ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημήτρης Κ. Βεργίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Το πρωταρχικό ερώτημα που βρίσκεται διαρκώς μπροστά μας στις σημερινές συνθήκες είναι ποιος ή ποιοι θ’ αλλάξουν το ομιχλώδες τοπίο της εκπαίδευσης;
Ποιος ή ποιοι θα χτίσουν τα θεμέλια της νέας λαϊκής παιδείας για παιδιά, νέους και ενηλίκους στην κινούμενη άμμο της παγκοσμιοποίησης; Ποιος ή ποιοι θ’ αντιμετωπίσουν τη λερναία ύδρα της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της παιδείας; Οι απαντήσεις είναι δυο με όλες της ενδιάμεσες αποχρώσεις: α) Μια προοδευτική κυβέρνηση και β) ένα κίνημα κριτικής συνειδητοποίησης και δράσης εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών.
Το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) εντάσσεται στη δεύτερη απάντηση. Αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει θέσει ως σκοπό του «την προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων (ανθρωπιστική/ενεργητική εκπαίδευση/εναλλακτική διδακτική) σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς με ανάλογες ιδεολογικές και επιστημολογικές ανησυχίες». Οι πρωτεργάτες του Δικτύου αντί να περιοριστούν σε αιτήματα προς δημόσιους φορείς, σε καταγγελίες και στην προσδοκία μιας άνωθεν σωτήριας κυβερνητικής παρέμβασης, κινητοποιήθηκαν οι ίδιοι, αυτό-οργανώθηκαν και δημιούργησαν ένα Δίκτυο ανάπτυξης των ίδιων, των εν δυνάμει ενδιαφερομένων με τις ίδιες ανησυχίες και της τοπικής κοινωνίας.
Το δεύτερο ερώτημα είναι: πώς τα ρυάκια θα γίνουν ποτάμι; Πώς μια πρωτοβουλία θα επηρεάσει το συνολικό τοπίο της ελληνικής εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης); Η απάντηση δεν είναι προκαθορισμένη ούτε εγγυημένη εκ των προτέρων. Ωστόσο, πιστεύω ότι κάνετε δυο πολύ σημαντικά βήματα: α) δημιουργείτε ένα ρυάκι ανάπτυξης του προβληματισμού, παραγωγής τεχνογνωσίας και έρευνας και επικοινωνίας, β) συμπεριλαμβάνετε στο έργο σας της διασύνδεσή σας με άλλα συναφή σωματεία, συλλόγους, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με ανάλογους σκοπούς.
Η πρόταση είναι, παράλληλα με τις προβλεπόμενε δραστηριότητές σας, το Δίκτυό σας να δώσει έμφαση στην έρευνα, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η έρευνα-δράση, η αγωνιστική παρατήρηση, η εκπαιδευτική βιογραφία κ.ά. Με λίγα λόγια, σας προτείνω να γράψετε εσείς οι ίδιοι την ιστορία του εγχειρήματός σας, συγκεντρώνοντας ερευνητικό υλικό που θα το χρησιμοποιήσετε για τον κριτικό αναστοχασμό του δημιουργικού σας έργου.

Καλή δύναμη

Leave a Reply