Της Σύνταξης-Editorial

Της Σύνταξης-Editorial

Ένα ακόμη δικό σας τεύχος. Όλων εσάς που δεν εγκαταλείπετε να κάνετε τις ιδέες πράξεις. Όλων όσοι σκέπτονται κριτικά, δρουν ατομικά και συλλογικά, ανοίγουν νέους δρόμους στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό του τόπου μας.

Το 12ο τεύχος του περιοδικού του ΕΔΕΕΚ  έρχεται αυτή τη φορά με επτά (7) νέα κείμενα.

Το πρώτο αφορά στην παρουσίαση του βιβλίου «Των παιδιών μας τα παιδιά, τρεις γενιές σε μία οικογένεια» η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη συντονίστρια και τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων «Ταξιδευτές στο Φως» του ΕΔΕΕΚ [(MSc) Μ. Ευθυμάκη, Α. Δαβράδου, Γ. Κίτσου, Χ. Μπουντρογιάννη] με στόχο την κατανόηση της κρισιμότητας του ρόλου της τρίτης γενιάς στις ζωές των σύγχρονων οικογενειών. Ακολουθεί το δεύτερο κείμενο της Δρ. Σ. Καλογρίδη που κάνει λόγο για το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ‘αυτοκατευθυνόμενης μάθησης’ σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται έντονα από την αναγκαιότητα συνειδητοποίησης της  μάθησης ‘δια βίου’, ενώ έπεται το τρίτο κείμενο της Δρ. Χ. Τερεζάκη το οποίο αναφέρεται σε επίπεδο θεωρητικών αρχών στο Πρόγραμμα «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον μία Αειφόρος Σχέσης Ζωής…» ως εκπαιδευτικό υλικό του ProjectinfOIL του Πολυτεχνείου Κρήτης με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας των εν δυνάμει παραγωγών-καταναλωτών (παιδιών κι ενηλίκων) μέσω της συνειδητοποίησης -πρωτίστως των εκπαιδευτικών- της ανάγκης για περισσότερη γνώση και νέα πρακτική. Το τέταρτο κείμενο της  Δρ. Ε. Θεοδότου επικεντρώνεται στις πολυσύνθετες έννοιες που σχετίζονται με τον ‘εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη διδασκαλία και μάθηση’, σκιαγραφώντας τους προβληματισμούς που αναδύονται ως προς το πραγματικό του αντικείμενο και τη φύση του, ενώ ακολουθεί το πέμπτο κείμενο της (MSc) Μ. Μιχαήλ που ερευνά και περιγράφει τον τρόπο όπου το παιδικό σχέδιο αξιοποιείται για την ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης με έμφαση στο Προβολικό Σχέδιο της Ανθρώπινης Φιγούρας (Human Figure Drawing) και στο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας (Kinetic Family). Έκτο κείμενο αποτελεί το κείμενο της (Med) Σ. Τριανταφύλλου σχετικά με ‘το ρόλο της επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτή κι εκπαιδευόμενο’, για την ‘οικοδόμηση’ της ενήλικης μάθησης. Tελικό κείμενο, έβδομο, αποτελεί μια αναφορά του Δρ. Δ. Κουτάντου στην εκπαιδευτική σειρά «Το ταξίδι», πρόταση με ενσωματωμένα περισσότερα από 140 ντοκιμαντέρ για εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς σκοπούς.

Με την ευχή να είστε πάντα καλά κι αναμένοντας τις νέες σκέψεις και προτάσεις όλων των φίλων της εκπαιδευτικής (με την ευρεία έννοια) ενήλικης κοινότητας ελπίζουμε να απολαύσετε κι αυτό το τεύχος.

Της Σύνταξης-Editorial

Ένα ακόμη δικό σας τεύχος. Όλων εσάς που δεν εγκαταλείπετε να κάνετε τις ιδέες πράξεις. Όλων όσοι σκέπτονται κριτικά, δρουν ατομικά και συλλογικά, ανοίγουν νέους δρόμους στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό του τόπου μας.

Το 12ο τεύχος του περιοδικού του ΕΔΕΕΚ  έρχεται αυτή τη φορά με επτά (7) νέα κείμενα.

Το πρώτο αφορά στην παρουσίαση του βιβλίου «Των παιδιών μας τα παιδιά, τρεις γενιές σε μία οικογένεια» η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη συντονίστρια και τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Ενηλίκων «Ταξιδευτές στο Φως» του ΕΔΕΕΚ [(MSc) Μ. Ευθυμάκη, Α. Δαβράδου, Γ. Κίτσου, Χ. Μπουντρογιάννη] με στόχο την κατανόηση της κρισιμότητας του ρόλου της τρίτης γενιάς στις ζωές των σύγχρονων οικογενειών. Ακολουθεί το δεύτερο κείμενο της Δρ. Σ. Καλογρίδη που κάνει λόγο για το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ‘αυτοκατευθυνόμενης μάθησης’ σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται έντονα από την αναγκαιότητα συνειδητοποίησης της  μάθησης ‘δια βίου’, ενώ έπεται το τρίτο κείμενο της Δρ. Χ. Τερεζάκη το οποίο αναφέρεται σε επίπεδο θεωρητικών αρχών στο Πρόγραμμα «Άνθρωπος Πολιτισμός Περιβάλλον μία Αειφόρος Σχέσης Ζωής…» ως εκπαιδευτικό υλικό του ProjectinfOIL του Πολυτεχνείου Κρήτης με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας των εν δυνάμει παραγωγών-καταναλωτών (παιδιών κι ενηλίκων) μέσω της συνειδητοποίησης -πρωτίστως των εκπαιδευτικών- της ανάγκης για περισσότερη γνώση και νέα πρακτική. Το τέταρτο κείμενο της  Δρ. Ε. Θεοδότου επικεντρώνεται στις πολυσύνθετες έννοιες που σχετίζονται με τον ‘εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη διδασκαλία και μάθηση’, σκιαγραφώντας τους προβληματισμούς που αναδύονται ως προς το πραγματικό του αντικείμενο και τη φύση του, ενώ ακολουθεί το πέμπτο κείμενο της (MSc) Μ. Μιχαήλ που ερευνά και περιγράφει τον τρόπο όπου το παιδικό σχέδιο αξιοποιείται για την ανίχνευση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης με έμφαση στο Προβολικό Σχέδιο της Ανθρώπινης Φιγούρας (Human Figure Drawing) και στο Κινητικό Σχέδιο της Οικογένειας (Kinetic Family). Έκτο κείμενο αποτελεί το κείμενο της (Med) Σ. Τριανταφύλλου σχετικά με ‘το ρόλο της επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτή κι εκπαιδευόμενο’, για την ‘οικοδόμηση’ της ενήλικης μάθησης. Tελικό κείμενο, έβδομο, αποτελεί μια αναφορά του Δρ. Δ. Κουτάντου στην εκπαιδευτική σειρά «Το ταξίδι», πρόταση με ενσωματωμένα περισσότερα από 140 ντοκιμαντέρ για εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς σκοπούς.

Με την ευχή να είστε πάντα καλά κι αναμένοντας τις νέες σκέψεις και προτάσεις όλων των φίλων της εκπαιδευτικής (με την ευρεία έννοια) ενήλικης κοινότητας ελπίζουμε να απολαύσετε κι αυτό το τεύχος.