Βιβλιοπαρουσίαση: “Πλάθοντας ταυτότητες: από τη μαθητεία στη διδασκαλία”

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 στις 19.30-21.00 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων η παρουσίαση του βιβλίου «ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» των Σοφία Τριλίβα-Πηνελόπη Ξαρλή- Αγγελική Σπινθάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκατόν πενήντα περίπου εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, ενώ για το βιβλίο που στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και του Εκπαιδευτικού Δράματος, μίλησαν οι :

κ. Δώρα Νιαουνάκη-Εκπαιδευτικός, πρώην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Ν. Χανίων,
Δρ. Ανδρονίκη Σπαθαράκη-Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης,
Δρ. Τερεζάκη Χρύσα-Συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ)

Λίγα λόγια για το βιβλίο από τις συγγραφείς

Η ικανότητα ενός εκπαιδευτικού να διδάσκει καλά, συνδέεται με ένα σύνολο γνωρισμάτων, τα οποία δεν είναι εύκολο να κωδικοποιηθούν ούτε καν να αποδοθούν με λέξεις. Συχνά, αναφέρονται ως «πάθος», «αυθεντικότητα», «μεράκι», «ικανότητα επαφής», «ταυτότητα», «ακεραιότητα» και «παρουσία».
Τα εν λόγω πολυσύνθετα γνωρίσματα αναβλύζουν από τον πυρήνα του χάρτη της ζωής κάθε εκπαιδευτικού, ενός χάρτη δυναμικού, που τη διατρέχει ολόκληρη.
Στο παρόν εγχειρίδιο, θα περιγράψουμε τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που απορρέουν από αυτόν το χάρτη και συμβάλλουν στην επαγγελματική ζωτικότητα και ταυτότητα των εκπαιδευτικών.
Πιστεύουμε ότι η ικανότητα ενός εκπαιδευτικού να παραμένει ενθουσιώδης, παρών «ψυχή τε και σώματι» και σε ουσιαστική επαφή με τους μαθητές καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του, επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες και, ως εκ τούτου, δεν μένει αμετάβλητη.
Αφού σκιαγραφήσουμε στην εισαγωγή τη διαδικασία ανάπτυξης της ταυτότητας ρόλου των εκπαιδευτικών και εκθέσουμε τη φιλοσοφία της δικής μας προσέγγισης ως προς την επιμόρφωσή τους, θα περιγράψουμε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης, το οποίο στόχευε ρητώς στην καλλιέργεια των κεντρικών διαστάσεων της ταυτότητας ρόλου των εκπαιδευτικών.
Για τη δημιουργία του εν λόγω προγράμματος, συνενώσαμε γνώσεις από διάφορους τομείς, τις εμπειρίες μας στη διδασκαλία, εμπειρίες από την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, καθώς και έρευνες από την ψυχολογική βιβλιογραφία.
Βάλαμε την καρδιά μας σ’ αυτό το πρόγραμμα, το οποίο μας δίδαξε πολλά, αναζωπύρωσε την αφοσίωσή μας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και μας επέτρεψε να συνθέσουμε τη θεωρία και την πράξη από τρία διαφορετικά πεδία: την παιδαγωγική, την ψυχολογία και την τέχνη του εκπαιδευτικού δράματος.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 στις 19.30-21.00 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων η παρουσίαση του βιβλίου «ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» των Σοφία Τριλίβα-Πηνελόπη Ξαρλή- Αγγελική Σπινθάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκατόν πενήντα περίπου εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, ενώ για το βιβλίο που στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και του Εκπαιδευτικού Δράματος, μίλησαν οι :

κ. Δώρα Νιαουνάκη-Εκπαιδευτικός, πρώην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Ν. Χανίων,
Δρ. Ανδρονίκη Σπαθαράκη-Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης,
Δρ. Τερεζάκη Χρύσα-Συντονίστρια του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ)

Λίγα λόγια για το βιβλίο από τις συγγραφείς

Η ικανότητα ενός εκπαιδευτικού να διδάσκει καλά, συνδέεται με ένα σύνολο γνωρισμάτων, τα οποία δεν είναι εύκολο να κωδικοποιηθούν ούτε καν να αποδοθούν με λέξεις. Συχνά, αναφέρονται ως «πάθος», «αυθεντικότητα», «μεράκι», «ικανότητα επαφής», «ταυτότητα», «ακεραιότητα» και «παρουσία».
Τα εν λόγω πολυσύνθετα γνωρίσματα αναβλύζουν από τον πυρήνα του χάρτη της ζωής κάθε εκπαιδευτικού, ενός χάρτη δυναμικού, που τη διατρέχει ολόκληρη.
Στο παρόν εγχειρίδιο, θα περιγράψουμε τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που απορρέουν από αυτόν το χάρτη και συμβάλλουν στην επαγγελματική ζωτικότητα και ταυτότητα των εκπαιδευτικών.
Πιστεύουμε ότι η ικανότητα ενός εκπαιδευτικού να παραμένει ενθουσιώδης, παρών «ψυχή τε και σώματι» και σε ουσιαστική επαφή με τους μαθητές καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του, επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες και, ως εκ τούτου, δεν μένει αμετάβλητη.
Αφού σκιαγραφήσουμε στην εισαγωγή τη διαδικασία ανάπτυξης της ταυτότητας ρόλου των εκπαιδευτικών και εκθέσουμε τη φιλοσοφία της δικής μας προσέγγισης ως προς την επιμόρφωσή τους, θα περιγράψουμε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης, το οποίο στόχευε ρητώς στην καλλιέργεια των κεντρικών διαστάσεων της ταυτότητας ρόλου των εκπαιδευτικών.
Για τη δημιουργία του εν λόγω προγράμματος, συνενώσαμε γνώσεις από διάφορους τομείς, τις εμπειρίες μας στη διδασκαλία, εμπειρίες από την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, καθώς και έρευνες από την ψυχολογική βιβλιογραφία.
Βάλαμε την καρδιά μας σ’ αυτό το πρόγραμμα, το οποίο μας δίδαξε πολλά, αναζωπύρωσε την αφοσίωσή μας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και μας επέτρεψε να συνθέσουμε τη θεωρία και την πράξη από τρία διαφορετικά πεδία: την παιδαγωγική, την ψυχολογία και την τέχνη του εκπαιδευτικού δράματος.