Της Σύνταξης – Editorial

To τέταρτο τεύχος του περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα οργανώνεται σε τρεις κύριες ενότητες. Η πρώτη θίγει με τρόπο έμμεσο την κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική κι εκπαιδευτική κρίση. Η δεύτερη προβάλλει ένα παράδειγμα εθελοντισμού-κοινωνικής καινοτομίας ως αντίδοτο της κρίσης στην κοινότητα, και η τρίτη  φιλοξενεί την περιπτωσιακή μελέτη του  “Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση” (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ).

Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα αποτελείται από δύο κείμενα της συντακτικής ομάδας: Το πρώτο αφορά στο γεγονός της 9ης Διεθνής Συνδιάσκεψης Μετασχηματίζουσας Μάθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον προηγούμενο Μάη με θέμα «Εστιάζοντας στον καιρό της κρίσης». Ο προβληματισμός του εισαγωγικού αυτού κειμένου οδηγεί σε ένα περισσότερο συγκεκριμένο πεδίο, εκείνο του ρόλου του «ηγέτη» στο όποιο πεδίο μάχης και, συνεπώς, στο δεύτερο κείμενο. Το δεύτερο κείμενο, στη συνέχεια, επιχειρεί την με έμμεσο τρόπο ανάδειξη περιπτώσεων κρίσης και ηγεσίας στο ευρύτερο κοινωνικο-οικομικο-πολιτικό κι εκπαιδευτικό πεδίο, ενώ, ταυτόχρονα, επιδιώκει την ανάδειξη της υποψίας ως προς τη σχέση «Ηγεσίας κι Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Για το λόγο αυτό επιστρατεύει τα κείμενα ενός πολιτικού (Μ. Ανδρουλάκη), ενός Καθηγητή Ελληνικού Πανεπιστημίου στην Εκπαίδευση του Ανθρώπινου δυναμικού (Δ. Μπουραντά), ενός Καθηγητή διεθνούς φήμης στην Εκπαίδευση (D. Goleman), και τέλος του  ‘πατέρα’ της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναφορικά με την οργανωσιακή μάθηση, του  διάσημου Μελετητή C. Argyris.

H δεύτερη ενότητα φιλοξενεί την εισήγηση των εκπροσώπων του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης στην 9η Διεθνή Συνδιάσκεψη Μετασχηματίζουσας Μάθησης (αναδημοσίευση από τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης, ωστόσο και στην Ελληνική γλώσσα) ως πρόταση που αντιτάσσει την έννοια «της κοινότητας μάθησης και πρακτικής» έναντι της έλλειψης χρημάτων για εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων, αλλά και την έννοια της «επικοινωνιακής κοινότητας» έναντι της α-πρόσωπης κρατικής δομής (Τερεζάκη, Εμβαλωτής, Βασιλομανωλάκης, Τσίγκου).

Η τρίτη ενότητα φιλοξενεί την έρευνα του Π. Παϊζάκη  -στελέχους εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση- με τίτλο «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Η περίπτωση του “Κέντρου Δια Βίου Μάθηση Από Απόσταση” (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ)». Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα που διερευνά την περίπτωση του ‘ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ’, ως χαρακτηριστικού παραδείγματος οργανισμού που κάνει χρήση ενός μεικτού μοντέλου εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης ενηλίκων.

Καλή Ανάγνωση και Καλό Καλοκαίρι!

To τέταρτο τεύχος του περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα οργανώνεται σε τρεις κύριες ενότητες. Η πρώτη θίγει με τρόπο έμμεσο την κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική κι εκπαιδευτική κρίση. Η δεύτερη προβάλλει ένα παράδειγμα εθελοντισμού-κοινωνικής καινοτομίας ως αντίδοτο της κρίσης στην κοινότητα, και η τρίτη  φιλοξενεί την περιπτωσιακή μελέτη του  “Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση” (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ).

Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα αποτελείται από δύο κείμενα της συντακτικής ομάδας: Το πρώτο αφορά στο γεγονός της 9ης Διεθνής Συνδιάσκεψης Μετασχηματίζουσας Μάθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον προηγούμενο Μάη με θέμα «Εστιάζοντας στον καιρό της κρίσης». Ο προβληματισμός του εισαγωγικού αυτού κειμένου οδηγεί σε ένα περισσότερο συγκεκριμένο πεδίο, εκείνο του ρόλου του «ηγέτη» στο όποιο πεδίο μάχης και, συνεπώς, στο δεύτερο κείμενο. Το δεύτερο κείμενο, στη συνέχεια, επιχειρεί την με έμμεσο τρόπο ανάδειξη περιπτώσεων κρίσης και ηγεσίας στο ευρύτερο κοινωνικο-οικομικο-πολιτικό κι εκπαιδευτικό πεδίο, ενώ, ταυτόχρονα, επιδιώκει την ανάδειξη της υποψίας ως προς τη σχέση «Ηγεσίας κι Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Για το λόγο αυτό επιστρατεύει τα κείμενα ενός πολιτικού (Μ. Ανδρουλάκη), ενός Καθηγητή Ελληνικού Πανεπιστημίου στην Εκπαίδευση του Ανθρώπινου δυναμικού (Δ. Μπουραντά), ενός Καθηγητή διεθνούς φήμης στην Εκπαίδευση (D. Goleman), και τέλος του  ‘πατέρα’ της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναφορικά με την οργανωσιακή μάθηση, του  διάσημου Μελετητή C. Argyris.

H δεύτερη ενότητα φιλοξενεί την εισήγηση των εκπροσώπων του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης στην 9η Διεθνή Συνδιάσκεψη Μετασχηματίζουσας Μάθησης (αναδημοσίευση από τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης, ωστόσο και στην Ελληνική γλώσσα) ως πρόταση που αντιτάσσει την έννοια «της κοινότητας μάθησης και πρακτικής» έναντι της έλλειψης χρημάτων για εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων, αλλά και την έννοια της «επικοινωνιακής κοινότητας» έναντι της α-πρόσωπης κρατικής δομής (Τερεζάκη, Εμβαλωτής, Βασιλομανωλάκης, Τσίγκου).

Η τρίτη ενότητα φιλοξενεί την έρευνα του Π. Παϊζάκη  -στελέχους εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση- με τίτλο «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων. Η περίπτωση του “Κέντρου Δια Βίου Μάθηση Από Απόσταση” (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ)». Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα που διερευνά την περίπτωση του ‘ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ’, ως χαρακτηριστικού παραδείγματος οργανισμού που κάνει χρήση ενός μεικτού μοντέλου εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης ενηλίκων.

Καλή Ανάγνωση και Καλό Καλοκαίρι!

Leave a Reply