Editorial-Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου/Περιφερειακού Συνεδρίου «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες Οπτικές Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση &7 στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών . Για τη Διασύνδεση των τοπικών φορέων και την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.

To τεύχος 15 του «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» που τώρα μελετάτε, αποτελεί συνέχεια των πρακτικών του 1ου Πανελλήνιου/Περιφερειακού Συνεδρίου για τη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση & την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών διαβάστε τη συνέχεια

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3 με θέμα: Πώς εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί κι αυτοδιοικητικοί φορείς του τόπου υλοποιούν τη ‘Δια Βίου Μάθηση’, την ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’, την ‘Κοινοτική Ενδυνάμωση’ και την ‘επιμόρφωση των εκπαιδευτικών’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προεδρεύει:

Δρ. Γερμανός Δημήτριος, ΤΕΠΑΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Ομιλητές:

κα Ζομπανάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Εκπαίδευσης – Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

κ. Αεράκης Μιχάλης, Καλλιτεχνικός διαβάστε τη συνέχεια

Ο ρόλος της συμβουλευτικής στην επανένταξη των ανέργων

Βάντζου Χριστίνα (MA), Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ), Ειδικός Βιωματικών Δράσεων

Κούλα Θεώνη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων & Ομάδας Έργου Συμβουλευτικής

Περίληψη

H σύγχρονη κοινωνία σηματοδοτείται από αλλαγές που διαδραματίζονται σε οικονομικό κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο και καλείται να αντιμετωπίσει φαινόμενα που προκύπτουν μέσα από αυτές τις αλλαγές. Ένα από αυτά τα φαινόμενα είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και διαβάστε τη συνέχεια

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κρήτη: Ο ρόλος της Σχολής Διά Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης

Κατέρη Ε. – Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (Phd.)/ Κλινική Ψυχολόγος (Msc.)

Καλαϊτζάκη Α.Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης

Γκερτσάκης Ν. – Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψυχολογίας/ Εκπαιδευτικός (M.Ed.)/ Ψυχολόγος

Περίληψη

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί κομβικό σημείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του είναι διττός: η μετάδοση της γνώσης στους μαθητές, αλλά και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Σύμφωνα, μάλιστα, με το Προσωπο-Κεντρικό μοντέλο στη διδασκαλία και στη μάθηση, δεν μπορεί διαβάστε τη συνέχεια

Το προφίλ και οι μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων στα ΚΕΚ πριν και μετά την οικονομική κρίση: Προτάσεις για αναδιαμόρφωση του πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων

Αικατερίνη Αρκούδη-Βαφέα, Δ/ντρια ΙΕΚ Λήμνου, MSc, M.A in Adult Education


Περίληψη

Η εργασία αυτή διερευνά το προφίλ των εκπαιδευομένων στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης το 2004 και το 2014 αναλύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους και προσδιορίζοντας το πώς η παγκόσμια οικονομική κρίση επέδρασε στο προφίλ τους σε τρεις περιοχές στην Ελλάδα διαβάστε τη συνέχεια

Συμβατότητα των δομών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την εκπαίδευση ενηλίκων: Η οπτική των Σχολικών Συμβούλων

Γιάννης Ιερωνυμάκης, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης

Περίληψη

Στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Σχολικού Συμβούλου είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η επιμόρφωση αυτή ωστόσο θα πρέπει να είναι συμβατή με τη φιλοσοφία και μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου ότι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί διαβάστε τη συνέχεια

Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο : όταν η εκπαίδευση προάγει εναλλακτικές μορφές μάθησης – προτάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Αναστασία Ρηγάκη M.A in Adult Education, Linköping University

Πειραματικό Γυμνάσιο Παν/μίου Κρήτης

 

Περίληψη

Η καρδιά της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) χτυπά μέσα στο σώμα του σχολείου, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές αλληλεπιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα πλαίσιο που σκοπό θα πρέπει να έχει να εμφυσήσει το ιδεώδες της.

Λαμβάνοντας αυτά υπ’όψη, η έρευνα αυτή επιχειρεί διαβάστε τη συνέχεια

Η Έρευνα Δράσης ως εργαλείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – Το παράδειγμα της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

Σπανάκη Εμμανουήλ Ειρήνη, Εκπαιδευτικός, M.Sc., PhD

Σιμιτζή- Δέλλα Ελευθερία, M.Sc.

Περίληψη

Η προσέγγιση της Έρευνας Δράσης (ΕΔ) λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την αλλαγή στη στάση απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της εκείνου που μαθαίνει (Κουτσελίνη- Ιωαννίδου, 2014). Η ΕΔ αποτελεί μία διαδικασία που έχει στόχο την ανάπτυξη, διευκολύνοντας τη «διερεύνηση διαβάστε τη συνέχεια

Σχεδιασμός ενός προγράμματος επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας

Δρ. Στέλλα Κουτσουράκη, Σχολική Σύμβουλος

 

Περίληψη

Έχει καταδειχθεί ότι μέσω της διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης οι εκπαιδευτικοί (επαν)εκτιμούν και αναπτύσσουν με κριτικό τρόπο γνώσεις και δεξιότητες, μετασχηματίζοντας τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Αναμένεται δε να ανταποκρίνονται σε νέα δεδομένα διαβάστε τη συνέχεια

Οι Web 2.0 τεχνολογίες ως μέσο ένταξης των ενηλίκων στην νέα ψηφιακή εποχή

Δρ Μιχαήλ Γ. Κουνελάκης, Διδάκτωρ Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ-Καθηγητής Πληροφορικής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Σοφία-Χρυσή Μ. Δρακακάκη, Καθηγήτρια Πληροφορικής Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Περίληψη

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη σχεδόν καθολική ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των ενηλίκων πολιτών. Οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακού περιεχομένου απαιτούν διαβάστε τη συνέχεια

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης Κρήτης και οι Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα Προγράμματα της Επιμόρφωσης β’ Επιπέδου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

Κουτσουρελάκης Χαράλαμπος, Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Χανίων

 

Abstract

The purpose of this paper was to investigate the opinions of the teachers as well as of the educators, which participated in the program of teacher education of the university of Crete, that is included in the educational ICT programs of B’ level in the university centers of education, and they concern the efficiency of the principals of adults education and how well they were applied and if this application was satisfactory. This was conducted during January 2013 until March 2013. διαβάστε τη συνέχεια