Της Σύνταξης – Editorial

Της Σύνταξης – Editorial

Αυτό το τεύχος του περιοδικού μας, το 6ο, είναι αφιερωμένο σε καλές πρακτικές συγγραφής εργασιών για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τα οποία αφορούν στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και στο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και, βέβαια, προς ωφέλεια όλων όσοι θα επιθυμούσαν να μελετήσουν το ‘πώς δει επιστημονικήν εργασίαν συγγράφειν’.

Το τεύχος ‘ανοίγει’ ένα άρθρο του κ. Γεωργαρά, το οποίο αφορά στην ανάλυση του ελληνικού ‘λόγου’ για τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων.  Πρόκειται για μια ‘άσκηση’ μετατροπής της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) σε άρθρο, με σκοπό η ΔΕ να πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό.

Στη συνέχεια, το άρθρο – εργασία της κ. Τερεζάκη αφορά στη Θεματική Ενότητα (ΘΕ) «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» [ΕΚΠ51].  Αυτή η ΘΕ είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά ωφέλιμη, αφού κατά την παρακολούθησή της καλείται κάποιος να ‘κατασκευάσει’ μια πιλοτική έρευνα, και, επομένως, να μπορεί ευκολότερα να αντεπεξέλθει στις πολλαπλές δυσκολίες συγγραφής μιας διπλωματικής επιστημονικής εργασίας.

Τα άρθρα- εργασίες των κκ. Κοσμίδη, Μηλιωρίτσα και Κυριάκη αφορούν σε διάφορες ΘΕ των ΠΜΣ του ΕΑΠ.  Ειδικότερα, της κ. Κοσμίδη αφορά στη ΘΕ «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» [ΕΚΠ61], του κ. Μηλιωρίτσα στη ΘΕ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» [ΕΚΠ 65] και, τέλος, του κ. Κυριάκη στη ΘΕ «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» [ΕΚΠ60].

Πιστεύουμε πως πρόκειται για ικανό δείγμα, ώστε να καταλάβει κανείς τις απαιτήσεις της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, αλλά και, γενικότερα, να μελετήσει διάφορους και διαφορετικούς τρόπους [συγ]γραφής, ώστε να βελτιώσει το προσωπικό του ύφος και τρόπο γραφής μιας επιστημονικής εργασίας.

Πριν, όμως, σας αφήσουμε να μελετήσετε τα περιεχόμενα του τεύχους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το επιστημονικό περιοδικό του ΕΔΕΕ.Κ είναι ανοικτό σε προτάσεις και συνεργασίες σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν και να πλαισιώσουν το εγχείρημά μας, έτσι ώστε πολλοί μαζί να πορευτούμε στους χαλεπούς καιρούς που έρχονται για τη χώρα μας.

Ευχαριστούμε!

Της Σύνταξης – Editorial

Αυτό το τεύχος του περιοδικού μας, το 6ο, είναι αφιερωμένο σε καλές πρακτικές συγγραφής εργασιών για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τα οποία αφορούν στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και στο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και, βέβαια, προς ωφέλεια όλων όσοι θα επιθυμούσαν να μελετήσουν το ‘πώς δει επιστημονικήν εργασίαν συγγράφειν’.

Το τεύχος ‘ανοίγει’ ένα άρθρο του κ. Γεωργαρά, το οποίο αφορά στην ανάλυση του ελληνικού ‘λόγου’ για τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων.  Πρόκειται για μια ‘άσκηση’ μετατροπής της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) σε άρθρο, με σκοπό η ΔΕ να πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό.

Στη συνέχεια, το άρθρο – εργασία της κ. Τερεζάκη αφορά στη Θεματική Ενότητα (ΘΕ) «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» [ΕΚΠ51].  Αυτή η ΘΕ είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά ωφέλιμη, αφού κατά την παρακολούθησή της καλείται κάποιος να ‘κατασκευάσει’ μια πιλοτική έρευνα, και, επομένως, να μπορεί ευκολότερα να αντεπεξέλθει στις πολλαπλές δυσκολίες συγγραφής μιας διπλωματικής επιστημονικής εργασίας.

Τα άρθρα- εργασίες των κκ. Κοσμίδη, Μηλιωρίτσα και Κυριάκη αφορούν σε διάφορες ΘΕ των ΠΜΣ του ΕΑΠ.  Ειδικότερα, της κ. Κοσμίδη αφορά στη ΘΕ «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» [ΕΚΠ61], του κ. Μηλιωρίτσα στη ΘΕ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» [ΕΚΠ 65] και, τέλος, του κ. Κυριάκη στη ΘΕ «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» [ΕΚΠ60].

Πιστεύουμε πως πρόκειται για ικανό δείγμα, ώστε να καταλάβει κανείς τις απαιτήσεις της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, αλλά και, γενικότερα, να μελετήσει διάφορους και διαφορετικούς τρόπους [συγ]γραφής, ώστε να βελτιώσει το προσωπικό του ύφος και τρόπο γραφής μιας επιστημονικής εργασίας.

Πριν, όμως, σας αφήσουμε να μελετήσετε τα περιεχόμενα του τεύχους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το επιστημονικό περιοδικό του ΕΔΕΕ.Κ είναι ανοικτό σε προτάσεις και συνεργασίες σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν και να πλαισιώσουν το εγχείρημά μας, έτσι ώστε πολλοί μαζί να πορευτούμε στους χαλεπούς καιρούς που έρχονται για τη χώρα μας.

Ευχαριστούμε!

Leave a Reply