Παρουσιάσεις από την ημερίδα “Εκπαιδευτική/Πολιτισμική επικοινωνία και κοινοτικη εμψύχωση” Πανεπιστήμιο Κρήτης 12/06/2010

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις από την ημερίδα των ΕΔΕΕΚ-ΠΤΔΕ: Παπαγεωργίου, Η., Εκπαίδευση ενηλίκων και κοινότητα, Τερεζάκη, Χ., ΕΔΕΕΚ: Πρόγραμμα “ Εστία σε Δράση”, Ανδρεάδου, Χ., κ.ά. Εναρκτήρια συνάντηση-Το “Α” και το “Ω” Οι άνθρωποι και ο χώρος, Ζερβουδάκη, Ε.,  κ.ά., Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε… το συμφωνήσαμε; Τερεζάκη, Χ., (με βοηθούς: Γιαννουλάκη, Τ.,- Ευθυμάκη, Μ.,) Μάτια που αναστοχάζονται, Γιαννουλάκη, Τ.,  κ.ά, Καθένας μοναχός πορεύεται … μα και μαζί με άλλους-Αντικατοπτρισμοί (Βήμα 1. Ξάφνιασμα)
Εκπαίδευση ενηλίκων και κοινότητα

Πρόγραμμα “Εστία σε Δράση”

Εναρκτήρια συνάντηση: Από το “Α” ως το “Ω”

Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε… το συμφωνήσαμε;

Μάτια που αναστοχάζονται

Βιωματικό εργαστήριο: Καθένας μοναχός πορεύεται μα μαζί και μ’άλλους

Leave a Reply