Editorial

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Δια Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ενδυνάμωση και την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

«Κρήτη-Χανιά 2016: Ο τόπος Δικτυώνεται η Πόλη Μαθαίνει»

ΤΕΥΧΟΣ 20 ΓΕΝΙΚΑ

Το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο (community based) για την Διά Βίου Μάθηση, την Εκπαίδευση διαβάστε τη συνέχεια

Community Dance: Αναπτύσσοντας την Ανθρώπινη Επικοινωνία μέσω της Συλλογικής Δημιουργικότητας

Τσομπανάκη Ελένη, PhD Dance in Education

Community Dance: Αναπτύσσοντας την Ανθρώπινη Επικοινωνία μέσω της Συλλογικής Δημιουργικότητας

 

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η εφαρμογή του Community Dance, στη εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην ειδική αγωγή. Το community dance διαβάστε τη συνέχεια

Πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των σχολικών κοινοτήτων για το μετασχηματισμό τους σε αειφόρες

Το παράδειγμα του προγράμματος Αειφόρο Ελληνικό σχολείο και του Τοπικού Σχολικού Δικτύου “Αειφόρα Σχολεία στην Α’ Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Αθηνών”

Empowerment initiatives for school communities to transform them into sustainable. The example of  “Greek Sustainable School” Program and of Local School Network “Sustainable schools in A’ διαβάστε τη συνέχεια

Μετασχηματίζουσα Μάθηση και Μετασχηματιστική Ηγεσία στην Ορχήστρα

Εφαρμογή της μετασχηματιστικής διαδικασίας στη διδασκαλία και εμψύχωση ενός συνόλου κλασικής μουσικής

 

Νίκος Αθανασόπουλος

Αρχιμουσικός,

Μουσικός Διευθυντής της Chamber Symphony Orchestra,

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

 

Abstract

The process of learning a music work within a music ensemble is essentially teaching. Considering that fact, the conductor διαβάστε τη συνέχεια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ “Yes, but…/Μais, non!/ Warum?”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Στέλλα Πλάτσκου (M.A., Ph.D.), Σχολική Σύμβουλος Kαθηγητών Αγγλικής

Ειρήνη Μπατάκη (Μ.Α.), Καθηγήτρια Γερμανικής

Σοφία Τριανταφύλλου (Med., MSc.), Καθηγήτρια Γαλλικής

Περίληψη

Το παρόν βιωματικό εργαστήριο έχει ως στόχο τη διερεύνηση διαβάστε τη συνέχεια

To be or not to be, that is the question

Χαρά Βαμβακά

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί για ενήλικες εκπαιδευόμενους που φοιτούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια εργαστηρίου αγγλο-αμερικάνικης λογοτεχνίας. Μετά το τέλος  της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκεται να είναι σε θέση να: αναγνωρίζουν τον στίχο «To be or not to be, that is the question» («Να ζει κανείς ή να μην ζει, ιδού η απορία» από το θεατρικό έργο του William Shakespeare, Άμλτετ, να αναγνωρίζουν τη σκηνή του νεκροταφείου από το θεατρικό έργο του William Shakespeare, Άμλετ, να ανατρέχουν, να καταγράφουν, να εκθέτουν και να μοιράζονται προσωπικά διλήμματα, προβληματισμούς, να δίνουν λύσεις σε διλήμματα, να αξιοποιούν εμπειρίες και βιώματα, να χειρίζονται το χρόνο αποτελεσματικά. Και όλα αυτά με αφορμή την τέχνη. Ακόμα και αν οι εκπαιδευόμενοι ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι εξοικειωμένοι με την τέχνη, το σχέδιο διδασκαλίας μπορεί να εφαρμοστεί και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Για την ολοκλήρωση του απαιτούνται 3 διδακτικές ώρες.

Λέξεις κλειδιά:  αγγλικός γραμματισμός, αγγλική λογοτεχνία, εκπαίδευση ενηλίκων, τέχνη.

Α. Ταυτότητα σχεδίου διδασκαλίας

Α1. Γενικά χαρακτηριστικά

Το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί για ενήλικες εκπαιδευόμενους που φοιτούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια εργαστηρίου αγγλο-αμερικάνικης λογοτεχνίας. Μετά το τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκεται να είναι σε θέση να: αναγνωρίζουν τον στίχο «To be or not to be, that is the question» («Να ζει κανείς ή να μην ζει, ιδού η απορία» από το θεατρικό έργο του William Shakespeare, Άμλτετ, να αναγνωρίζουν τη σκηνή του νεκροταφείου από το θεατρικό έργο του William Shakespeare, Άμλετ, να ανατρέχουν, να καταγράφουν, να εκθέτουν και να μοιράζονται προσωπικά διλήμματα, προβληματισμούς, να δίνουν λύσεις σε διλήμματα, να αξιοποιούν εμπειρίες και βιώματα, να χειρίζονται το χρόνο αποτελεσματικά.

Και όλα αυτά με αφορμή την τέχνη. Ακόμα και αν οι εκπαιδευόμενοι ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι εξοικειωμένοι με την τέχνη, το σχέδιο διδασκαλίας μπορεί να εφαρμοστεί και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Ακόμα και αν οι εκπαιδευόμενοι ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι εξοικειωμένοι με την τέχνη, το σχέδιο διδασκαλίας μπορεί να εφαρμοστεί και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Χαρακτηριστικά άλλωστε είναι τα λόγια του Baker (2009):

Πήρανε μια γυναίκα απ’ τον δρόμο
και την κάθισαν με το ζόρι στην πλατεία
Με απειλές
Με κολακείες
Με δωροδοκίες
Την υποχρέωσαν να μοιραστεί με τους ηθοποιούς
ένα κομμάτι της ζωής της
Μα εγώ δεν καταλαβαίνω από τέχνη
Κάτσε ήσυχα, της είπαν
Μα δε θέλω να βλέπω στενάχωρα πράγματα

Κάτσε
διαβάστε τη συνέχεια

Διδάσκοντας Ιστορία Τέχνης στους ενήλικες: Εμπειρίες στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης

Δρ Μαρία Αθανασέκου, Ιστορικός Τέχνης

Περίληψη

Ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα, στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης διδάσκεται και η Ιστορία Τέχνης, μια μάλλον σχετικά άγνωστη γνωστική περιοχή στο ευρύ κοινό. Το μάθημα απευθύνεται σε άτομα με ποικίλες γνωστικές αφετηρίες, με μόνη προϋπόθεση διαβάστε τη συνέχεια

Συνεργασία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και της Σχολικής Συμβούλου Π.Ε. 70

Η συνεργασία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών/Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και της Σχολικής Συμβούλου Π.Ε. 70, ως καλή πρακτική για επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ενηλίκων, με στόχο την ανάδειξη της Τοπικής Ιστορίας από το Βυζάντιο έως το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και  τη δημιουργία διαβάστε τη συνέχεια

Ψηφιακές Δράσεις και Αντιδράσεις Ενηλίκων

Μπουράκη Καλλιόπη

Πληροφορικός MSc

Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τις δράσεις και αντιδράσεις των ενηλίκων που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή», που διεξήχθη στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου διαβάστε τη συνέχεια

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

Μπούρδας Δημήτριος1, Μαρία Στρατινάκη2, Άννα Τσίγκου2

  1. Δ/ντής ΣΔΕ Χανίων,
  2. Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο ΣΔΕ Χανίων

* Το πρόγραμμα των ΣΔΕ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Περίληψη

Η σημασία της προφορικής μαρτυρίας ως τεκμήριο ιστορίας και εργαλείο ιστοριογραφίας είναι πλέον ακαδημαϊκά διαβάστε τη συνέχεια