Η Συγκρότηση μιας επαγγελματικής κοινότητας πρακτικής του διδακτικού προσωπικού των σχολείων της 8ης Π. ΠΕΝ Ηρακλείου με στόχο τη βελτίωση των καλών πρακτικών και την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας

Περίληψη Στις μέρες μας απαιτείται ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει μεγάλους βαθμούς ελευθερίας και να σχεδιάσει και να τεκμηριώσει τη διαδικασία της μάθησης, που θα συντελείται μέσα στην τάξη. Επίσης, θα πρέπει από την ατομική υπόθεση μετάδοσης της γνώσης να περάσει στη συλλογική συνδιαμόρφωσή της με τους μαθητές και με άλλους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αμφισβητήσει την καθιερωμένη σχολική πρακτική που μένει αγκιστρωμένη στην τακτική της «μετάδοσης» γνώσης που προσφέρεται έτοιμη και δε συνδέεται με τις εμπειρίες ή τα βιώματα του μαθητή. Τα παραπάνω προϋποθέτουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σημαντικό ρόλο παίζουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Την παρούσα επιμόρφωση παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου κατά την περίοδο Απρίλιος 2014 – Ιούνιος 2015, οι οποίοι συγκρότησαν κοινότητα πρακτικής με στόχους όπως: τόσο να βελτιώσουν τις διδακτικές τους τεχνικές, όσο και να τις αξιοποιήσουν για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας. Οι εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο σχεδίασαν ομαδικά διαθεματικές μαθησιακές ενότητες που τις δίδαξαν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους και στη συνέχεια τεκμηρίωσαν τις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών τους. Τα διδακτικά σχέδια που προέκυψαν από την κοινότητα πρακτικής αναρτήθηκαν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα και διαμοιράστηκαν στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εφαρμογή της επιμόρφωσης ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κοινότητες μάθησης – πρακτικής και νέες διδακτικές τεχνικές.

Περίληψη Στις μέρες μας απαιτείται ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει μεγάλους βαθμούς ελευθερίας και να σχεδιάσει και να τεκμηριώσει τη διαδικασία της μάθησης, που θα συντελείται μέσα στην τάξη. Επίσης, θα πρέπει από την ατομική υπόθεση μετάδοσης της γνώσης να περάσει στη συλλογική συνδιαμόρφωσή της με τους μαθητές και με άλλους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αμφισβητήσει την καθιερωμένη σχολική πρακτική που μένει αγκιστρωμένη στην τακτική της «μετάδοσης» γνώσης που προσφέρεται έτοιμη και δε συνδέεται με τις εμπειρίες ή τα βιώματα του μαθητή. Τα παραπάνω προϋποθέτουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σημαντικό ρόλο παίζουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Την παρούσα επιμόρφωση παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου κατά την περίοδο Απρίλιος 2014 – Ιούνιος 2015, οι οποίοι συγκρότησαν κοινότητα πρακτικής με στόχους όπως: τόσο να βελτιώσουν τις διδακτικές τους τεχνικές, όσο και να τις αξιοποιήσουν για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας. Οι εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο σχεδίασαν ομαδικά διαθεματικές μαθησιακές ενότητες που τις δίδαξαν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους και στη συνέχεια τεκμηρίωσαν τις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών τους. Τα διδακτικά σχέδια που προέκυψαν από την κοινότητα πρακτικής αναρτήθηκαν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα και διαμοιράστηκαν στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εφαρμογή της επιμόρφωσης ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κοινότητες μάθησης – πρακτικής και νέες διδακτικές τεχνικές.

Editorial-Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου/Περιφερειακού Συνεδρίου «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες Οπτικές Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση &7 στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών . Για τη Διασύνδεση των τοπικών φορέων και την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας

To τεύχος 16 του «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» που τώρα μελετάτε, αποτελεί συνέχεια των πρακτικών του 1ου Πανελλήνιου/Περιφερειακού Συνεδρίου για τη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση & την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών διαβάστε τη συνέχεια

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2 με θέμα: «Πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Εκκλησία, η Δημόσια Διοίκηση και ο Ακτιβισμός αντιλαμβάνονται την πρόκληση της Δια βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Κοινοτικής Ενδυνάμωσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Εμπειρίες οπτικές και προοπτικές από τη χώρα και το παράδειγμα της πόλης της Αμβέρσας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προεδρεύει:

κα Ζομπανάκη Αικατερίνη Προϊσταμένη Εκπαίδευσης-Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Ομιλητές: διαβάστε τη συνέχεια

Εκπαιδευτική έρευνα: στάση και δράση στην εκπαίδευση ενηλίκων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για μια κοινωνία της εκπαίδευσης

Δρ. Κατερίνα Κωνσταντινίδη-Βλαδιμήρου

Assistant headteacher in Secondary Education in Cyprus.

Part-time lecturer at Neapolis University, Paphos, Cyprus.

 

Περίληψη

Η κοινωνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα της παγκοσμιοποίησης και του πλουραλισμού σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, ενέχει ερωτήματα και προβλήματα που επιζητούν απαντήσεις και λύσεις. Η επιζήτηση απαντήσεων και λύσεων προσδίδει αξία διαβάστε τη συνέχεια

Παράγοντες Σχολικής Αποτελεσματικότητας. H Σημασία και ο Ρόλος του Διευθυντή-Ηγέτη

Άννα Βελεγράκη,

Αντρέας Ευθυμιόπουλος,

Ελισάβετ Πέτσιου

 

1.Περίληψη

Οι έρευνες για την αποτελεσµατικότητα των σχολείων και οι µετέπειτα συνθέσεις των ερευνητικών αποτελεσµάτων αποτελούν τον πυρήνα της παιδαγωγικής έρευνας και επιστήµης (Creemers, 1997, όπως αναφ. στο Πασιαρδής, 2004). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά η ανάδειξη διαβάστε τη συνέχεια

Η Τέχνη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μια πρακτική εφαρμογή της μεθόδου Perkins στη διοίκηση προσωπικού

Κωστής Φλουρής, Οικονομολόγος (MSc), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Περίληψη

Στόχος του εκπαιδευτή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν να ακούσει ενεργητικά και να κατανοήσει τις αρνητικές εμπειρίες που είχαν από τον εργασιακό τους χώρο οι εκπαιδευόμενοι και συμπράξει μαζί τους ώστε οι ίδιοι να τις εξερευνήσουν διαβάστε τη συνέχεια

Εκπαίδευση μεταναστών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος |GRUNDTVIG με αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων

Δρακάκη Μαρία, Σχ. Σύμβουλος Α/θμιας – Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Σχ. Ζωής

Φαρσάρη Ελένη, Νηπιαγωγός – Επιμορφώτρια ΤΠΕ β΄ επιπέδου  

Μαρινάκης Μανώλης, Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων – Καθηγητής Πληροφορικής

Ανδρεάδου Χαρά, Σχ. Σύμβουλος Α/θμιας – Επιμορφώτρια ΤΠΕ β΄ επιπέδου

Μανωλάκης Κώστας, Δάσκαλος – Δ/ντής Ι.Ε. Μαυρομματάκη

Γκιόκα-Σέμα Αντελίνα, Δασκάλα – Μαθηματικός

 

Περίληψη

Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 με αποκλειστική χρηματοδότηση από το ΙΚΥ υλοποίησε διετές πρόγραμμα εκπαιδευτικών συμπράξεων Grundtvig. Το πρόγραμμα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής διαβάστε τη συνέχεια

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση του μαθητή: Εξετάζοντας την προοπτική της Δυναμικής Προσέγγισης

Μαργαρίτα Χριστοφορίδου, School of Educational Leadership, Cyprus International Institute of Management (CIIM), Nicosia, Cyprus

Περίληψη

Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Παρόλα αυτά, η διεθνής βιβλιογραφία διαβάστε τη συνέχεια

Πρόταση ενδοσχολικής επιμόρφωσης με τη μέθοδο μικτής μάθησης και δυνατότητα αναδιαμόρφωσης περιεχομένου από τους διαμορφούμενους

Στέλλα Πλάτσκου, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Αγγλικής της ΠΔΕ Κρήτης

Ειρήνη Μπατάκη, Καθηγήτρια Γερμανικής

Μαρία Φουρουντζόγλου, Καθηγήτρια Αγγλικής

Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε παράδειγμα κύκλου σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης σχεδιασμένο από Σχολική Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά το σχεδιασμό έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης του περιεχομένου διαβάστε τη συνέχεια

Από τα θεσμικά ζητούμενα του Κοινωνικού Σχολείου στην εκπαιδευτική πράξη. Η περίπτωση του επιμορφωτικού προγράμματος: «Σχετίζομαι αλλά δεν Εξαρτώμαι»

 Δρ. Ανδρονίκη Σπαθαράκη, Σχολική Σύμβουλος – Υπεύθυνη Συντονισμού Δράσεων Κοινωνικού Σχολείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης

Ειρήνη Στρατάκη, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία, Επιστημονικά Yπεύθυνη ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου

Αικατερίνη Θέου, Ψυχολόγος, MSc Νευρoεπιστήμες

Καλλιόπη Λαγουδάκη, Ψυχολόγος, MSc in Clinical Psychology

Σοφία Περακάκη, Κοινωνικός Λειτουργός, Med Εκπαίδευση Ενηλίκων, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ

Γεωργία Τσαφή, Κοινωνικός Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ

Περίληψη

Η εφαρμογή του προγράμματος του Κοινωνικού σχολείου έγινε αφορμή να επαναπροσεγγίσουμε τις προτεραιότητες της εκπαίδευσης, σε σχέση με το βασικό ρόλο του σχολείου, που είναι η επιδίωξη δημιουργίας ψυχικά ανθεκτικών κοινοτήτων μάθησης. Το γεγονός ότι η επιδίωξη διαβάστε τη συνέχεια

Βιώσιμο Σχολείο (Sustainable School) και ΤΠΕ: Η περίπτωση της εστιασμένης στο σχολείο επαγγελματικής ανάπτυξης

Δρ Αθηνά Καλλαρά, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε

 Περίληψη

Ένα από τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του Βιώσιμου Σχολείου που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία είναι η εστιασμένη στο σχολείο επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (στο εξής ΤΠΕ) μπορούν να παίξουν ένα διαβάστε τη συνέχεια

Το wiki ως εργαλείο εκπαίδευσης ενηλίκων

Γεώργιος Μακαρατζής, Δάσκαλος, MSc στην Παιδαγωγική, υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ

Περίληψη

Ολοένα και περισσότερο, οι εκπαιδευτές ενηλίκων αναζητούν νέους τρόπους για να εμπλέξουν ενεργά τους συμμετέχοντες σε σειρές μαθημάτων που υποστηρίζονται από τις νέες τεχνολογίες. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευτικών που εγγράφονται σε υπολογιστικά διαβάστε τη συνέχεια