Instant Online Payday Loan Instant Online Payday Loan

Τεύχος 22

post thumbnail

Editorial

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Δια Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ενδυνάμωση και την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών «Κρήτη-Χανιά 2016: Ο τόπος Δικτυώνεται η Πόλη Μαθαίνει»   ΤΕΥΧΟΣ 22 ΓΕΝΙΚΑ Το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο (community based) για την Διά Βίου Μάθηση, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επιμόρφωση των Στελεχών (Εκπαιδευτικών, Πολιτισμικών, Αυτοδιοικητικών)  με θέμα ‘Κρήτη-Χανιά 2016: […]

29Aug2016 | | Comments Off on Editorial | Continued
post thumbnail

Αντιδημοκρατική ηγεσία: καταπέλτης του κοινωνιολογικού κατασκευάσματος … Δημοκρατία: καταλύτης ενδυνάμωσης της κοινότητας μάθησης

  Δρ. Κατερίνα Κωνσταντινίδη-Βλαδιμήρου Μέση Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Κύπρος Περίληψη Το πολύπλοκο σκηνικό της κοινωνικής πραγματικότητας του 21ου αιώνα της πολυπολιτισμικότητας, της οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας, της ηθικής κρίσης και της συνέχισης της συγκεντρωτικής διοίκησης επιτείνει την ανάγκη για δημοκρατικούς ηγέτες, ικανούς να αναπτύξουν τις σχολικές μονάδες σε κοινότητες μάθησης. Η κοινότητα αποτελεί κοινωνιολογικό κατασκεύασμα. […]

29Aug2016 | | Comments Off on Αντιδημοκρατική ηγεσία: καταπέλτης του κοινωνιολογικού κατασκευάσματος … Δημοκρατία: καταλύτης ενδυνάμωσης της κοινότητας μάθησης | Continued
post thumbnail

Η κριτική σκέψη κάνει την διαφορά ή σε τι διαφέρει η εκπαίδευση ενηλίκων;

Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να αναδείξουμε την κριτική σκέψη ως το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί τη μαθησιακή διεργασία στους ενηλίκους και κατά συνέπεια διακρίνει και την εκπαίδευσή τους από αυτή των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων. Στην εργασία αρχικά παρουσιάζονται με συντομία οι σημαντικότερες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις του […]

29Aug2016 | | Comments Off on Η κριτική σκέψη κάνει την διαφορά ή σε τι διαφέρει η εκπαίδευση ενηλίκων; | Continued
post thumbnail

Βαθμός εξοικείωσης των Σχολικών Συμβούλων με την εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Γιάννης Ιερωνυμάκης, PhD Πανεπιστημίου Κρήτης Περίληψη Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας ο Σχολικός Σύμβουλος καλείται να υιοθετήσει πρακτικές που συνυπολογίζουν την παράμετρο της ενηλικιότητας των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, εγείρεται το ερώτημα αν και κατά πόσο είναι εξοικειωμένος ως επιμορφωτής με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κριτήρια ‘’εξοικείωσης’’ θεωρούνται, πρώτον, οι απόψεις των Συμβούλων ως προς […]

29Aug2016 | | Comments Off on Βαθμός εξοικείωσης των Σχολικών Συμβούλων με την εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών | Continued
post thumbnail

Πρόταση-σχέδιο ένταξης/εισδοχής των νέων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες

Τσέτσος Σταύρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, M.Sc. στις Επιστήμες της Αγωγής, υποψήφιος διδάκτορας του Τ.Ε.Ε.Π.Η, ΔΠΘ Πρόταση-σχέδιο ένταξης/εισδοχής των νέων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες   Περίληψη Κάθε χρόνο από τη δεξαμενή των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αφαιρείται ένας αριθμός εκπαιδευτικών κυρίως λόγω της αφυπηρέτησής τους και προστίθεται ένας αριθμός νεοεισερχομένων για να αντικαταστήσει τους παραπάνω […]

29Aug2016 | | Comments Off on Πρόταση-σχέδιο ένταξης/εισδοχής των νέων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες | Continued
post thumbnail

Δίκτυο Γεώργιος Ζουγανέλης: Το δίκαιον της παιδείας, δράσεις για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές

Λιντζαροπούλου Ελένη, Διευθύνουσα Δικτύου «Γεώργιος Ζουγανέλης» Περίληψη Αν θεωρήσουμε τη γνώση ως βήμα προς την χειραφέτηση και την Ελευθερία,  τότε θα πρέπει να αποδεχθούμε ως απαραίτητη την προσπάθεια εκπαίδευσης των κρατουμένων, αφού, όπως διαπιστώνουμε συχνά, οι μαθητές, ενήλικες ή μη, εμφανίζονται εγκλωβισμένοι και «κρατούμενοι» στην άγνοια, στην κοινή αδεξιότητα, την κοινωνική «αναπηρία» – ως έλλειψη […]

29Aug2016 | | Comments Off on Δίκτυο Γεώργιος Ζουγανέλης: Το δίκαιον της παιδείας, δράσεις για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές | Continued
post thumbnail

Η εκπαίδευση ανάμεσα στους τοίχους

  Κατερίνα Στεργίου, Κοινωνική Λειτουργός (candidate MEd στην Εκπαίδευση Ενηλίκων-ΕΑΠ), Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων προγράμματος «Υποστήριξη Κρατουμένων» ΚΔΒΜ Δ. Χανίων. Συρμαλένια Μαζανάκη, Ψυχολόγος-MSc Κλινικής Ψυχολογίας- Γενικό  Κατάστημα Κράτησης «Κρήτη 1» Ν. Χανίων.   Περίληψη Η εκπαίδευση, αλλά και η γενικότερη ιδέα της δια βίου μάθησης αποσκοπεί μεταξύ των άλλων και στην ευημερία του ατόμου, καλείται να ικανοποιήσει […]

29Aug2016 | | Comments Off on Η εκπαίδευση ανάμεσα στους τοίχους | Continued
post thumbnail

Students’ perceptions on the motivational role of parental involvement in 3 secondary schools of Athens

  Athanasios F. Katsoulis[1] Περίληψη Μια επιλογή σύγχρονων πλαισίων σκέψης πρόσφατα συλλέχθηκε μαζί και αναλύθηκε. Αν και τα κίνητρα μάθησης δεν είναι μια νέα ιδέα, ο ερευνητής ωστόσο εστίασε σε αυτά, καθώς εξακολουθούν να αποτελούν ένα βασικό θέμα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτή η εργασία περιγράφει την έρευνα που διεξήχθη σε τρία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης […]

29Aug2016 | | Comments Off on Students’ perceptions on the motivational role of parental involvement in 3 secondary schools of Athens | Continued
post thumbnail

Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, σε σχέση με την ικανοποίηση τους από την Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Ντουσάκης Ελευθέριος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, M.Sc   Περίληψη Σκοπός: Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται η διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων από την συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ο προσδιορισμός των δράσεων που τους ωφέλησαν περισσότερο, καθώς και των περιορισμών που θεωρούν οι εκπαιδευόμενοι ότι πρέπει να αρθούν ώστε […]

29Aug2016 | | Comments Off on Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, σε σχέση με την ικανοποίηση τους από την Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας | Continued
post thumbnail

 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

Μενιουδάκη Ευανθία-Ελένη ,  Msc, Μαθηματικός, Μενιουδάκη Ευανθία-Ελένη, 4ο  Γενικό Λύκειο Χανίων, Δρ Σιδηρόπουλος Νικόλαος,  Μαθηματικός, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων,    Περίληψη Στην καθημερινή μας ρουτίνα , όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο μεγέθη , χρησιμοποιούμε συχνά τις φράσεις « συγκρίσιμα μεγέθη ” , “λόγος ” , ” αναλογίες ” . Τις  χρησιμοποιούμε  όταν πάμε για ψώνια […]

29Aug2016 | | Comments Off on  Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε. | Continued