Εκπαιδευτικές Βιογραφίες: Πέτρος Πασιαρδής

Βιογραφικό Σημείωμα

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 1992 έως το 2006 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, από όπου αποχώρησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης για να εργαστεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 1996 εργάστηκε ως Σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης. Επίσης, έχει εργασθεί ως σύμβουλος του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, για θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, εργάστηκε ως Καθηγητής, Επισκέπτης Καθηγητής και Ερευνητής στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Πανεπιστήμια στο Τέξας), της Ευρώπης (Lincoln University, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, University of Munster) και της Αφρικής (University of Stellenbosch, University of Praitoria). Είναι μέλος των επιτροπών εκδόσεων και κριτής άρθρων πολλών επιστημονικών περιοδικών, όπως Educational Management, Administration and Leadership, International Studies in Educational Administration, Leadership and Policy in Schools και International Journal of Educational Management. Είναι εξωτερικός εξεταστής για διδακτορικές διατριβές πανεπιστημίων της Αγγλίας, Αυστραλίας, Ινδιών και Νοτίου Αφρικής. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε αμερικανικά, αγγλικά και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και αριθμό βιβλίων στην Ελληνική και στην Αγγλική. Ο καθηγητής Πασιαρδής, διετέλεσε Πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational Administration and Management για την περίοδο 2004-2008. Tα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και σχεδιασμού στην εκπαίδευση, θέματα αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και στα αποτελεσματικά σχολεία. Βιβλία του στην Ελληνική αποτελούν το  «Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή» (εκδ. Μεταίχμιο, 2004) και «Επιτυχημένοι Διευθυντές Σχολείων» (εκδ. Ίων, 2012). Με τη σύζυγό του, Γεωργία Πασιαρδή, έχει συγγράψει στην Ελληνική το βιβλίο «Αποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Ουτοπία» (εκδ. Gutenberg-Tυπωθήτω, 2000). Υπήρξε ένας από τους εκδότες και συγγραφείς του διεθνούς τόμου International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders, μαζί με τους Jacky Lumby και Gary Crow.

Βιογραφικό Σημείωμα

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 1992 έως το 2006 εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, από όπου αποχώρησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Διοίκησης για να εργαστεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 1996 εργάστηκε ως Σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης. Επίσης, έχει εργασθεί ως σύμβουλος του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, για θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, εργάστηκε ως Καθηγητής, Επισκέπτης Καθηγητής και Ερευνητής στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Πανεπιστήμια στο Τέξας), της Ευρώπης (Lincoln University, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, University of Munster) και της Αφρικής (University of Stellenbosch, University of Praitoria). Είναι μέλος των επιτροπών εκδόσεων και κριτής άρθρων πολλών επιστημονικών περιοδικών, όπως Educational Management, Administration and Leadership, International Studies in Educational Administration, Leadership and Policy in Schools και International Journal of Educational Management. Είναι εξωτερικός εξεταστής για διδακτορικές διατριβές πανεπιστημίων της Αγγλίας, Αυστραλίας, Ινδιών και Νοτίου Αφρικής. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε αμερικανικά, αγγλικά και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και αριθμό βιβλίων στην Ελληνική και στην Αγγλική. Ο καθηγητής Πασιαρδής, διετέλεσε Πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational Administration and Management για την περίοδο 2004-2008. Tα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και σχεδιασμού στην εκπαίδευση, θέματα αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και στα αποτελεσματικά σχολεία. Βιβλία του στην Ελληνική αποτελούν το  «Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή» (εκδ. Μεταίχμιο, 2004) και «Επιτυχημένοι Διευθυντές Σχολείων» (εκδ. Ίων, 2012). Με τη σύζυγό του, Γεωργία Πασιαρδή, έχει συγγράψει στην Ελληνική το βιβλίο «Αποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Ουτοπία» (εκδ. Gutenberg-Tυπωθήτω, 2000). Υπήρξε ένας από τους εκδότες και συγγραφείς του διεθνούς τόμου International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders, μαζί με τους Jacky Lumby και Gary Crow.