Παρουσιάσεις από την ημερίδα “Εκπαιδευτική/Πολιτισμική επικοινωνία και κοινοτικη εμψύχωση” Πανεπιστήμιο Κρήτης 12/06/2010

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις από την ημερίδα των ΕΔΕΕΚ-ΠΤΔΕ: Παπαγεωργίου, Η., Εκπαίδευση ενηλίκων και κοινότητα, Τερεζάκη, Χ., ΕΔΕΕΚ: Πρόγραμμα “ Εστία σε Δράση”, Ανδρεάδου, Χ., κ.ά. Εναρκτήρια συνάντηση-Το “Α” και το “Ω” Οι άνθρωποι και ο χώρος, Ζερβουδάκη, Ε.,  κ.ά., Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο: Το μιλήσαμε… το συμφωνήσαμε; Τερεζάκη, Χ., (με βοηθούς: Γιαννουλάκη, Τ.,- Ευθυμάκη, Μ.,) Μάτια που […]

Read More →
Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Κοινωνική Καινοτομία. Η κοινωνική καινοτομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Νίκος Παΐζης: Μαθηματικός/Ερευνητής Εργαστηρίου Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής του Προσώπου του Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Σύμβουλος του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν πράγματι προϋποθέσεις της τεχνολογικής και συνακόλουθα της οικονομικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Γι αυτό και η διαρκής κατάκτηση της γνώσης κατέληξε να είναι ο κρυφός και φανερός στόχος της εκπαίδευσης του πολίτη.

Read More →
Ψηφιακή Σύγκλιση & Δια Βίου Μάθηση: Σχεδιάζοντας ένα φιλόδοξο εγχείρημα

Αναστάσιος Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ)

Η εισήγηση στοχεύει (α) να τεκμηριώσει, με αφετηρία μια θεωρητικά θεμελιωμένη συνάρτηση της τεχνολογίας με την κοινωνία, την αποσπασματική και εν τέλει αναποτελεσματική ζεύξη του ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα και (β) να συνθέσει το θεωρητικό περίγραμμα μιας κριτικής θεώρησης αναφορικά με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες δια βίου εκπαίδευσης.

Read More →
O Ρόλος των Νέων Τεχνολογιών και η Ανάδειξη των Ψηφιακών Κοινωνικών Δεξιοτήτων (e-social skills) στην Κοινωνία της Γνώσης

Παναγιώτης Σ. Αναστασιάδης: Αναπληρωτής Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρος Παιδαγωγού Ινστιτούτου

Η έλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την προσωπική, κοινωνική και εργασιακή μας καθημερινότητα. Οι συνεχείς μεταβολές που συντελούνται στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού γίγνεσθαι αναδεικνύοντας νέους τρόπους επικοινωνίας, κανόνες συμπεριφοράς, νέα πρότυπα και αξίες ζωής. Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να αποτυπώσει στο μέτρο του δυνατού το περίγραμμα των νέων ψηφιακών κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αρμονική ένταξη του πολίτη των δικτύων Netizen (Net Citizen) στην υπό διαμόρφωση Κοινωνία της Γνώσης.

Read More →
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινότητα: το Θεωρητικό Πλαίσιο

Ήρα Παπαγεωργίου: Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μια από τις προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων και των κοινωνικών τους δικτύων είναι η «κοινοτική εκπαίδευση». Είναι μια προσέγγιση που ενώ διεθνώς έχει εφαρμοσθεί σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει λάβει την αντίστοιχη προσοχή στην Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο άρθρο, αναπτύσσεται η έννοια της «κοινοτικής εκπαίδευσης» και της «κοινοτικής εμψύχωσης / ανάπτυξης».

Read More →
Για μια Δημιουργική και Συνεκτική Μαθησιακή Κοινότητα. EΔΕΕ.Κ: Μια πρόταση για τη ΔιαΣύνδεση των εκπαιδευτικών/πολιτισμικών Εμψυχωτών

Χρύσα Τερεζάκη: Συντονίστρια του ΕΔΕΕ.Κ, Εκπαιδευτικός (MSc) – Οικονομολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας στο ΕΑΠ

Το 2004 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του εθνικού Πολιτισμικού-Επιμορφωτικού Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ στην πόλη-στόχο, τα Χανιά. Περισσότεροι από 300 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στη φιλοσοφία και στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εισαχθεί η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Read More →
Το επιστημονικό περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-Διάσταση

Kωνσταντίνος Κυριάκης: Creative Director-Εκπαιδευτής Ενηλίκων (MSc), Συντονιστής της Συντακτικής Επιτροπής του Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση του νέου επιστημονικού περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-Διάσταση. Για να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός της παρουσίασης, η εισήγηση αναπτύσσεται σε δύο μέρη.

Read More →
Η ανάγκη άμεσης συνεργασίας προς την κατεύθυνση της Επιμόρφωσης Ενηλίκων. Το παράδειγμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Ειρήνη Γαβριλάκη: Aρχαιολόγος, Τμηματάρχης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, η ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της πολιτικής πραγματοποίησε μια σειρά πιλοτικών δράσεων και συνεργασιών, με στόχο την προσέγγιση περισσοτέρων και νέων ομάδων κοινού μέσω της διεύρυνσης του κύκλου των συνεργατών της και της υιοθέτησης ευρύτερων (οριζόντιων) ή εξειδικευμένων (κάθετων) δράσεων.

Read More →
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο [Εισήγηση, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 11η Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα “Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στις Βαλκανικές χώρες”, Ικόνιο, 23-27 Οκτωβρίου 2008] Εισαγωγή Βασικός στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να αναλυθεί η παρούσα κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Θα επικεντρωθούμε στο βαθμό συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα […]

Read More →
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΕΕΚ): Η εναρκτήρια επιστημονική παρέμβαση στην τοπική κοινότητα

Τριανταφυλλιά Γιαννουλάκη-Εκπαιδευτικός *[Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα Χανιώτικα Νέα της 13ης Απριλίου 2009 με τίτλο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΕΕΚ): Συμβολή στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στη Συνοχή της τοπικής Κοινότητας Διά Βίου] «Όσο πιο ενεργητική στάση παίρνουν οι άνθρωποι για την εξερεύνηση της πραγματικότητάς τους τόσο περισσότερο εμβαθύνουν την κριτική γνώση τους γι’ […]

Read More →
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Μια (ηλεκτρονική) εκδοτική πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό της συζήτησης αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η εκπαίδευση ενηλίκων σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, ως πρακτική στα πλαίσια πολιτικών για την εκπαίδευση του πολίτη. Οι θεωρητικές […]

Read More →
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημήτρης Κ. Βεργίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Το πρωταρχικό ερώτημα που βρίσκεται διαρκώς μπροστά μας στις σημερινές συνθήκες είναι ποιος ή ποιοι θ’ αλλάξουν το ομιχλώδες τοπίο της εκπαίδευσης; Ποιος ή ποιοι θα χτίσουν τα θεμέλια της νέας λαϊκής παιδείας για παιδιά, νέους και ενηλίκους στην κινούμενη άμμο της παγκοσμιοποίησης; Ποιος ή ποιοι θ’ αντιμετωπίσουν τη […]

Read More →
Μερικές σκέψεις για την προσπάθεια του ΕΔΕΕΚ Κρήτης

Δρ. Γιώργος Α. Κουλαουζίδης, Καθηγητής Σύμβουλος στο ΕΑΠ Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την Εκπαίδευση Ενηλίκων πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια. Την εποχή εκείνη ο χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είχε σχεδόν «κατακτηθεί» από μια εργαλειακή και προσανατολισμένη προς την επαγγελματική κατάρτιση τάση, η οποία δεν άφηνε πολλά περιθώρια για βαθύτερες αναζητήσεις και σκέψεις για την ουσία […]

Read More →
Εναρκτήρια Συνάντηση: το Α ίσως και το Ω …από τη θεωρία στην πράξη

Ανδρεάδου, X., Καππιδάκη, N., Μαρκουλάκη, Ρ., Μιχαήλ, M., Τερεζάκη, X. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ «Α» ΚΑΙ ΤΟ «Ω»: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ. ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΗΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ; ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημιουργικότητα και καινοτομία χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εναρκτήρια Συνάντηση: το Α ίσως και το Ω …από τη θεωρία στην πράξη”, προϊόν συνεργασίας εκπαιδευτών ενηλίκων, μελών […]

Read More →