Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: εμπειρίες, οπτικές, προοπτικές.

Δημήτρης Κ. Βεργίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο άνεμος της μεταπολίτευσης του 1974 σάρωσε το οικοδόμημα της λαϊκής επιμορφώσεως, που είχε αναχθεί σε βασικό ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους, και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δύο αλληλένδετων ισχυρών τάσεων: της τάσης για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων διαβάστε τη συνέχεια

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1: Εμπειρίες από την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας

Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά Συνεδρίου

Κρήτη-Χανιά 2015: 1ο Πaνελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης Εκπαίδευσης Ενηλίκων κι Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Σιντονισμός του στρογγυλού τραπεζιού:

Δρ. Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός-Συντονίστρια διαβάστε τη συνέχεια

Πανεπιστήμιο των Ορέων

 Μ. Σκουλάς (PhD)Συντονιστής – Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου των Ορέων

Μια διαδρομή που ξεκινάει από τον εθελοντισμό και την προσφορά, διασχίζει τους γεμάτους καθαρό αέρα διαφορετικότητας, ορεινούς όγκους της Κρήτης και καταλήγει στην λουσμένη από διαυγές φως, ματιά των Κρητικών, είναι το Πανεπιστήμιο των Ορέων.

Πρωτοπόροι και οραματιστές, είναι διαβάστε τη συνέχεια

Η εκπαίδευση και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο ως παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα, Καθηγήτρια Σύμβουλος ΕΑΠ, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Μαρία Ηλιοφώτου, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παναγιώτης Γιαβρίμης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασίας της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου ως παραγόντων τοπικής ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας στη δια βίου μάθηση του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση διαβάστε τη συνέχεια

Οι τοπικές κοινωνίες και τα παραμελημένα μεγέθη ως βασικοί δείκτες ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών

Nίκος, Εμ. Παϊζης, Μαθηματικός-Ερευνητής, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Συντονιστής του Εθνικού Επιμορφωτικού Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση & Πολιτισμός»

 

Περίληψη

Δεκατέσσερα χρόνια πριν ο στρατηγικός σχεδιασμός της γενίκευσης του Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση & Πολιτισμός» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση των Χανίων έφερε τον τίτλο «Η Πολιτισμική Αγωγή για τη συνοχή και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας», διαβάστε τη συνέχεια

Η ερμηνευτική του έργου τέχνης. Ένα παράδειγμα του «θεατή-ερμηνευτή» στο πλαίσιο βιωματικού εργαστηρίου

 Δρ. Ελένη Μωραΐτη, Εικαστικός, πρ. Διδάσκουσα ΑΣΚΤ, Συντονίστρια Εργαστηρίου Τέχνης του Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός

 

Περίληψη

Η προσέγγιση του έργου τέχνης έχει σχέση με τη μορφή και το περιεχόμενό του. Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στις αξιολογήσεις, που αναφέρονται κυρίως στο περιεχόμενο [1] αν και σύμφωνα με τον ζωγράφο Ben Shahn: «η μορφή είναι το ορατό σχήμα του περιεχομένου». διαβάστε τη συνέχεια

Tο τοπίο της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σήμερα στη χώρα μας. Ζητήματα πολιτικών, μεθοδολογίας, πρακτικών και προοπτικής

 Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος)

Περίληψη

Στην εισήγηση θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές, τη μεθοδολογία και τις πρακτικές της ελληνικής επιμόρφωσης. Αναφορικά με το επίπεδο της μεθοδολογίας επιμόρφωσης επισημαίνονται πολλές νέες μορφές επιμόρφωσης όπως αυτές που σχετίζονται με την επαγγελματική διαβάστε τη συνέχεια

Ο εκπαιδευτικός ως αναστοχαζόμενος επαγγελματίας – ερευνητής

 Δρ Εμμανουήλ Σοφός, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

Περίληψη

Η έρευνά μας, σε αυτή την πιλοτική της μορφή, έχει σαν στόχο της την συγκριτική διερεύνηση της επίδρασης που έχει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: α) η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών θεσμών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία (ΠΔΣ), όπως αυτός των Ομίλων β) διαβάστε τη συνέχεια

Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας μέσα από την Επιστημονική Προσέγγιση: Μια μελέτη περίπτωσης σε Δημοτικό Σχολείο

Δρ. Γεωργία Πασιαρδή, Διευθύντρια, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος

Περίληψη

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα που αναπτύσσεται εντός της σχολικής μονάδας και διαπερνά τα όρια των τάξεων και των γνωστικών αντικειμένων. Επιδιώκει τη συλλογή πληροφοριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καλύπτει διαβάστε τη συνέχεια

«Από την Εκπαιδευτική Εμπειρία στην Παράσταση»: Ο Αναστοχασμός μίας μεγάλης Παράστασης (γ κύκλος επιμορφωτικού Προγράμματος Συμμετοχικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας)

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη: Εκπαιδευτικός-Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής του Θεάτρου της Ημέρας

 Περίληψη

Το παρόν άρθρο αποτελεί την τεκμηρίωση ομώνυμης εισήγησης στο 1ο Πανελλήνιο-Περιφερειακό Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Χανίων τον Ιούνιο του 2015. Αφορά στην παρουσίαση και ταυτόχρονα στην παιδαγωγική και μεθοδολογική προσέγγιση διαβάστε τη συνέχεια

Tης Σύνταξης-Editorial

Αν και με λίγη καθυστέρηση ένα ακόμη τεύχος του «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» είναι στα χέρια σας …Αφορά στο τελευταίο τετράμηνο δράσεων και δραστηριοτήτων του κι αρθρώνεται σε τρία επίπεδα φαινομενικά ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Αν και με λίγη καθυστέρηση ένα ακόμη τεύχος του «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» είναι στα χέρια σας …Αφορά στο τελευταίο τετράμηνο δράσεων και δραστηριοτήτων του κι αρθρώνεται σε τρία επίπεδα φαινομενικά ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Στις 8 Μαρτίου 2014, Ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, τίμησαν την Ημέρα της Γυναίκας, οργανώνοντας μια βραδιά λόγου και χορού, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Θεματικός μοχλός της βραδιάς, οι γυναίκες στην Ιστορία ή η Ιστορία από την πλευρά των γυναικών. [...] Όχημα του ταξιδιού στην Ιστορία ήταν κείμενα από το λογοτεχνικό βιβλίο της Ειρήνης Γαβριλάκη "Από το υλικό που φτιάχνονται οι κούκλες" (Αστάρτη 2013), το οποίο είναι αφιερωμένο σε τέσσερις και μία γυναίκες διαφορετικών γενεών που συναντήθηκαν, μεταφέροντας η μια στην άλλη το υλικό τους, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τη συνάντησή τους με τον Χρόνο και το Τυχαίο.

Στις 8 Μαρτίου 2014, Ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, τίμησαν την Ημέρα της Γυναίκας, οργανώνοντας μια βραδιά λόγου και χορού, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Θεματικός μοχλός της βραδιάς, οι γυναίκες στην Ιστορία ή η Ιστορία από την πλευρά των γυναικών. [...] Όχημα του ταξιδιού στην Ιστορία ήταν κείμενα από το λογοτεχνικό βιβλίο της Ειρήνης Γαβριλάκη "Από το υλικό που φτιάχνονται οι κούκλες" (Αστάρτη 2013), το οποίο είναι αφιερωμένο σε τέσσερις και μία γυναίκες διαφορετικών γενεών που συναντήθηκαν, μεταφέροντας η μια στην άλλη το υλικό τους, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τη συνάντησή τους με τον Χρόνο και το Τυχαίο.

Της Σύνταξης-Editorial

Ένα ακόμη δικό σας τεύχος. Όλων εσάς που δεν εγκαταλείπετε να κάνετε τις ιδέες πράξεις. Όλων όσοι σκέπτονται κριτικά, δρουν ατομικά και συλλογικά, ανοίγουν νέους δρόμους στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό του τόπου μας. Το 12ο τεύχος του περιοδικού του ΕΔΕΕΚ έρχεται αυτή τη φορά με επτά (7) νέα κείμενα. [...] Με την ευχή να είστε πάντα καλά κι αναμένοντας τις νέες σκέψεις και προτάσεις όλων των φίλων της εκπαιδευτικής (με την ευρεία έννοια) ενήλικης κοινότητας ελπίζουμε να απολαύσετε κι αυτό το τεύχος.

Ένα ακόμη δικό σας τεύχος. Όλων εσάς που δεν εγκαταλείπετε να κάνετε τις ιδέες πράξεις. Όλων όσοι σκέπτονται κριτικά, δρουν ατομικά και συλλογικά, ανοίγουν νέους δρόμους στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό του τόπου μας. Το 12ο τεύχος του περιοδικού του ΕΔΕΕΚ έρχεται αυτή τη φορά με επτά (7) νέα κείμενα. [...] Με την ευχή να είστε πάντα καλά κι αναμένοντας τις νέες σκέψεις και προτάσεις όλων των φίλων της εκπαιδευτικής (με την ευρεία έννοια) ενήλικης κοινότητας ελπίζουμε να απολαύσετε κι αυτό το τεύχος.

Της Σύνταξης – Εditorial

Τούτη τη φορά μας προβλημάτισε πολύ το editorial. Επειδή το κείμενο της κ. Αθανασούλα-Ρέππα που λάβαμε ως πρόλογο σε βιβλίο συνεργατών του ΕΔΕΕΚ είναι μια επιβράβευση του έργου που παράγεται συλλογικά στο Δίκτυο και δεν ξέραμε αν θα φαινόταν κάπως υπερφίαλο να προτάξουμε ένα τόσο κολακευτικό για το Δίκτυο κείμενο, ωστόσο, η χαρά μας ότι το έργο του Δικτύου αρχίζει να αναγνωρίζεται είναι μια ανταμοιβή για όλους όσοι εργαζόμαστε σε εθελοντική βάση για την υλοποίηση των δράσεων του. Έτσι, αντί άλλου κειμένου σκεφτήκαμε να προτάξουμε αυτό το κείμενο και, παράλληλα, να κάνουμε ξανά πρόσκληση σε όλη την εκπαιδευτική, αλλά και την ευρύτερη, κοινότητα της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας να πυκνώσουν τούτες τις γραμμές όλων μας. Ενωμένοι γινόμαστε πιο ισχυροί.

Τούτη τη φορά μας προβλημάτισε πολύ το editorial. Επειδή το κείμενο της κ. Αθανασούλα-Ρέππα που λάβαμε ως πρόλογο σε βιβλίο συνεργατών του ΕΔΕΕΚ είναι μια επιβράβευση του έργου που παράγεται συλλογικά στο Δίκτυο και δεν ξέραμε αν θα φαινόταν κάπως υπερφίαλο να προτάξουμε ένα τόσο κολακευτικό για το Δίκτυο κείμενο, ωστόσο, η χαρά μας ότι το έργο του Δικτύου αρχίζει να αναγνωρίζεται είναι μια ανταμοιβή για όλους όσοι εργαζόμαστε σε εθελοντική βάση για την υλοποίηση των δράσεων του. Έτσι, αντί άλλου κειμένου σκεφτήκαμε να προτάξουμε αυτό το κείμενο και, παράλληλα, να κάνουμε ξανά πρόσκληση σε όλη την εκπαιδευτική, αλλά και την ευρύτερη, κοινότητα της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας να πυκνώσουν τούτες τις γραμμές όλων μας. Ενωμένοι γινόμαστε πιο ισχυροί.