Tο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-EIMAI ΕΝΕΡΓΟΣ/Η» με δύο λόγια…

Τέθηκε, ήδη, σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2012 το πιλοτικό επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η». Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα ‘Συμμετοχικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας’ και παράλληλα τον πρώτο εμπειρικό κύκλο του ομώνυμου εκπαιδευτικού/ερευνητικού Προγράμματος δράσης (Kolb, 1984, Architer. Et al., 2001)

Απευθύνεται σε 25μελή ομάδα στελεχών εκπαίδευσης-διευθυντών σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η φιλοσοφία του αφορά στη βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην άσκησή τους στη ‘Συμμετοχική Εκπαιδευτική Οργάνωση-Διοίκηση’ στο πλαίσιο μιας ‘Κουλτούρας Ολικής Ποιότητας’ και ‘Βιώσιμης/Μετασχηματιστικής Ηγεσίας’ μέσω των αρχών και των πρακτικών της ‘Εκπαίδευσης Ενηλίκων’.

Ο μετασχηματισμός πρωτίστως της επιμορφωτικής ομάδας, και κατά συνέπεια της σχολικής μονάδας των επιμορφούμενων διευθυντών -σε «Εκπαιδευτικό Οργανισμό/Ομάδα Πρωτοβουλίας-Δράσης»- συντελείται, ήδη, από τις εκατό πρώτες ημέρες της συγκρότησης και λειτουργίας της (Project 100), καθώς οι εκπαιδευόμενοι μέσω των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και της δυναμικής της ομάδας λύουν τη σιωπή τους, επικοινωνούν, συνομιλούν κριτικά/αναστοχαστικά κι αναλαμβάνουν δράση για την αλλαγή της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής τους πρακτικής.

Στο παραπάνω πλαίσιο κι αναφορικά με τον πληθυσμό στόχο (25 στελέχη) λαμβάνουν χώρα ετησίως 9 Εργαστήρια, τέσσερις (4) ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ (3 επιστημονικές συναντήσεις και μία ΣΙΝΕ-Προβολή) στην  ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ συγγράφονται και παρουσιάζονται 2 εργασίες-καλές πρακτικές.

Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί τα 5 πρώτα Εργαστήρια [«Δυναμική της Ομάδας-Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών», «Project ‘100’ (α  και β μέρος)», «Διοίκηση-Ηγεσία (α μέρος)», «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ενεργός Πολίτης»] από τους εθελοντές εκπαιδευτές- εμπειρογνώμονες του Προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά στις εκπαιδευτικές ολομέλειες:

  • Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εστιάζοντας εισαγωγικά στην “Εκπαιδευτική Ηγεσία, ως πυξίδα του εκπαιδευτικού οργανισμού” με προσκεκλημένη εισηγήτρια στα Χανιά την κ. Αθανασούλα -Ρέππα [(Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) -Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ & ROEHAMPTON UNIVERSITY)].
  • Η δεύτερη ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ-ΣΙΝΕ/Προβολή διεξάχθηκε στις 15 Νοεμβρίου και είχε ως στόχο της την παρουσίαση στην εκπαιδευτική κοινότητα της ταινίας «Ο Πολίτης Κέιν» (Παραγωγή του 1946). Παράλληλα αποσκοπούσε στην καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής των παρευρισκόμενων μέσω της συνδρομής του αντιτίμου του συμβολικού εισιτηρίου του ενός ευρώ ανά άτομο στο Σύλλογο Προστασίας Αστέγων της πόλης. Έσοδα 160 ευρώ!
  • Η τρίτη ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ-Κύρια ολομέλεια η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 16 Ιανουαρίου, τελικά θα  πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου και θα αναδείξει την ενότητα  “Αποτελεσματική Σχολική Ηγεσία: Η Αθέατη όψη του Φεγγαριού”-Μια άλλη πρόταση για την αλλαγή νοοτροπίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Επισκέπτης ομιλητής θα είναι ο  Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου και Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας κι Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής (Director, Center for Research and Training in Educational Leadership and Policy CERTELP) Δρ. Πέτρος Πασιαρδής.
  • Η τέταρτη ολομέλεια-απολογιστική θα πραγματοποιηθεί τέλη Ιουνίου 2013 όπου και θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος και θα αναδειχθεί η διαλεκτική “επιμέρους-όλον”…ενώ η ολομέλεια αυτή θα αποτελέσει μια θαυμάσια ευκαιρία να συναντηθούν επιστήμονες από ποικίλα επιστημονικά πεδία με επίκεντρο, ωστόσο, την ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ στην Κρήτη…

Τέθηκε, ήδη, σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2012 το πιλοτικό επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ/Η». Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα ‘Συμμετοχικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας’ και παράλληλα τον πρώτο εμπειρικό κύκλο του ομώνυμου εκπαιδευτικού/ερευνητικού Προγράμματος δράσης (Kolb, 1984, Architer. Et al., 2001)

Απευθύνεται σε 25μελή ομάδα στελεχών εκπαίδευσης-διευθυντών σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η φιλοσοφία του αφορά στη βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην άσκησή τους στη ‘Συμμετοχική Εκπαιδευτική Οργάνωση-Διοίκηση’ στο πλαίσιο μιας ‘Κουλτούρας Ολικής Ποιότητας’ και ‘Βιώσιμης/Μετασχηματιστικής Ηγεσίας’ μέσω των αρχών και των πρακτικών της ‘Εκπαίδευσης Ενηλίκων’.

Ο μετασχηματισμός πρωτίστως της επιμορφωτικής ομάδας, και κατά συνέπεια της σχολικής μονάδας των επιμορφούμενων διευθυντών -σε «Εκπαιδευτικό Οργανισμό/Ομάδα Πρωτοβουλίας-Δράσης»- συντελείται, ήδη, από τις εκατό πρώτες ημέρες της συγκρότησης και λειτουργίας της (Project 100), καθώς οι εκπαιδευόμενοι μέσω των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και της δυναμικής της ομάδας λύουν τη σιωπή τους, επικοινωνούν, συνομιλούν κριτικά/αναστοχαστικά κι αναλαμβάνουν δράση για την αλλαγή της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής τους πρακτικής.

Στο παραπάνω πλαίσιο κι αναφορικά με τον πληθυσμό στόχο (25 στελέχη) λαμβάνουν χώρα ετησίως 9 Εργαστήρια, τέσσερις (4) ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ (3 επιστημονικές συναντήσεις και μία ΣΙΝΕ-Προβολή) στην  ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ συγγράφονται και παρουσιάζονται 2 εργασίες-καλές πρακτικές.

Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί τα 5 πρώτα Εργαστήρια [«Δυναμική της Ομάδας-Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών», «Project ‘100’ (α  και β μέρος)», «Διοίκηση-Ηγεσία (α μέρος)», «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ενεργός Πολίτης»] από τους εθελοντές εκπαιδευτές- εμπειρογνώμονες του Προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά στις εκπαιδευτικές ολομέλειες:

  • Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εστιάζοντας εισαγωγικά στην “Εκπαιδευτική Ηγεσία, ως πυξίδα του εκπαιδευτικού οργανισμού” με προσκεκλημένη εισηγήτρια στα Χανιά την κ. Αθανασούλα -Ρέππα [(Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) -Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ & ROEHAMPTON UNIVERSITY)].
  • Η δεύτερη ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ-ΣΙΝΕ/Προβολή διεξάχθηκε στις 15 Νοεμβρίου και είχε ως στόχο της την παρουσίαση στην εκπαιδευτική κοινότητα της ταινίας «Ο Πολίτης Κέιν» (Παραγωγή του 1946). Παράλληλα αποσκοπούσε στην καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής των παρευρισκόμενων μέσω της συνδρομής του αντιτίμου του συμβολικού εισιτηρίου του ενός ευρώ ανά άτομο στο Σύλλογο Προστασίας Αστέγων της πόλης. Έσοδα 160 ευρώ!
  • Η τρίτη ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ-Κύρια ολομέλεια η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 16 Ιανουαρίου, τελικά θα  πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου και θα αναδείξει την ενότητα  “Αποτελεσματική Σχολική Ηγεσία: Η Αθέατη όψη του Φεγγαριού”-Μια άλλη πρόταση για την αλλαγή νοοτροπίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Επισκέπτης ομιλητής θα είναι ο  Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου και Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας κι Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής (Director, Center for Research and Training in Educational Leadership and Policy CERTELP) Δρ. Πέτρος Πασιαρδής.
  • Η τέταρτη ολομέλεια-απολογιστική θα πραγματοποιηθεί τέλη Ιουνίου 2013 όπου και θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος και θα αναδειχθεί η διαλεκτική “επιμέρους-όλον”…ενώ η ολομέλεια αυτή θα αποτελέσει μια θαυμάσια ευκαιρία να συναντηθούν επιστήμονες από ποικίλα επιστημονικά πεδία με επίκεντρο, ωστόσο, την ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ στην Κρήτη…