ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Μια (ηλεκτρονική) εκδοτική πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό της συζήτησης αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Η εκπαίδευση ενηλίκων σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, ως πρακτική στα πλαίσια πολιτικών για την εκπαίδευση του πολίτη. Οι θεωρητικές αναζητήσεις και οι προτεινόμενες μεθοδολογίες, επηρεάστηκαν –καταλυτικά σε ορισμένες περιπτώσεις- από τις ραγδαίες αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση, κυρίως των οικονομιών.
Παρά την αρχική υστέρηση της Ελλάδας (σε σχέση με τις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης), η εκπαίδευση ενηλίκων αναγνωρίστηκε (τελικά), με αφετηρία τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ως μέσο διορθωτικών πολιτικών παρέμβασης και κοινωνικής συνοχής. Παρόλα αυτά η περίοδος μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90 χαρακτηρίζεται μάλλον από σύγχυση ως προς τις πολιτικές προτεραιότητες, απόρροια μάλλον του τρόπου χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης των σχετικών πρωτοβουλιών.
Σήμερα εκατοντάδες δομές τοπικής, περιφερειακής ή και εθνικής εμβέλειας αξιοποιούν πολιτικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων, με τη χώρα όμως να υστερεί δραματικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο παραγόμενος (επιστημονικός) λόγος για τα ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων αυξάνει ποσοτικά και ποιοτικά, ενώ οι σχετικές συζητήσεις αποκτούν χαρακτηριστικά ωριμότητας.
Στο πλαίσιο συμμετοχής σε αυτή τη συζήτηση ανήκει και η πρωτοβουλία της συγκεκριμένης έκδοσης. Με μια σημαντική διαφορά έναντι άλλων: η πρωτοβουλία συντονίζεται από την “περιφέρεια” και ο πυρήνας της βασίζεται σε εκπαιδευτικούς. Συναδέλφους που πρωτοπορούν, φιλοδοξούν, ονειρεύονται…
Είμαστε μαζί τους. Όλοι μας …

Leave a Reply