Της Σύνταξης – Editorial

Της Σύνταξης –Editorial

To δεύτερο τεύχος του περιοδικού αφορά σε πέντε βασικά κείμενα. Το πρώτο των Παυλάκη–Σωπασή χαρτογραφεί τις δομές της ενήλικης εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Κρήτης. Το δεύτερο, του Α. Μανιάτη, αναφέρεται στο ζήτημα της μεθόδου της επαγγελματικής κατάρτισης και  αναδεικνύει τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την καλλιτεχνική/πολυμορφική διάσταση στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το ζήτημα της Διδασκαλίας ως ‘Τέχνη καλλιέργειας της Ψυχής’ στην Εκπαίδευση (ανηλίκων-εν δυνάμει ενηλίκων) θίγει γενικά η άποψη του Α. Λιοδάκη (τρίτο κείμενο). Συναφές με τα δύο παραπάνω άρθρα σε θεωρητικό επίπεδο, το τέταρτο κείμενο της Χ. Τερεζάκη, που κάνει λόγο για την αναγκαιότητα αξιοποίησης της ‘τέχνης’ και της ‘ομάδας’ στην εκπαίδευση των εμψυχωτών (θεραπευτών κι εκπαιδευτών) ενηλίκων. Ως παράδειγμα εφαρμογής της προηγούμενης θεωρητικής προβληματικής ακολουθεί η Διδακτική Πρακτική ομάδας εκπαιδευτών του ΕΔΕΕΚ (team teaching) με τίτλο «Καθένας μοναχός πορεύεται …μα και μαζί με άλλους»,  ιδωμένη ως πολύτεχνος εκπαιδευτικός σχεδιασμός/βιωματικό εργαστήριο για εμψυχωτές-θεραπευτές, ωστόσο και ως μικρής διάρκειας σχέδιο δράσης (project) με απώτερο στόχο την  ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας (πέμπτο κείμενο).

Της Σύνταξης –Editorial

To δεύτερο τεύχος του περιοδικού αφορά σε πέντε βασικά κείμενα. Το πρώτο των Παυλάκη–Σωπασή χαρτογραφεί τις δομές της ενήλικης εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Κρήτης. Το δεύτερο, του Α. Μανιάτη, αναφέρεται στο ζήτημα της μεθόδου της επαγγελματικής κατάρτισης και  αναδεικνύει τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και την καλλιτεχνική/πολυμορφική διάσταση στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το ζήτημα της Διδασκαλίας ως ‘Τέχνη καλλιέργειας της Ψυχής’ στην Εκπαίδευση (ανηλίκων-εν δυνάμει ενηλίκων) θίγει γενικά η άποψη του Α. Λιοδάκη (τρίτο κείμενο). Συναφές με τα δύο παραπάνω άρθρα σε θεωρητικό επίπεδο, το τέταρτο κείμενο της Χ. Τερεζάκη, που κάνει λόγο για την αναγκαιότητα αξιοποίησης της ‘τέχνης’ και της ‘ομάδας’ στην εκπαίδευση των εμψυχωτών (θεραπευτών κι εκπαιδευτών) ενηλίκων. Ως παράδειγμα εφαρμογής της προηγούμενης θεωρητικής προβληματικής ακολουθεί η Διδακτική Πρακτική ομάδας εκπαιδευτών του ΕΔΕΕΚ (team teaching) με τίτλο «Καθένας μοναχός πορεύεται …μα και μαζί με άλλους»,  ιδωμένη ως πολύτεχνος εκπαιδευτικός σχεδιασμός/βιωματικό εργαστήριο για εμψυχωτές-θεραπευτές, ωστόσο και ως μικρής διάρκειας σχέδιο δράσης (project) με απώτερο στόχο την  ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας (πέμπτο κείμενο).

Leave a Reply