Της Σύνταξης-Editorial

Ένα ακόμη δικό σας τεύχος. Όλων εσάς που δεν εγκαταλείπετε να κάνετε τις ιδέες πράξεις. Όλων όσοι σκέπτονται κριτικά, δρουν ατομικά και συλλογικά, ανοίγουν νέους δρόμους στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό του τόπου μας. Το 12ο τεύχος του περιοδικού του ΕΔΕΕΚ έρχεται αυτή τη φορά με επτά (7) νέα κείμενα. [...] Με την ευχή να είστε πάντα καλά κι αναμένοντας τις νέες σκέψεις και προτάσεις όλων των φίλων της εκπαιδευτικής (με την ευρεία έννοια) ενήλικης κοινότητας ελπίζουμε να απολαύσετε κι αυτό το τεύχος.

Ένα ακόμη δικό σας τεύχος. Όλων εσάς που δεν εγκαταλείπετε να κάνετε τις ιδέες πράξεις. Όλων όσοι σκέπτονται κριτικά, δρουν ατομικά και συλλογικά, ανοίγουν νέους δρόμους στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό του τόπου μας. Το 12ο τεύχος του περιοδικού του ΕΔΕΕΚ έρχεται αυτή τη φορά με επτά (7) νέα κείμενα. [...] Με την ευχή να είστε πάντα καλά κι αναμένοντας τις νέες σκέψεις και προτάσεις όλων των φίλων της εκπαιδευτικής (με την ευρεία έννοια) ενήλικης κοινότητας ελπίζουμε να απολαύσετε κι αυτό το τεύχος.

Βιβλιοπαρουσίαση: «Των παιδιών μας τα παιδιά, τρεις γενιές σε μία οικογένεια»

Μαριάνα Ευθυμάκη, Εκπαιδευτικός (Msc), Συντονίστρια της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων Άννα Δαβράδου, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων Γιώτα Κίτσου, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων Xριστοφία Μπουντρογιάννη, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων

Η Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων «Ταξιδευτές στο Φως» (13 Δ. Σχ. Χανίων) και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τις Διευθύνσεις Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων & το Βιβλιοπωλείο ‘Librairie’ παρουσίασαν το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων το βιβλίο εκπαιδευτικής /συμβουλευτικής ψυχολογίας με τίτλο «Των παιδιών μας τα παιδιά, τρεις γενιές σε μία οικογένεια» των Δρ. Έλενας Βιταλάκη & Δρ. Αναστασίας Πρατικάκη (εκδ. Δοκιμάκης). Ένα βιβλίο που στοχεύει στην κριτική κατανόηση και στο μετασχηματισμό των στάσεων των εκπαιδευτικών και των γονιών των μαθητών …

Μαριάνα Ευθυμάκη, Εκπαιδευτικός (Msc), Συντονίστρια της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων Άννα Δαβράδου, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων Γιώτα Κίτσου, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων Xριστοφία Μπουντρογιάννη, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων

Η Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων «Ταξιδευτές στο Φως» (13 Δ. Σχ. Χανίων) και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τις Διευθύνσεις Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων & το Βιβλιοπωλείο ‘Librairie’ παρουσίασαν το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων το βιβλίο εκπαιδευτικής /συμβουλευτικής ψυχολογίας με τίτλο «Των παιδιών μας τα παιδιά, τρεις γενιές σε μία οικογένεια» των Δρ. Έλενας Βιταλάκη & Δρ. Αναστασίας Πρατικάκη (εκδ. Δοκιμάκης). Ένα βιβλίο που στοχεύει στην κριτική κατανόηση και στο μετασχηματισμό των στάσεων των εκπαιδευτικών και των γονιών των μαθητών …

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self directed learning) στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης

Δρ. Σοφία Καλογρίδη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ, Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η δια βίου μάθηση θεωρείται σήμερα ένα από τα βασικά μέσα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. H δια βίου μάθηση επενδύει στις δημοκρατικές αξίες, στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόοδο. Μία τεχνική και στρατηγική μάθησης για την προώθηση της δια βίου μάθησης είναι η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning), η οποία αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία τα άτομα αποκτούν τον έλεγχο στη μάθησή τους, δηλαδή βάζουν μαθησιακούς στόχους, εντοπίζουν τις πηγές μάθησης, επιλέγουν τις πιο κατάλληλες γι' αυτούς εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές και τέλος αξιολογούν τα προσωπικά μαθησιακά τους επιτεύγματα και γενικότερα την πρόοδό τους [...] Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την έννοια της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, τα βασικά της χαρακτηριστικά και την αξία της μεθόδου με έμφαση στην συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της δια βίου μάθησης.

Δρ. Σοφία Καλογρίδη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ, Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η δια βίου μάθηση θεωρείται σήμερα ένα από τα βασικά μέσα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. H δια βίου μάθηση επενδύει στις δημοκρατικές αξίες, στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόοδο. Μία τεχνική και στρατηγική μάθησης για την προώθηση της δια βίου μάθησης είναι η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning), η οποία αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία τα άτομα αποκτούν τον έλεγχο στη μάθησή τους, δηλαδή βάζουν μαθησιακούς στόχους, εντοπίζουν τις πηγές μάθησης, επιλέγουν τις πιο κατάλληλες γι' αυτούς εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές και τέλος αξιολογούν τα προσωπικά μαθησιακά τους επιτεύγματα και γενικότερα την πρόοδό τους [...] Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την έννοια της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, τα βασικά της χαρακτηριστικά και την αξία της μεθόδου με έμφαση στην συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της δια βίου μάθησης.

«Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής». Η φιλοσοφία και οι αρχές του Προγράμματος

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL»

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Περιβάλλον μια Αειφόρος Σχέση Ζωής …’ ενώ φαινομενικά είναι ένα πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου στην πραγματικότητα αποτελεί παράλληλα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού Προγράμματος, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με τίτλο Project “INFOIL” (http://www.infoil.tuc.gr/1337.html). Έτσι το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα και ως ένα κριτικό-συμμετοχικό επιμορφωτικό σενάριο που τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ευθύνης τους για κριτική συνειδητοποίηση και ανάληψη Πρωτοβουλίας διεξαγωγής της διδασκαλίας με τρόπο τέτοιο ώστε να καλλιεργούνται η «συνευθύνη» και η «συν-απόφαση» ως δυνατότητες των ενεργών και σκεπτόμενων μαθητών-εν δυνάμει ενηλίκων του τόπου (Tερεζάκη, 2012).

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια της Παιδαγωγικής Ομάδας Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον…μια Αειφόρος Σχέση Ζωής» του Project «infOIL»

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Περιβάλλον μια Αειφόρος Σχέση Ζωής …’ ενώ φαινομενικά είναι ένα πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου στην πραγματικότητα αποτελεί παράλληλα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού Προγράμματος, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με τίτλο Project “INFOIL” (http://www.infoil.tuc.gr/1337.html). Έτσι το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα και ως ένα κριτικό-συμμετοχικό επιμορφωτικό σενάριο που τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ευθύνης τους για κριτική συνειδητοποίηση και ανάληψη Πρωτοβουλίας διεξαγωγής της διδασκαλίας με τρόπο τέτοιο ώστε να καλλιεργούνται η «συνευθύνη» και η «συν-απόφαση» ως δυνατότητες των ενεργών και σκεπτόμενων μαθητών-εν δυνάμει ενηλίκων του τόπου (Tερεζάκη, 2012).

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη μαθησιακή διαδικασία: Έννοιες και προβληματισμοί για το περιεχόμενό του

Ευγενία Θεοδότου (BA ECS, MA, MSc, PhDc), Programme Leader AMC-Education Department

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις πολυσύνθετες έννοιες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη διδασκαλία και μάθηση, σκιαγραφώντας τους προβληματισμούς που αναδύονται ως προς το πραγματικό του αντικείμενο και τη φύση του. Επικεντρώνεται στην ποικιλία των ορισμών του τονίζοντας τα κοινά τους σημεία αλλά και τις διαφοροποιήσεις τους και αναδεικνύει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ύπαρξη των διαφοροποιήσεων.

Ευγενία Θεοδότου (BA ECS, MA, MSc, PhDc), Programme Leader AMC-Education Department

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις πολυσύνθετες έννοιες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη διδασκαλία και μάθηση, σκιαγραφώντας τους προβληματισμούς που αναδύονται ως προς το πραγματικό του αντικείμενο και τη φύση του. Επικεντρώνεται στην ποικιλία των ορισμών του τονίζοντας τα κοινά τους σημεία αλλά και τις διαφοροποιήσεις τους και αναδεικνύει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ύπαρξη των διαφοροποιήσεων.

Σπάζοντας τη σιωπή: Η χρήση του προβολικού σχεδίου στην ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Μιχαήλ Μαρία, εκπαιδευτικός (Msc)

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι η κακοποίηση της εμπιστοσύνης, της δύναμης και της εξουσίας των ενηλίκων, η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων στην ενήλικη ζωή. Η εμφάνιση των ψυχαναλυτικών εννοιών της “προβολής” και του “ασυνειδήτου” οδήγησε στη δημιουργία προβολικών σχεδιαστικών μέσων για την ανίχνευση της απόρρητης σεξουαλικής κακοποίησης. Βασικός στόχος του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει και στη συνέχεια να περιγράψει αφενός τον τρόπο που το παιδικό σχέδιο αξιοποιήθηκε από τους ερευνητές και θεραπευτές για την ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αφετέρου να παρουσιάσει τις αδυναμίες και τις ανησυχίες από την εφαρμογή τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτέλεσαν το Προβολικό Σχέδιο της Ανθρώπινης Φιγούρας (Human Figure Drawing) και το Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας (Kinetic Family).

Μιχαήλ Μαρία, εκπαιδευτικός (Msc)

Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι η κακοποίηση της εμπιστοσύνης, της δύναμης και της εξουσίας των ενηλίκων, η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων στην ενήλικη ζωή. Η εμφάνιση των ψυχαναλυτικών εννοιών της “προβολής” και του “ασυνειδήτου” οδήγησε στη δημιουργία προβολικών σχεδιαστικών μέσων για την ανίχνευση της απόρρητης σεξουαλικής κακοποίησης. Βασικός στόχος του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει και στη συνέχεια να περιγράψει αφενός τον τρόπο που το παιδικό σχέδιο αξιοποιήθηκε από τους ερευνητές και θεραπευτές για την ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αφετέρου να παρουσιάσει τις αδυναμίες και τις ανησυχίες από την εφαρμογή τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτέλεσαν το Προβολικό Σχέδιο της Ανθρώπινης Φιγούρας (Human Figure Drawing) και το Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας (Kinetic Family).

Ο ρόλος της Επικοινωνίας μεταξύ Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου, στην ‘οικοδόμηση’ της Ενήλικης Μάθησης

Σοφία Τριανταφύλλου (MEd), Δ/ντρια ΣΔΕ Χανίων

Εφόσον σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων, η γνώση είναι το ζητούμενο, τότε κατά την διάρκεια της διαδικασίας, το εφαλτήριο προς αυτή, οφείλει να είναι και μία θετικής υφής επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Σε αυτόν τον άξονα κινείται το συγκεκριμένο άρθρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ευαγούς αλληλεπίδρασης στην οικοδόμηση της ενήλικης μάθησης.

Σοφία Τριανταφύλλου (MEd), Δ/ντρια ΣΔΕ Χανίων

Εφόσον σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων, η γνώση είναι το ζητούμενο, τότε κατά την διάρκεια της διαδικασίας, το εφαλτήριο προς αυτή, οφείλει να είναι και μία θετικής υφής επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Σε αυτόν τον άξονα κινείται το συγκεκριμένο άρθρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ευαγούς αλληλεπίδρασης στην οικοδόμηση της ενήλικης μάθησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ»: 110+ ΧΩΡΕΣ ΜΕ 140+ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Δρ. Δημήτριος Κουτάντος

Η εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική σειρά «Το Ταξίδι» παρουσιάζει τα ανεξάρτητα ταξίδια μου σε 110+ χώρες σε Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη. Είναι μια βιωματική καταγραφή από τη διαμονή μου για δέκα έτη στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Βραζιλία και συνολικά τα ταξίδια είκοσι ετών. Αφορά στην Οικολογία, στον Πολιτισμό και στην Εκπαίδευση στον κόσμο με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών και ενσωματωμένα ντοκιμαντέρ. Τα πολλαπλά εκπαιδευτικά μέσα (modes) κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνιστούν μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση.

Δρ. Δημήτριος Κουτάντος

Η εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική σειρά «Το Ταξίδι» παρουσιάζει τα ανεξάρτητα ταξίδια μου σε 110+ χώρες σε Ανταρκτική, Αμερική, Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Ευρώπη. Είναι μια βιωματική καταγραφή από τη διαμονή μου για δέκα έτη στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Βραζιλία και συνολικά τα ταξίδια είκοσι ετών. Αφορά στην Οικολογία, στον Πολιτισμό και στην Εκπαίδευση στον κόσμο με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών και ενσωματωμένα ντοκιμαντέρ. Τα πολλαπλά εκπαιδευτικά μέσα (modes) κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνιστούν μια πολυτροπική (multimodal) εκπαιδευτική προσέγγιση.