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα παραπάνω έχουν η Εμπειρική Εκπαίδευση, η Δυναμική της Ομάδας, η Ανακαλυπτική Μάθηση και η Σύγχρονη εκπαιδευτική Ηγεσία. Το Στρατηγικό Σχέδιο των 100 πρώτων ημερών (Project ‘100’) Οργάνωσης και Διοίκησης της σχολικής μονάδας ξεδιπλώνεται βήμα βήμα μέσα από μία μελέτη περίπτωσης …

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Eκπαιδευτικός-Συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

Η εμπειρία «επιμορφώτριας επιμορφωτών» και μέλους της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικού επιμορφωτικού προγράμματος (ΜΠΕ, ΥΠΔΒΜΘ-ΠΙ, 2011) τώρα επεκτείνεται, καθώς η βιωμένη πρακτική αναπροσαρμόζεται στο επίπεδο της «μάχης στην πρώτη γραμμή» εντός του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μετασχηματίζεται σε ‘Οργανισμό’-Κοινότητα Μάθησης και Πρακτικής μέσω των συμμετοχικών συζητήσεων στις συσκέψεις των εργαζόμενων. Οι ‘ενεργοί εκπαιδευτικοί’, καθώς ενδυναμώνονται κι αποκτούν φωνή σε ζητήματα καθημερινής οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας, ανακτούν σταδιακά το προσωπικό τους ενδιαφέρον και βρίσκουν νόημα στην εργασία. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα παραπάνω έχουν η Εμπειρική Εκπαίδευση, η Δυναμική της Ομάδας, η Ανακαλυπτική Μάθηση και η Σύγχρονη εκπαιδευτική Ηγεσία. Το Στρατηγικό Σχέδιο των 100 πρώτων ημερών (Project ‘100’) Οργάνωσης και Διοίκησης της σχολικής μονάδας ξεδιπλώνεται βήμα βήμα μέσα από μία μελέτη περίπτωσης …

Η Σειρά Το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο

Δρ. Δημήτρης Κουτάντος

Μετά από πολλά χρόνια εκπαιδευτικών εμπειριών, σπουδών, έρευνας, εργασίας στο εξωτερικό και ταξιδιών σε 100 και πλέον χώρες στην Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη, παρουσιάζουμε αφιλοκερδώς στο ελληνικό κοινό την "Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο". Η Σειρά είναι μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία συνδυάζει πολλαπλά μέσα και σημειωτικούς τρόπους (modes) μάθησης [...] Οι συνεντευξιαζόμενοι μοιράζονται μαζί μας τα βιώματά τους, τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους, τις προσδοκίες τους για ένα κόσμο ειρηνικότερο.

Δρ. Δημήτρης Κουτάντος

Μετά από πολλά χρόνια εκπαιδευτικών εμπειριών, σπουδών, έρευνας, εργασίας στο εξωτερικό και ταξιδιών σε 100 και πλέον χώρες στην Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη, παρουσιάζουμε αφιλοκερδώς στο ελληνικό κοινό την "Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο". Η Σειρά είναι μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία συνδυάζει πολλαπλά μέσα και σημειωτικούς τρόπους (modes) μάθησης [...] Οι συνεντευξιαζόμενοι μοιράζονται μαζί μας τα βιώματά τους, τις εμπειρίες τους, τις απόψεις τους, τις προσδοκίες τους για ένα κόσμο ειρηνικότερο.

Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων-ντοκιμαντέρ έως σήμερα

«Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο» του Δρ Δημητρίου Κουτάντου

Εκπαιδευτικά, Πολιτισμικά, Ταξιδιωτικά Ντοκιμαντέρ - Μια πολυτροπική (multimodal), on-line, εκπαιδευτική και πολιτισμική σειρά με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών, βίντεο και φωτογραφίες από τα ταξίδια μου τα τελευταία 20 χρόνια σε και πλέον 100 χώρες στον κόσμο. Ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα ανάδειξης της Εκπαιδευτικής, Πολιτισμικής και Οικολογικής παγκόσμιας κληρονομιάς μας. Η Σειρά συνεχίζεται με μια νέα δημοσίευση κάθε δέκα περίπου ημέρες (ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΦΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ).

«Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο» του Δρ Δημητρίου Κουτάντου

Εκπαιδευτικά, Πολιτισμικά, Ταξιδιωτικά Ντοκιμαντέρ - Μια πολυτροπική (multimodal), on-line, εκπαιδευτική και πολιτισμική σειρά με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών, βίντεο και φωτογραφίες από τα ταξίδια μου τα τελευταία 20 χρόνια σε και πλέον 100 χώρες στον κόσμο. Ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα ανάδειξης της Εκπαιδευτικής, Πολιτισμικής και Οικολογικής παγκόσμιας κληρονομιάς μας. Η Σειρά συνεχίζεται με μια νέα δημοσίευση κάθε δέκα περίπου ημέρες (ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΦΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ).

Βιβλιοπαρουσίαση: “Πλάθοντας ταυτότητες: από τη μαθητεία στη διδασκαλία”

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013, στις 19.30-21.00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, η παρουσίαση του βιβλίου «ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» των Σοφία Τριλίβα-Πηνελόπη Ξαρλή- Αγγελική Σπινθάκη.

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013, στις 19.30-21.00, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, η παρουσίαση του βιβλίου «ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» των Σοφία Τριλίβα-Πηνελόπη Ξαρλή- Αγγελική Σπινθάκη.