Της Σύνταξης – Editorial

Της Σύνταξης – Editorial

Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς, παραφράζοντας το ερώτημα του Χέλντερλιν, τι χρειάζεται ένα περιοδικό σε μικρόψυχους καιρούς;  Δεν έχουμε πρόχειρη απάντηση σε αυτό, αν και συνεχίζοντας να ‘εκδίδουμε’ το περιοδικό μας/σας νομίζουμε ότι βλέπουμε τη θετική πλευρά του ερωτήματος, δηλαδή την αναγκαιότητα της συνέχισης του περιοδικού, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ‘κρίση’.  Επειδή πρέπει να αποφασίσουμε να δουλέψουμε «όλοι μαζί […]  Και στο εξής να μάθομε γνώση, αν θέλουμε να φκιάσομε χωριό να ζήσομε όλοι μαζί».  Η κρίση μπορεί να πλήττει καθέναν ξεχωριστά, αλλά η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση όλων μας.  Και ο καθένας συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Συνεπώς, πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της συνέχισης της έκδοσης του περιοδικού μας ως μια απάντηση της κοινότητάς μας απέναντι στην κρίση.  Ναι, ακόμα και σε περιόδους κρίσης εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε πολιτισμό και εκπαίδευση.

Τώρα, το 9ο τεύχος του περιοδικού είναι ένα πολυθεματικό τεύχος.  Θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα κείμενο του κ. Αθανασόπουλου, που αφορά στην προσπάθεια εφαρμογής της μετασχηματιστικής διεργασίας στο μάθημα της Ιστορίας.  Στη συνέχεια, το κείμενο του κ. Κυριάκη αφορά σε μια εναλλακτική εκπαιδευτική πρακτική, το home education, το οποίο, ο συγγραφέας, ορίζει ως μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Το άρθρο της κ. Τσιραντωνάκη αναφέρεται στο σεξισμό στο δημοτικό σχολείο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται τις στερεοτυπικές αντιλήψεις περί ‘φύλου’.  Περί ‘φύλου’ και το επόμενο άρθρο της κ. Μαρκουλάκη.  Πρόκειται για μια έρευνα που διεξήχθη στο Open University και αφορά σε ομοιότητες και διαφορές των ‘φύλων’ σε θέματα ευγένειας. Στη συνέχεια, η κ. Τερεζάκη ξεδιπλώνει βήμα-βήμα το στρατηγικό σχέδιο των 100 πρώτων ημερών οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας στο πλαίσιο της συμμετοχικής ηγεσίας.  Έπειτα φιλοξενούμε τη «Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο».  Πρόκειται για μια πολυτροπική εκπαιδευτική προσέγγιση, «η οποία συνδυάζει πολλαπλά μέσα και σημειωτικούς τρόπους (modes) μάθησης, με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο και ενσωματωμένα βίντεο και φωτογραφίες». Τέλος, το τεύχος κλείνει με τη βιβλιοπαρουσίαση του Πλάθοντας Ταυτότητες: από τη Μαθητεία στη Διδασκαλία.

Καλή σας Ανάγνωση!

Η συντακτική ομάδα.

Της Σύνταξης – Editorial

Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς, παραφράζοντας το ερώτημα του Χέλντερλιν, τι χρειάζεται ένα περιοδικό σε μικρόψυχους καιρούς;  Δεν έχουμε πρόχειρη απάντηση σε αυτό, αν και συνεχίζοντας να ‘εκδίδουμε’ το περιοδικό μας/σας νομίζουμε ότι βλέπουμε τη θετική πλευρά του ερωτήματος, δηλαδή την αναγκαιότητα της συνέχισης του περιοδικού, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ‘κρίση’.  Επειδή πρέπει να αποφασίσουμε να δουλέψουμε «όλοι μαζί […]  Και στο εξής να μάθομε γνώση, αν θέλουμε να φκιάσομε χωριό να ζήσομε όλοι μαζί».  Η κρίση μπορεί να πλήττει καθέναν ξεχωριστά, αλλά η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση όλων μας.  Και ο καθένας συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Συνεπώς, πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της συνέχισης της έκδοσης του περιοδικού μας ως μια απάντηση της κοινότητάς μας απέναντι στην κρίση.  Ναι, ακόμα και σε περιόδους κρίσης εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε πολιτισμό και εκπαίδευση.

Τώρα, το 9ο τεύχος του περιοδικού είναι ένα πολυθεματικό τεύχος.  Θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα κείμενο του κ. Αθανασόπουλου, που αφορά στην προσπάθεια εφαρμογής της μετασχηματιστικής διεργασίας στο μάθημα της Ιστορίας.  Στη συνέχεια, το κείμενο του κ. Κυριάκη αφορά σε μια εναλλακτική εκπαιδευτική πρακτική, το home education, το οποίο, ο συγγραφέας, ορίζει ως μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Το άρθρο της κ. Τσιραντωνάκη αναφέρεται στο σεξισμό στο δημοτικό σχολείο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται τις στερεοτυπικές αντιλήψεις περί ‘φύλου’.  Περί ‘φύλου’ και το επόμενο άρθρο της κ. Μαρκουλάκη.  Πρόκειται για μια έρευνα που διεξήχθη στο Open University και αφορά σε ομοιότητες και διαφορές των ‘φύλων’ σε θέματα ευγένειας. Στη συνέχεια, η κ. Τερεζάκη ξεδιπλώνει βήμα-βήμα το στρατηγικό σχέδιο των 100 πρώτων ημερών οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας στο πλαίσιο της συμμετοχικής ηγεσίας.  Έπειτα φιλοξενούμε τη «Σειρά το Ταξίδι Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον Κόσμο».  Πρόκειται για μια πολυτροπική εκπαιδευτική προσέγγιση, «η οποία συνδυάζει πολλαπλά μέσα και σημειωτικούς τρόπους (modes) μάθησης, με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο και ενσωματωμένα βίντεο και φωτογραφίες». Τέλος, το τεύχος κλείνει με τη βιβλιοπαρουσίαση του Πλάθοντας Ταυτότητες: από τη Μαθητεία στη Διδασκαλία.

Καλή σας Ανάγνωση!

Η συντακτική ομάδα.